Sueco

Traducciones detalladas de ta ned de sueco a alemán

ta ned:

ta ned verbo (tar ned, tog ned, tagit ned)

 1. ta ned (ta ner)
  stecken; legen; vergeben; einstellen; abstellen; verlegen; stellen; setzen; schalten; aufstellen; ablegen; einräumen; fügen; brühen; betten; anbringen; einteilen; einordnen; einweisen; hinlegen; schlingen; hinstellen; unterbringen; installieren; laichen; einrücken; stationieren; gruppieren; unteraus legen
  • stecken verbo (stecke, steckst, steckt, steckte, stecktet, gesteckt)
  • legen verbo (lege, liegst, liegt, lag, lagt, gelegt)
  • vergeben verbo (vergebe, vergibst, vergibt, vergab, vergabt, vergeben)
  • einstellen verbo (r, stellst ein, stellt ein, stellte ein, stelltet ein, eingestellt)
  • abstellen verbo (stelle ab, stellst ab, stellt ab, stellte ab, stelltet ab, abgestellt)
  • verlegen verbo (verlege, verlegst, verlegt, verlegte, verlegtet, verlegt)
  • stellen verbo (stelle, stellst, stellt, stellte, stelltet, gestellt)
  • setzen verbo (setze, setzt, setzte, setztet, gesetzt)
  • schalten verbo (schalte, schaltst, schaltt, schaltte, schalttet, geschaltet)
  • aufstellen verbo (stelle auf, stellst auf, stellt auf, stellte auf, stelltet auf, aufgestellt)
  • ablegen verbo (lege ab, legst ab, legt ab, legte ab, legtet ab, abgelegt)
  • einräumen verbo (räume ein, räumst ein, räumt ein, räumte ein, räumtet ein, eingeräumt)
  • fügen verbo (füge, fügst, fügt, fügte, fügtet, gefügt)
  • brühen verbo (brühe, brühst, brüht, brühte, brühtet, gebrüht)
  • betten verbo (bette, bettest, bettet, bettete, bettetet, gebettet)
  • anbringen verbo (bringe an, bringst an, bringt an, bracht an, brachtet an, angebracht)
  • einteilen verbo (teile ein, teilst ein, teilt ein, teilte ein, teiltet ein, eingeteilt)
  • einordnen verbo (ordne ein, ordnest ein, ordnet ein, ordnete ein, ordnetet ein, eingeordnet)
  • einweisen verbo (weise ein, weist ein, wies ein, wiest ein, eingewiesen)
  • hinlegen verbo (lege hin, legst hin, legt hin, legte hin, legtet hin, hingelegt)
  • schlingen verbo (schlinge, schlingst, schlingt, schlang, schlangt, geschlungen)
  • hinstellen verbo (stelle hin, stellst hin, stellt hin, stellte hin, stelltet hin, hingestellt)
  • unterbringen verbo (unterbringe, unterbringst, unterbringt, unterbracht, unterbracht)
  • installieren verbo (installiere, installierst, installiert, installierte, installiertet, installiert)
  • laichen verbo (laiche, laichst, laicht, laichte, laichtet, gelaicht)
  • einrücken verbo (rücke ein, rückst ein, rückt ein, rückte ein, rücktet ein, eingerückt)
  • stationieren verbo (stationiere, stationierst, stationiert, stationierte, stationiertet, stationiert)
  • gruppieren verbo (gruppiere, gruppierst, gruppiert, gruppierte, gruppiertet, gruppiert)
 2. ta ned
  herabtragen; hinunterbringen; herabmindern
  • herabtragen verbo (trage herab, trägst herab, trägt herab, trug herab, trugt herab, herabgetagen)
  • hinunterbringen verbo (bringe hinunter, bringst hinunter, bringt hinunter, brachte hinunter, brachtet hinunter, hinuntergebracht)
  • herabmindern verbo (mindre herab, minderst heran, mindert herab, minderte herab, mindertet herab, herabgemindert)

Conjugaciones de ta ned:

presens
 1. tar ned
 2. tar ned
 3. tar ned
 4. tar ned
 5. tar ned
 6. tar ned
imperfekt
 1. tog ned
 2. tog ned
 3. tog ned
 4. tog ned
 5. tog ned
 6. tog ned
framtid 1
 1. kommer att ta ned
 2. kommer att ta ned
 3. kommer att ta ned
 4. kommer att ta ned
 5. kommer att ta ned
 6. kommer att ta ned
framtid 2
 1. skall ta ned
 2. skall ta ned
 3. skall ta ned
 4. skall ta ned
 5. skall ta ned
 6. skall ta ned
conditional
 1. skulle ta ned
 2. skulle ta ned
 3. skulle ta ned
 4. skulle ta ned
 5. skulle ta ned
 6. skulle ta ned
perfekt particip
 1. har tagit ned
 2. har tagit ned
 3. har tagit ned
 4. har tagit ned
 5. har tagit ned
 6. har tagit ned
imperfekt particip
 1. hade tagit ned
 2. hade tagit ned
 3. hade tagit ned
 4. hade tagit ned
 5. hade tagit ned
 6. hade tagit ned
blandad
 1. ta ned!
 2. ta ned!
 3. tagande ned
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for ta ned:

VerbTraducciones relacionadasOther Translations
ablegen ta ned; ta ner arkivera; förvara; ; lagra; lägga; lägga bort; lägga ner; lägga ner någonting; lägga något åt sidan; lägga undan; lägga upp; ordna; placera; promenera; samla på lager; spara; ställa; sätta ner
abstellen ta ned; ta ner bringa till stillastående; förkasta; förvara; kassera; lagra; lägga ner; lägga undan; lägga upp; samla på lager; släcka; stänga av; sätta ner; veckla av; överge
anbringen ta ned; ta ner berätta sagor; fördöma; lägga ner; sätta ner
aufstellen ta ned; ta ner anordna; arrangera; bygga; bygga upp; demonstera; förklara; förlägga; inrätta; installera; komponera; konsumera; lägga ner; ordna; organisera; sammanställa; skapa; starta; stationera; ställa till med; sätta ihop; sätta ner; upprätta; visa
betten ta ned; ta ner bädda ner; lagra; lägga undan; lägga upp; samla på lager; stoppa i säng
brühen ta ned; ta ner vara varm
einordnen ta ned; ta ner anlägga; conformera sig; föra in; indela; infoga; inrätta; insätta; lägga; lägga ner; ordna; passa i; passa in; passa in i; placera; reglera; skjuta in; sortera; stoppa in; styra; ställa; sätta; sätta ner
einräumen ta ned; ta ner duka av; lägga; lägga ner; placera; ställa; sätta; sätta ner; tillåta
einrücken ta ned; ta ner flytta på sig; flytta undan; inträda; komma förbi; lägga ner; maka på sig; marschera in; sätta ner; titta in; tåga in; vandra in
einstellen ta ned; ta ner annulera; anpassa; anställa; avbeställa; avstanna; avstämma; bli stående; engagera; hyra; installera; justera; lagra; lägga ner; lägga undan; lägga upp; rekrytera; samla på lager; strejka; ställa in; sätta i arbete; sätta ner; ta i tjänst; tillsätta
einteilen ta ned; ta ner fixa; gruppera; indela; inrätta; klassifiera; ordna; reglera; sortera; styra
einweisen ta ned; ta ner förbereda; ge någon anvisning på; hänvisa till; instruera; introducera; råda någon att vända sig till; tillåta
fügen ta ned; ta ner föra in; förena; hopkoppla; sammanlänka
gruppieren ta ned; ta ner anlägga; gruppera; kombinera; lägga; lägga ner; placera; ställa; sätta; sätta ner
herabmindern ta ned avta; blekna; degradera; förgå; krympa; minska
herabtragen ta ned bära ner; lyfta ner
hinlegen ta ned; ta ner lagra; lägga ner; lägga undan; lägga upp; placera; samla på lager; sätta ner
hinstellen ta ned; ta ner anlägga; lägga; lägga ner; placera; ställa; sätta; sätta ner
hinunterbringen ta ned bära ner; förödmjuka; göra ner; hämta ner; lyfta ner; sänka; ta ner
installieren ta ned; ta ner anlägga; anordna; anpassa; arrangera; förlägga; installera; justera; lägga; lägga ner; montera; ordna; placera; stationera; ställa; ställa till med; sätta; sätta ihop; sätta ner
laichen ta ned; ta ner framkalla i massor; lägga rom; lägga ägg; spana; spotta ut; yngla
legen ta ned; ta ner lägga; lägga ner; placera; sätta; sätta ner
schalten ta ned; ta ner byta; föra in; ha överhanden; infoga; insätta; konvertera; ombyta; omsätta; passa i; passa in; passa in i; råda; skjuta in; stoppa in; vara rådande; växla; ändra
schlingen ta ned; ta ner förtära; gunga; spinna ihop; svalla; svälja ner; tvinna; uppsluka; vagga
setzen ta ned; ta ner avta; blekna; bygga; flytta på sig; flytta undan; förgå; göra en rörelse; hänga; kasta; krympa; lägga ner; maka på sig; minska; mobilisera; satsa med aktier; sitta; slänga; spekulera; svikta; sätta ner; sätta sig
stationieren ta ned; ta ner lägga ner; sätta ner
stecken ta ned; ta ner ange; avslöja; nåla upp; skvallra; sticka; stinga; tjalla
stellen ta ned; ta ner förlägga; lägga ner; stationera; sätta ner
unteraus legen ta ned; ta ner
unterbringen ta ned; ta ner ackomodera; bjuda någon logi; härbärgera; inkvartera; lägga; lägga bort; lägga ner; placera; ställa; sätta; sätta ner; sätta ut
vergeben ta ned; ta ner förlåta; ge bort; sätta ut; tillgiva; ursäkta
verlegen ta ned; ta ner flytta; flytta bort; flytta på sig; flytta undan; förlora; maka på sig; senarelägga; skjuta på
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
verlegen behärskad; blygt; tillbakadragen; tillbakadraget

Sinónimos de "ta ned":


Wiktionary: ta ned

ta ned
verb
 1. etwas, das sich hoch befinden, von oben nach unten bewegen (meist ein Transport mit der Hand)

Traducciones relacionadas de ta ned