Sueco

Traducciones detalladas de känneteckna de sueco a alemán

känneteckna:

känneteckna verbo (kännetecknar, kännetecknade, kännetecknat)

 1. känneteckna (karakterisera; beteckna)
  kennzeichnen; charakterisieren; bezeichnen
  • kennzeichnen verbo (kennzeichne, kennzeichnst, kennzeichnt, kennzeichnte, kennzeichntet, gekennzeichnet)
  • charakterisieren verbo (charakterisiere, charakterisierst, charakterisiert, charakterisierte, charakterisiertet, charakterisiert)
  • bezeichnen verbo (bezeichne, bezeichnest, bezeichnet, bezeichnete, bezeichnetet, bezeichnet)
 2. känneteckna (indexera; registrera)
  indizieren; indexieren; führen; erfassen; eintragen; gliedern; festhalten; einschreiben; registrieren
  • indizieren verbo (indiziere, indizierst, indiziert, indizierte, indiziertet, indiziert)
  • indexieren verbo (indexiere, indexierst, indexiert, indexierte, indexiertet, indexiert)
  • führen verbo (führe, führst, führt, führte, führtet, geführt)
  • erfassen verbo (erfaße, erfaßt, erfaßte, erfaßtet, erfaßt)
  • eintragen verbo (trage ein, trägst ein, trägt ein, trug ein, trugt ein, eingetragen)
  • gliedern verbo (gliedre, gliederst, gliedert, gliederte, gliedertet, gegliedert)
  • festhalten verbo (halte fest, hältst fest, hält fest, hielte fest, hieltet fest, festgehalten)
  • einschreiben verbo (schreibe ein, schreibst ein, schreibt ein, schrieb ein, schriebt ein, eingeschrieben)
  • registrieren verbo (registriere, registrierst, registriert, registrierte, registriertet, registriert)

Conjugaciones de känneteckna:

presens
 1. kännetecknar
 2. kännetecknar
 3. kännetecknar
 4. kännetecknar
 5. kännetecknar
 6. kännetecknar
imperfekt
 1. kännetecknade
 2. kännetecknade
 3. kännetecknade
 4. kännetecknade
 5. kännetecknade
 6. kännetecknade
framtid 1
 1. kommer att känneteckna
 2. kommer att känneteckna
 3. kommer att känneteckna
 4. kommer att känneteckna
 5. kommer att känneteckna
 6. kommer att känneteckna
framtid 2
 1. skall känneteckna
 2. skall känneteckna
 3. skall känneteckna
 4. skall känneteckna
 5. skall känneteckna
 6. skall känneteckna
conditional
 1. skulle känneteckna
 2. skulle känneteckna
 3. skulle känneteckna
 4. skulle känneteckna
 5. skulle känneteckna
 6. skulle känneteckna
perfekt particip
 1. har kännetecknat
 2. har kännetecknat
 3. har kännetecknat
 4. har kännetecknat
 5. har kännetecknat
 6. har kännetecknat
imperfekt particip
 1. hade kännetecknat
 2. hade kännetecknat
 3. hade kännetecknat
 4. hade kännetecknat
 5. hade kännetecknat
 6. hade kännetecknat
blandad
 1. känneteckna!
 2. känneteckna!
 3. kännetecknad
 4. kännetecknande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for känneteckna:

VerbTraducciones relacionadasOther Translations
bezeichnen beteckna; karakterisera; känneteckna beskriva; definiera; karakterisera; utmärka
charakterisieren beteckna; karakterisera; känneteckna beskriva; definiera; karakterisera; utmärka
einschreiben indexera; känneteckna; registrera anmäla; anteckna; enrollera; föra in; inträda; kartlägga; lista; låta värva sig; mänstra på; notera; påmönstra; registrera; registrera sig; skriva in; skriva in sig; skriva ner; ta del i; värva
eintragen indexera; känneteckna; registrera anteckna; avfatta skriftligt; avkasta; enrollera; hämta in; inbringa; inträda; kartlägga; lista; lägga fram; låta värva sig; mänstra på; notera; påmönstra; registrera; registrera sig; skriva in; skriva in sig; skriva ner; ta del i; värva
erfassen indexera; känneteckna; registrera anfäkta; angripa; arrestera; besegla; ertappa; fatta; fånga; förstå; gripa; hemsöka; inkapsla; inkretsa; innesluta; registrera; snabbt få ur händerna; snabbt klara av; ta; ta fast; ta fasta på
festhalten indexera; känneteckna; registrera behålla; fastbinda; fastknyta; fästa; fånga; greppa; hålla; hålla fast; inte släppa; kvarhålla; spänna fast; ta
führen indexera; känneteckna; registrera anföra; anpassa; befalla; dirigera; föra befälet över; föra kommando över; ge någon anvisning på; ha till följd; hänvisa till; justera; kommandera; kommendera; koordinera; leda; leda runt; leda till; organisera; resultera i; råda någon att vända sig till; samordna; vara fullgjord; vara uppfyllad
gliedern indexera; känneteckna; registrera dela in i underavdelningar; dela upp; ordna; rangera; reda ut; sortera
indexieren indexera; känneteckna; registrera indexreglera
indizieren indexera; känneteckna; registrera
kennzeichnen beteckna; karakterisera; känneteckna anteckna; beskriva; bestämma; brännmärka; definiera; fastlägga; flagga; karakterisera; markera; markera med ett kors; prissätta; stämpla; sätta märken på; utmärka
registrieren indexera; känneteckna; registrera anteckna; avfatta skriftligt; lista; notera; registrera; registrera sig; skriva ner

Sinónimos de "känneteckna":


Wiktionary: känneteckna

känneteckna
 1. charakteristisch für etwas/jemanden sein
 2. definieren, hervorheben