Sueco

Traducciones detalladas de tala om de sueco a alemán

tala om:

tala om verbo (talar om, talade om, talat om)

 1. tala om (tala; säga; snacka; )
  sprechen; klatschen; babbeln; erzählen; sagen; plaudern; reden; quatschen; schwatzen; eine Aussage machen; schwätzen; kommunizieren; äußern; ausdrücken; tratschen; herumerzählen; bemerken; plappern; weitererzählen; berichten; petzen; quasseln; faseln; deklamieren; konversieren
  • sprechen verbo (spreche, sprichst, spricht, sprach, spracht, gesprochen)
  • klatschen verbo (klatsche, klatschst, klatscht, klatschte, klatschtet, geklatscht)
  • babbeln verbo (babbele, babbelst, babbelt, babbelte, babbeltet, gebabbelt)
  • erzählen verbo (erzähle, erzählst, erzählt, erzählte, erzähltet, erzählt)
  • sagen verbo (sage, sagst, sagt, sagte, sagtet, gesagt)
  • plaudern verbo (plaudere, plauderst, plaudert, plauderte, plaudertet, geplaudert)
  • reden verbo (rede, redst, redt, redte, redtet, geredet)
  • quatschen verbo (quatsche, quatschst, quatscht, quatschte, quatschtet, gequatscht)
  • schwatzen verbo (schwatze, schwatzt, schwatzte, schwatztet, geschwatzt)
  • schwätzen verbo (schwätze, schwätzt, schwätzte, schwätztet, geschwätzt)
  • kommunizieren verbo (kommuniziere, kommunizierst, kommuniziert, kommunizierte, kommuniziertet, kommuniziert)
  • äußern verbo (äußere, äußerst, äußert, äußerte, äußertet, geäußert)
  • ausdrücken verbo (drücke aus, drückst aus, drückt aus, drückte aus, drücktet aus, ausgedrückt)
  • tratschen verbo (tratsche, tratscht, tratschte, tratschtet, getratscht)
  • herumerzählen verbo (erzähle herum, erzählst herum, erzählt herum, zählte herum, herumerzählt)
  • bemerken verbo (bemerke, bemerkst, bemerkt, bemerkte, bemerktet, bemerkt)
  • plappern verbo (plappere, plapperst, plappert, plapperte, plappertet, geplappert)
  • weitererzählen verbo (erzähle weiter, erzählst weiter, erzählt weiter, erzählte weiter, erzähltet weiter, weitererzählt)
  • berichten verbo (berichte, berichtest, berichtet, berichtete, berichtetet, berichtet)
  • petzen verbo (petze, petzst, petzt, petzte, petztet, gepetzt)
  • quasseln verbo (quassele, quasselst, quasselt, quasselte, quasseltet, gequasselt)
  • faseln verbo (fasle, faselst, faselt, faselte, faseltet, gefaselt)
  • deklamieren verbo (deklamiere, deklamierst, deklamiert, deklamierte, deklamiertet, deklamiert)
  • konversieren verbo (konversiere, konversierst, konversiert, konversierte, konversiertet, konversiert)
 2. tala om (lista)
  erwähnen; melden; erklären; ausschreiben; mitteilen; nennen; benennen; bekanntgeben; informieren; titulieren
  • erwähnen verbo (erwähne, erwähnst, erwähnt, erwähnte, erwähntet, erwähnt)
  • melden verbo (melde, meldst, meldt, meldte, meldtet, gemeldet)
  • erklären verbo (erkläre, erklärst, erklärt, erklärte, erklärtet, erklärt)
  • ausschreiben verbo (schreibe aus, schreibst aus, schreibt aus, schrieb aus, schriebt aus, ausgeschrieben)
  • mitteilen verbo (teile mit, teilst mit, teilt mit, teilte mit, teiltet mit, mitgeteilt)
  • nennen verbo (nenne, nennst, nennt, nannte, nanntet, genannt)
  • benennen verbo (benenne, benennst, benennt, benannte, benanntet, benannt)
  • bekanntgeben verbo
  • informieren verbo (informiere, informierst, informiert, informierte, informiertet, informiert)
  • titulieren verbo (tituliere, titulierst, tituliert, titulierte, tituliertet, tituliert)
 3. tala om (diskutera; prata igenom; kommentera)
  besprechen; durchsprechen; diskutieren; beraten; bereden; durchnehmen; erörtern; debattieren; beanstanden; durchdiskutieren; ansprechen; beurteilen
  • besprechen verbo (bespreche, besprichst, bespricht, besprach, bespracht, besprochen)
  • durchsprechen verbo (durchspreche, durchsprichst, durchspricht, durchsprach, durchspracht, durchgesprochen)
  • diskutieren verbo (diskutiere, diskutierst, diskutiert, diskutierte, diskutiertet, diskutiert)
  • beraten verbo (berate, berätst, berät, beriet, berietet, beraten)
  • bereden verbo (berede, beredest, beredet, beredete, beredetet, beredet)
  • durchnehmen verbo (nehme durch, nimmst durch, nimmt durch, nahm durch, nahmt durch, durchgenommen)
  • erörtern verbo (erörtere, erörterst, erörtert, erörterte, erörtertet, erörtert)
  • debattieren verbo (debattiere, debattierst, debattiert, debattierte, debattiertet, debattiert)
  • beanstanden verbo (beanstande, beanstandest, beanstandet, beanstandete, beanstandetet, beangestandet)
  • durchdiskutieren verbo (diskutiere durch, diskutierst durch, diskutiert durch, diskutierte durch, diskutiertet durch, durchdiskutiert)
  • ansprechen verbo (spreche an, sprichst an, sprich an, sprach an, spracht an, angesprochen)
  • beurteilen verbo (beurteile, beurteilst, beurteilt, beurteilte, beurteiltet, beurteilt)
 4. tala om (diskutera)
  über etwas sprechen; besprechen; bereden; durchnehmen; erörtern
  • besprechen verbo (bespreche, besprichst, bespricht, besprach, bespracht, besprochen)
  • bereden verbo (berede, beredest, beredet, beredete, beredetet, beredet)
  • durchnehmen verbo (nehme durch, nimmst durch, nimmt durch, nahm durch, nahmt durch, durchgenommen)
  • erörtern verbo (erörtere, erörterst, erörtert, erörterte, erörtertet, erörtert)
 5. tala om (nämna)
  erwähnen; Meldung machen von

Conjugaciones de tala om:

presens
 1. talar om
 2. talar om
 3. talar om
 4. talar om
 5. talar om
 6. talar om
imperfekt
 1. talade om
 2. talade om
 3. talade om
 4. talade om
 5. talade om
 6. talade om
framtid 1
 1. kommer att tala om
 2. kommer att tala om
 3. kommer att tala om
 4. kommer att tala om
 5. kommer att tala om
 6. kommer att tala om
framtid 2
 1. skall tala om
 2. skall tala om
 3. skall tala om
 4. skall tala om
 5. skall tala om
 6. skall tala om
conditional
 1. skulle tala om
 2. skulle tala om
 3. skulle tala om
 4. skulle tala om
 5. skulle tala om
 6. skulle tala om
perfekt particip
 1. har talat om
 2. har talat om
 3. har talat om
 4. har talat om
 5. har talat om
 6. har talat om
imperfekt particip
 1. hade talat om
 2. hade talat om
 3. hade talat om
 4. hade talat om
 5. hade talat om
 6. hade talat om
blandad
 1. tala om!
 2. tala om!
 3. talad om
 4. talande om
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

tala om sustantivo

 1. tala om (diskutera)
  Besprechen; Sprechen über

Translation Matrix for tala om:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
Besprechen diskutera; tala om
Sprechen über diskutera; tala om
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
Meldung machen von nämna; tala om
ansprechen diskutera; kommentera; prata igenom; tala om anropa; appelera känslan; influera; kalla på; påverka; reagera på; ropa; skrika; ta på sig; tala; tala till någon
ausdrücken berätta; konversera; pladdra; prata; sladdra; snacka; säga; tala; tala om formulera; formulera i ord; förkroppsliga; ge röst åt; ge uttryck åt; krama ur; personifiera; porträttera; pressa; pressa ut; representera; tolka; trycka hårt; trycka ut; uttrycka; verbalisera
ausschreiben lista; tala om offerera; skriva ut
babbeln berätta; konversera; pladdra; prata; sladdra; snacka; säga; tala; tala om babbla; flamsa; prata; prata smörja; svamla; tramsa
beanstanden diskutera; kommentera; prata igenom; tala om fördöma; gnata; gnälla; gnöla; göra invändningar; göra invändningar mot; hacka på; häckla; klaga; klandra; klnaga; knota; kommentera; kritisera; lämna ett klagomål; opponera sig; protestera
bekanntgeben lista; tala om förlägga; ge ut; göra bekant; informera; meddela; offentliggöra; publicera; rapportera
bemerken berätta; konversera; pladdra; prata; sladdra; snacka; säga; tala; tala om ana; bevittna; bli medveten om; förstå; hitta; klandra; känna; lägga märke till; märka; notera; närvara; observera; uppfatta; uppmärksamma; övervara
benennen lista; tala om benämna; kalla; nämna; nämna vid namn; påpeka
beraten diskutera; kommentera; prata igenom; tala om ha ett möte; hålla konferens; konferera; prata igenom; tala igenom; överväga
bereden diskutera; kommentera; prata igenom; tala om diskutera; prata igenom; resonera; tala igenom; övertala; övertyga
berichten berätta; konversera; pladdra; prata; sladdra; snacka; säga; tala; tala om berätta; informera; meddela; rapportera; reportera
besprechen diskutera; kommentera; prata igenom; tala om diskutera; granska; kritisera; recensera; resonera; revidera
beurteilen diskutera; kommentera; prata igenom; tala om kritisera; vara medlem i en jury
debattieren diskutera; kommentera; prata igenom; tala om debatera; debattera; diskutera
deklamieren berätta; konversera; pladdra; prata; sladdra; snacka; säga; tala; tala om berätta; citera; göra känt; göra uppmärksam på; informera; rapportera; tillkännage; upprepa
diskutieren diskutera; kommentera; prata igenom; tala om debattera; diskutera
durchdiskutieren diskutera; kommentera; prata igenom; tala om diskutera; prata igenom; tala igenom
durchnehmen diskutera; kommentera; prata igenom; tala om gå igenom; reagera på
durchsprechen diskutera; kommentera; prata igenom; tala om prata igenom; tala igenom
eine Aussage machen berätta; konversera; pladdra; prata; sladdra; snacka; säga; tala; tala om hålla ett tal; prata; tala
erklären lista; tala om belysa; beskriva; förklara; förklara något; göra sin åsikt hörd; göra tydligt; illustrera; kasta ljus över; klargöra
erwähnen lista; nämna; tala om avhålla sig; avstå; hålla tillbaka
erzählen berätta; konversera; pladdra; prata; sladdra; snacka; säga; tala; tala om bedra; berätta; beskriva; delta i konversationen; delta i samtalet; förklara; göra ett inlägg; konversera; rapportera; skildra; sticka in ett ord; återberätta
erörtern diskutera; kommentera; prata igenom; tala om förklara; göra tydligt; klargöra; reagera på
faseln berätta; konversera; pladdra; prata; sladdra; snacka; säga; tala; tala om babbla; dilla; gnata; hålla ett tal; muttra ogillande; pladdra; prata; prata dumheter; tala; tala dumheter; tala nonsena; tala strunt; tala tomt prat; tjata; tjattra; vara jobbig
herumerzählen berätta; konversera; pladdra; prata; sladdra; snacka; säga; tala; tala om ange; avslöja; ge vidare; skvallra; tjalla
informieren lista; tala om berätta; dra uppmärksamhet till; efterlysa; fråga; fråga efter; göra känt; göra uppmärksam på; indikera; informera; informera efter; meddela; peka ut; rapportera; tillkännage; upplysa; visa ut
klatschen berätta; konversera; pladdra; prata; sladdra; snacka; säga; tala; tala om applådera; flamsa; jubbla; klappa händerna; prata smörja; svamla; tala dåligt; tala illa om andra; tramsa
kommunizieren berätta; konversera; pladdra; prata; sladdra; snacka; säga; tala; tala om diskutera; hålla ett tal; kommunicera; konversera; prata; tala; vara upptagen
konversieren berätta; konversera; pladdra; prata; sladdra; snacka; säga; tala; tala om diskutera; hålla ett tal; konversera; prata; tala
melden lista; tala om anmäla; anmäla sig; avge; avisera; berätta; deklarera; förkunna; informera; kungöra; meddela; rapportera; reportera; skriva in sig; upge
mitteilen lista; tala om ange; avslöja; berätta; berätta sagor; beskriva; fördöma; förklara; ge uttryck åt; göra känt; informera; meddela; rapportera; reportera; skildra; skvallra; tjalla; tolka; upplysa; återberätta
nennen lista; tala om benämna; kalla; lista; nämna; räkna upp
petzen berätta; konversera; pladdra; prata; sladdra; snacka; säga; tala; tala om ange; avslöja; berätta sagor; fördöma; förråda; skvallra; skvallra på; tjalla
plappern berätta; konversera; pladdra; prata; sladdra; snacka; säga; tala; tala om babbla; blabbra; flamsa; kvacka; prata; prata smörja; skvallra; svamla; tramsa
plaudern berätta; konversera; pladdra; prata; sladdra; snacka; säga; tala; tala om diskutera; flamsa; gagga; göra ett fel genom att pladdra för mycket; ha en pratstund; ha ett långt och trevligt samtal; hålla ett tal; konversera; prata; prata smörja; snacka; svamla; tala; tramsa; vara upptagen
quasseln berätta; konversera; pladdra; prata; sladdra; snacka; säga; tala; tala om flamsa; kvacka; prata smörja; svamla; tramsa
quatschen berätta; konversera; pladdra; prata; sladdra; snacka; säga; tala; tala om dilla; flamsa; hålla ett tal; prata; prata dumheter; prata smörja; svamla; tala; tala dumheter; tala nonsena; tala strunt; tala tomt prat; tramsa
reden berätta; konversera; pladdra; prata; sladdra; snacka; säga; tala; tala om berätta; diskutera; hålla ett tal; konversera; prata; rapportera; snacka; tala; vara upptagen
sagen berätta; konversera; pladdra; prata; sladdra; snacka; säga; tala; tala om berätta; diskutera; hålla ett tal; informera; konversera; meddela; prata; rapportera; reportera; ta upp något; tala; ventilera något
schwatzen berätta; konversera; pladdra; prata; sladdra; snacka; säga; tala; tala om flamsa; ha en pratstund; kvacka; prata smörja; snacka; snattra; svamla; tjattra; tramsa
schwätzen berätta; konversera; pladdra; prata; sladdra; snacka; säga; tala; tala om flamsa; klaga; kvacka; mumla; muttra; prata smörja; svamla; tala dumheter; tala nonsena; tala strunt; tala tomt prat; tramsa
sprechen berätta; konversera; pladdra; prata; sladdra; snacka; säga; tala; tala om berätta; hålla ett tal; prata; rapportera; tala
titulieren lista; tala om titulera
tratschen berätta; konversera; pladdra; prata; sladdra; snacka; säga; tala; tala om flamsa; prata smörja; svamla; tala dåligt; tala illa om andra; tramsa
weitererzählen berätta; konversera; pladdra; prata; sladdra; snacka; säga; tala; tala om ange; avslöja; ge vidare; skvallra; tjalla
äußern berätta; konversera; pladdra; prata; sladdra; snacka; säga; tala; tala om tolka; trycka ut; yttra; översätta
über etwas sprechen diskutera; tala om

Sinónimos de "tala om":


Wiktionary: tala om


Cross Translation:
FromToVia
tala om sagen; erzählen tell — to pass information
tala om sagen tell — to instruct

Traducciones relacionadas de tala om