Resumen
Sueco a inglés:   más información...
  1. tvångsmässig:
  2. Wiktionary:


Sueco

Traducciones detalladas de tvångsmässig de sueco a inglés

tvångsmässig:


Translation Matrix for tvångsmässig:

AdjectiveTraducciones relacionadasOther Translations
committed förpliktat; ofrivilligt; tvungen; tvunget; tvångsmässig; tvångsmässigt bunden; bundet; hängivet; obligatoriskt; ofri; ofritt; tillgiven; tillgivet; tvungen; tvunget; upptagen; upptaget
compulsory förpliktat; ofrivilligt; tvungen; tvunget; tvångsmässig; tvångsmässigt
forced förpliktat; ofrivilligt; tvungen; tvunget; tvångsmässig; tvångsmässigt ansträngd; ansträngt; artificiell; artificiellt; forceratd; framtvingad; framtvingat; onaturligt
forcible förpliktat; ofrivilligt; tvungen; tvunget; tvångsmässig; tvångsmässigt
indebted förpliktat; ofrivilligt; tvungen; tvunget; tvångsmässig; tvångsmässigt skuldsatt; skyldig; skyldigt
involuntary förpliktat; ofrivilligt; tvungen; tvunget; tvångsmässig; tvångsmässigt
obligatory förpliktat; ofrivilligt; tvungen; tvunget; tvångsmässig; tvångsmässigt fastställt; obligatorisk; obligatoriskt; tvungen; tvunget
obliged förpliktat; ofrivilligt; tvungen; tvunget; tvångsmässig; tvångsmässigt obligatoriskt; tvungen; tvunget
tied förpliktat; ofrivilligt; tvungen; tvunget; tvångsmässig; tvångsmässigt bunden; bundet; ofri; ofritt; tvunget; upptagen; upptaget
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
compulsory nödtvungen; nödtvunget; obligatorium
forced hårdragen; nödd; nött; tillkämpad
obliged pliktig
tied knuten

Wiktionary: tvångsmässig

tvångsmässig
adjective
  1. uncontrolled or reactive and unconscious

Cross Translation:
FromToVia
tvångsmässig compulsive kompulsivveraltet: zwingend, zwanghaft