Resumen
Sueco a inglés:   más información...
 1. odla:
 2. Wiktionary:


Sueco

Traducciones detalladas de odla de sueco a inglés

odla:

odla verbo (odlar, odlade, odlat)

 1. odla (växa upp; växa; utvecklas)
  to grow; to develop
  – grow emotionally or mature 1
  • grow verbo (grows, grew, growing)
   • When he spent a summer at camp, the boy grew noticeably and no longer showed some of his old adolescent behavior1
  • develop verbo (develops, developped, developping)
   • The child developed beautifully in her new kindergarten1
  to grow up
  – become an adult 1
  • grow up verbo (grows up, grew up, growing up)
  to rise
  • rise verbo (rises, rose, rising)
 2. odla (plantera; planta)
  to plant
  • plant verbo (plants, planted, planting)
 3. odla (civilisera)
  to cultivate; to civilize; to civilise
  • cultivate verbo (cultivates, cultivated, cultivating)
  • civilize verbo, americano (civilizes, civilized, civilizing)
  • civilise verbo, británico
 4. odla (kultivera; utveckla)
  to cultivate; to develop
  • cultivate verbo (cultivates, cultivated, cultivating)
  • develop verbo (develops, developped, developping)
 5. odla (föda upp)
  to cultivate; to breed; to clone
  • cultivate verbo (cultivates, cultivated, cultivating)
  • breed verbo (breeds, bred, breeding)
  • clone verbo (clones, cloned, cloning)

Conjugaciones de odla:

presens
 1. odlar
 2. odlar
 3. odlar
 4. odlar
 5. odlar
 6. odlar
imperfekt
 1. odlade
 2. odlade
 3. odlade
 4. odlade
 5. odlade
 6. odlade
framtid 1
 1. kommer att odla
 2. kommer att odla
 3. kommer att odla
 4. kommer att odla
 5. kommer att odla
 6. kommer att odla
framtid 2
 1. skall odla
 2. skall odla
 3. skall odla
 4. skall odla
 5. skall odla
 6. skall odla
conditional
 1. skulle odla
 2. skulle odla
 3. skulle odla
 4. skulle odla
 5. skulle odla
 6. skulle odla
perfekt particip
 1. har odlat
 2. har odlat
 3. har odlat
 4. har odlat
 5. har odlat
 6. har odlat
imperfekt particip
 1. hade odlat
 2. hade odlat
 3. hade odlat
 4. hade odlat
 5. hade odlat
 6. hade odlat
blandad
 1. odla!
 2. odla!
 3. odlad
 4. odlande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for odla:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
clone klon
grow blomning
plant fabrik; växt
rise bestigning; förtsättning; höjd; kulle; tillsats; tilltagande; uppfärt; uppgång; ökning
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
breed föda upp; odla frambringa; föda upp; uppfostra; uppföda
civilise civilisera; odla
civilize civilisera; odla
clone föda upp; odla klona
cultivate civilisera; föda upp; kultivera; odla; utveckla frambringa; föda upp; uppfostra; uppföda
develop kultivera; odla; utveckla; utvecklas; växa; växa upp avslöja; bemaktiga; bosätta sig; framkalla; kolonisera; placera; slå sig ner; tillta; utveckla; utvecklas; veckla ut; vika ut; växa; öka
grow odla; utvecklas; växa; växa upp bli högre; florera; gå upp; ha framgång; komma upp; resa sig; stiga; stiga upp; svälla; tillta; trivas; utveckla; växa; öka
grow up odla; utvecklas; växa; växa upp
plant odla; planta; plantera inplantera; plantera
rise odla; utvecklas; växa; växa upp avancera; befordras; bli befordrad; bli högre; bubbla upp; gå upp; höjas; komma upp; resa sig; stiga; stiga upp; stiga över; stå upp; tillta; uppstiga; öka
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
breed förökas; häcka
cultivate ansa; upparbeta; uppodla
develop arta
grow tilltaga
plant ört
rise hausse; påslag; stegring; uppförsbacke

Sinónimos de "odla":


Wiktionary: odla

odla
verb
 1. (transitive) to cause something to become bigger
 2. to grow a particular crop

Cross Translation:
FromToVia
odla raise; breed ziehenTiere, Pflanzen: kultivieren