Sueco

Traducciones detalladas de förstora de sueco a inglés

förstora:

förstora

 1. förstora

Translation Matrix for förstora:

VerbTraducciones relacionadasOther Translations
enlarge föröka sig; tillväxa; tillväxa i antal; ökas
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
enlarge förstora utvidgas; utöka

Sinónimos de "förstora":


Wiktionary: förstora

förstora
verb
 1. Make bigger
 2. to enlarge

Cross Translation:
FromToVia
förstora aggrandize; amplify; augment; enlarge; grow; increase; magnify; step up agrandirrendre plus grand.
förstora augment; grow; rise; heighten; raise; amplify; accrue; enlarge; aggrandize; magnify; step up; wax augmenterrendre une quantité plus grande.
förstora anoint; smear; spread; grease; apply; lay out; spread out; extend; spread-eagle; augment; enlarge; increase; aggrandize; magnify; step up; unroll; unfold; unfurl; expand; reach; stretch; stretch out; adulterate; dilute étendre — Traductions à trier suivant le sens

förstöra:

förstöra verbo (förstör, förstörde, förstört)

 1. förstöra
  destruct; to ruin; to eliminate; to devastate; to wreck; to liquidate; to work to death; to exhaust; to lay waste; to wear out
  • destruct verbo
  • ruin verbo (ruins, ruined, ruining)
  • eliminate verbo (eliminates, eliminated, eliminating)
  • devastate verbo (devastates, devastated, devastating)
  • wreck verbo (wrecks, wrecked, wrecking)
  • liquidate verbo (liquidates, liquidated, liquidating)
  • work to death verbo (works to death, worked to death, working to death)
  • exhaust verbo (exhausts, exhausted, exhausting)
  • lay waste verbo (lays waste, laid waste, laying waste)
  • wear out verbo (wears out, wore out, wearing out)
 2. förstöra (skada)
  to damage; to erode; to spoil; to attack
  • damage verbo (damages, damaged, damaging)
  • erode verbo (erodes, eroded, eroding)
  • spoil verbo (spoils, spoiled, spoiling)
  • attack verbo (attacks, attacked, attacking)
 3. förstöra (fördärva)
  to waste; to spoil
  • waste verbo (wastes, wasted, wasting)
  • spoil verbo (spoils, spoiled, spoiling)
 4. förstöra (sabotera)
  to blow; to destroy; to ruin
  • blow verbo (blows, blew, blowing)
  • destroy verbo (destroies, destroyed, destroying)
  • ruin verbo (ruins, ruined, ruining)
 5. förstöra (eliminera; rasera)
  to liquidate; to eliminate; to disband; to demolish; to dismantle
  • liquidate verbo (liquidates, liquidated, liquidating)
  • eliminate verbo (eliminates, eliminated, eliminating)
  • disband verbo (disbands, disbanded, disbanding)
  • demolish verbo (demolishes, demolished, demolishing)
  • dismantle verbo (dismantles, dismantled, dismantling)
 6. förstöra (röra till)
  to mess up; to muck up; to spoil; botch up
  • mess up verbo (messes up, messed up, messing up)
  • muck up verbo (mucks up, mucked up, mucking up)
  • spoil verbo (spoils, spoiled, spoiling)
  • botch up verbo
 7. förstöra (förslöa; försvaga)
 8. förstöra (göra sönder)
  to demolish; to break down; to tear down; to break up; to destroy; to wreck; tear loose; to pull down; to take down; to get down; to drag down
  • demolish verbo (demolishes, demolished, demolishing)
  • break down verbo (breaks down, broke down, breaking down)
  • tear down verbo (tears down, tore down, tearing down)
  • break up verbo (breaks up, broke up, breaking up)
  • destroy verbo (destroies, destroyed, destroying)
  • wreck verbo (wrecks, wrecked, wrecking)
  • tear loose verbo
  • pull down verbo (pulls down, pulled down, pulling down)
  • take down verbo (takes down, took down, taking down)
  • get down verbo (gets down, got down, getting down)
  • drag down verbo (drags down, dragged down, dragging down)
 9. förstöra (rota ur)
  to exterminate; to destroy
  • exterminate verbo (exterminates, exterminated, exterminating)
  • destroy verbo (destroies, destroyed, destroying)
 10. förstöra (skämma bort; fördärva; spoliera)
  to spoil
  • spoil verbo (spoils, spoiled, spoiling)
 11. förstöra (sabla ner; krossa; vandalisera)
  to trash
  • trash verbo (trashes, trashed, trashing)
 12. förstöra (ta sönder)
  to destroy; to devastate; to ruin; to lay waste
  • destroy verbo (destroies, destroyed, destroying)
  • devastate verbo (devastates, devastated, devastating)
  • ruin verbo (ruins, ruined, ruining)
  • lay waste verbo (lays waste, laid waste, laying waste)

Conjugaciones de förstöra:

presens
 1. förstör
 2. förstör
 3. förstör
 4. förstör
 5. förstör
 6. förstör
imperfekt
 1. förstörde
 2. förstörde
 3. förstörde
 4. förstörde
 5. förstörde
 6. förstörde
framtid 1
 1. kommer att förstöra
 2. kommer att förstöra
 3. kommer att förstöra
 4. kommer att förstöra
 5. kommer att förstöra
 6. kommer att förstöra
framtid 2
 1. skall förstöra
 2. skall förstöra
 3. skall förstöra
 4. skall förstöra
 5. skall förstöra
 6. skall förstöra
conditional
 1. skulle förstöra
 2. skulle förstöra
 3. skulle förstöra
 4. skulle förstöra
 5. skulle förstöra
 6. skulle förstöra
perfekt particip
 1. har förstört
 2. har förstört
 3. har förstört
 4. har förstört
 5. har förstört
 6. har förstört
imperfekt particip
 1. hade förstört
 2. hade förstört
 3. hade förstört
 4. hade förstört
 5. hade förstört
 6. hade förstört
blandad
 1. förstör!
 2. förstör!
 3. förstörd
 4. förstörande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

förstöra [-en] sustantivo

 1. förstöra (riva ner)
  the demolition; the destruction

förstöra

 1. förstöra (spränga)

Translation Matrix for förstöra:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
attack attakera; stormning; överfalla
blast krocka; plötslig explosion; sammanstöta
blow besvikelse; buckla; bula; bump; dunk; duns; klapp; klippa till; knackning; knuff; lätt knuff; märke; piskrapp; slag; slag med öppen hand; smäll; snärt; stöt; örfil
damage förlust; skada; skadegörelse
demolition förstöra; riva ner demolering; förstörande; förstörelse; raserande; rasering; slopande
destruction förstöra; riva ner avbrott; förstörelse; förödelse; härjning; tillintetgörelse
eliminate skjuta ihjäl
exhaust avgas; avgasrör; avlopp; avloppsrör; avrör
mess up röra; sammelsurium; strul; trassel
pull down dra ner
ruin fördärv; missanpassad; människospillra; nedfall; olycka; ruin; ruiner; skyfall; undergång; vrak
trash avfall; avskum; drägg; hushållsavfall; hushållssopor; kitsch; ohyra; oreda; röra; skräp; sopor
waste avfall; koldamm; skräp; slöseri; sopor
wreck lämningar; missanpassad; människospillra; rester; ruin; ruiner; skeppsbrott; vrak
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
attack förstöra; skada anfalla; angripa; attackera; belägra; erodera; gröpa ur; storma; äta sig in i
blast kritisera
blow förstöra; sabotera blåsa; blåsa hårt; fladdra; flaxa; flyga omkring; fläkta; flämta; flåsa; flöjta; humma; komma undan; smita bort; springa bort; suga av; vissla
botch up förstöra; röra till
break down förstöra; göra sönder avbryta; bryta i stycken; bryta ner; bryta sönder; byrta ned; gå sönder; ha ett sammanbrott; skilja; splittra; söndra
break up förstöra; göra sönder avresa; avskaffa; bryta samman; bryta upp; desintegrera; gryta ihop; gå bort; gå ifrån; gå ifrån varandra; gå skilda vägar; kollapsa; kringsprida; lämna; ploga; plöja; riva lös; riva upp; separera; skiljas; skingra; slita loss; sluta med; smulas sönder; splittra; söndra; upplösas
damage förstöra; skada göra illa; göra någon ont; klippa till; skada; såra; tillfoga skada; vara ofördelaktig; vara ogynnsam; vålla skada
demolish eliminera; förstöra; göra sönder; rasera riva upp
destroy förstöra; göra sönder; rota ur; sabotera; ta sönder bryta
destruct förstöra
devastate förstöra; ta sönder
disband eliminera; förstöra; rasera avskaffa; sluta med
dismantle eliminera; förstöra; rasera demontera; dra ner; montera ner; plocka isär; ta isär
drag down förstöra; göra sönder kritisera skarpt
eliminate eliminera; förstöra; rasera eliminera; ta bort; torka bort
erode förstöra; skada angripa; erodera; fräta bort; gröpa ur; nöta bort; äta sig in i
exhaust förstöra
exterminate förstöra; rota ur
get down förstöra; göra sönder kritisera skarpt; ta ned från
invalidate förslöa; förstöra; försvaga
lay waste förstöra; ta sönder
liquidate eliminera; förstöra; rasera
mess up förstöra; röra till misslyckas; smutsa ner; ställa till; stöka till; trassla
muck up förstöra; röra till göra pannkaka utav; misslyckas; schabbla bort; ställa till; trassla
pull down förstöra; göra sönder dra ner; kritisera skarpt; ta isär; ta ned från
ruin förstöra; sabotera; ta sönder misslyckas; ställa till; trassla
spoil fördärva; förstöra; röra till; skada; skämma bort; spoliera förfalla; ruttna; skämma bort; vara ovårdad; vara sjabbig; vara sjaskig
take down förstöra; göra sönder låta springa över klivan; nedlägga; notera; protokollföra; skjuta ned; skriva ner; skriva protokoll; sticka ned; ta ned; ta ner
take the edge of förslöa; förstöra; försvaga
tear down förstöra; göra sönder riva upp
tear loose förstöra; göra sönder riva i bitar; riva lös; slita i stycken; slita loss
trash förstöra; krossa; sabla ner; vandalisera
waste fördärva; förstöra förbruka; kasta bort; låta förfaras; misshushålla; slösa; slösa bort; öda; ödsla
wear out förstöra förbruka; nöta bort; nöta ned; nöta ut; nötas ut; slita ut; sparka av; trötta; utmatta; utnötas; utslita; utslitas
work to death förstöra sätta ut sig själv
wreck förstöra; göra sönder bryta
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
attack attack; bestorma; framstöt
blast förstöra; spränga bläster
break down paja
break up luckra; uppluckra
damage avbräck; ohägn; ramponera; åverkan
demolish demolera
demolition nedbrytning
destroy förgöra; förinta; makulera; nedgöra
destruction destruktion; förgörelse; förintelse
devastate förhärja; skövla
disband hemförlova
dismantle nedmontera
eliminate bortta; utesluta
erode fräta
lay waste förhärja; ödelägga
liquidate likvidera
ruin ruinera; ödeläggelse
spoil skämma
take down annotera; kväsa
tear down demolera
trash krafs
waste lägervall; svinn
wear out förslita
wreck förlisning
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
blast fan; skit; skitit
break down gå sönder

Sinónimos de "förstöra":


Wiktionary: förstöra

förstöra
verb
 1. to be destroyed (jump)
 2. to cause the destruction of
 3. to damage beyond use or repair

Cross Translation:
FromToVia
förstöra destroy; ruin ruïneren — helemaal kapotmaken
förstöra destroy destruierenbildungssprachlich: zugrunde richten/zu Grunde richten, zerstören
förstöra demolish; break down; pull down; take down; destroy; quash démolirabattre pièce à pièce (se dit surtout en parlant des bâtiments, des constructions).
förstöra destroy; ruin; demolish; dash; overthrow; quash détruiredémolir, ruiner, en parlant d'un édifice, d'une construction.
förstöra ravage ravagerfaire du ravage.

Traducciones relacionadas de förstora