Sueco

Traducciones detalladas de ställa de sueco a inglés

ställa:

ställa verbo (ställer, ställde, ställt)

 1. ställa (placera; sätta; lägga; sätta ner)
  to place; to put; to locate; to put down; to add; to situate
  • place verbo (places, placed, placing)
  • put verbo (puts, put, putting)
  • locate verbo (locates, located, locating)
  • put down verbo (puts down, put down, putting down)
  • add verbo (adds, added, adding)
  • situate verbo (situates, situated, situating)
 2. ställa (sätta; lägga; placera)
  to set
  • set verbo (sets, set, setting)
 3. ställa (lägga)
  to put
  • put verbo (puts, put, putting)
 4. ställa
  to stable
  • stable verbo (stables, stabled, stabling)
 5. ställa (placera; lägga; sätta; anlägga)
  to situate; to place; to locate; to set; to station; to put
  • situate verbo (situates, situated, situating)
  • place verbo (places, placed, placing)
  • locate verbo (locates, located, locating)
  • set verbo (sets, set, setting)
  • station verbo (stations, stationed, stationing)
  • put verbo (puts, put, putting)
  to post
  – assign to a station 1
  • post verbo (posts, posted, posting)

Conjugaciones de ställa:

presens
 1. ställer
 2. ställer
 3. ställer
 4. ställer
 5. ställer
 6. ställer
imperfekt
 1. ställde
 2. ställde
 3. ställde
 4. ställde
 5. ställde
 6. ställde
framtid 1
 1. kommer att ställa
 2. kommer att ställa
 3. kommer att ställa
 4. kommer att ställa
 5. kommer att ställa
 6. kommer att ställa
framtid 2
 1. skall ställa
 2. skall ställa
 3. skall ställa
 4. skall ställa
 5. skall ställa
 6. skall ställa
conditional
 1. skulle ställa
 2. skulle ställa
 3. skulle ställa
 4. skulle ställa
 5. skulle ställa
 6. skulle ställa
perfekt particip
 1. har ställt
 2. har ställt
 3. har ställt
 4. har ställt
 5. har ställt
 6. har ställt
imperfekt particip
 1. hade ställt
 2. hade ställt
 3. hade ställt
 4. hade ställt
 5. hade ställt
 6. hade ställt
blandad
 1. ställ!
 2. ställ!
 3. ställd
 4. ställande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for ställa:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
place distrikt; landsdel; navigeringsplats; ort; place; plats; plätt; smultronställe
post anställning; arbete; artikel; brevpost; jobb; pelare; position; post; påle; stake; stång; ståplats; vakt; vaktpost
set ett lika par; förehavande; grupp av två eller mer; heat; ihop sättning; kamp; klik; match; namngiven uppsättning; omgång; parti; privat samtal; rond; set; spel; tävling; uppsättning; vis summa
stable häststall; stall
station järnvägsstation; station; ståplats
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
add lägga; placera; ställa; sätta; sätta ner addera; anknyta; ansluta; bidraga; bygga; bygga till; bygga ut; göra fullständig; göra komplett; hälla på mera; kombinera; komplettera; lägga till; mixa; räkna; räkna ihop; summera; sätta ihop; tillsätta; tillägga; utvidga; vidga; öka
locate anlägga; lägga; placera; ställa; sätta; sätta ner efterforska; finna; hitta; uppspåra
place anlägga; lägga; placera; ställa; sätta; sätta ner ackomodera; bjuda någon logi; lägga; lägga bort; lägga ner; montera; placera; sätta; sätta ihop; sätta ner
post anlägga; lägga; placera; ställa; sätta anslå; bokföra; posta
put anlägga; lägga; placera; ställa; sätta; sätta ner lägga; lägga bort; lägga ner; placera; sätta
put down lägga; placera; ställa; sätta; sätta ner avspisa någon; lägga ner; placera; sätta ner
set anlägga; lägga; placera; ställa; sätta bli stel; gå under; initiera; lägga ner; påbörja; sjunka; starta; stelna; synchronisera; sätta igång; sätta ner
situate anlägga; lägga; placera; ställa; sätta; sätta ner lägga bort; lägga ner; placera; sätta ner
stable ställa
station anlägga; lägga; placera; ställa; sätta ackomodera; bjuda någon logi; förlägga; lägga ner; stationera; sätta ner
AdjectiveTraducciones relacionadasOther Translations
set spänd; spänt; stelnad; styvt
stable behärskat; fast; konstant; lugn; lugnt; ouppörligt; robust; stabil; stabilt; stadig; stadigt; stationär; stationärt; ståndaktig; ståndaktigt; varaktig; varaktigt
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
add tillfoga
locate lokalisera
place förelägga; inplacera; lokal; lokalisera; ställe
post affischera; stämp
put förelägga; försätta
put down kuva; upplägga
set finputs; försätta; scenbild; servis; skränkning
station stationera
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
put lagt; satt; stoppad; stoppat

Sinónimos de "ställa":


Wiktionary: ställa

ställa
verb
 1. request an answer
 2. to put in a specific location
 3. to place something somewhere
 4. to put something down
 5. to adjust

Cross Translation:
FromToVia
ställa apply; employ; make use of; use; turn to account; put on; lay down; place; put; put down; lay; set; practice; administer; attach; put onto; add; append; assign; paste appliquermettre une chose sur une autre, soit pour qu’elle y demeure adhérente, être pour qu’elle y laisser une empreinte, soit simplement pour qu’elle y toucher.
ställa put; put on; apply; lay down; place; put down; lay; set; insert; put away; put in; stow; enclose; introduce mettreplacer une personne, ou un animal, ou une chose dans un lieu déterminé.
ställa ask poserplacer, mettre sur quelque chose.

Traducciones relacionadas de ställa