Sueco

Traducciones detalladas de tvungen de sueco a inglés

tvungen:


Translation Matrix for tvungen:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
bound bindning; gräns
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
bound begränsa
AdjectiveTraducciones relacionadasOther Translations
bound obligatoriskt; tvungen; tvunget bunden; bundet; ofri; ofritt
committed förpliktat; obligatoriskt; ofrivilligt; tvungen; tvunget; tvångsmässig; tvångsmässigt bunden; bundet; hängivet; ofri; ofritt; tillgiven; tillgivet; tvunget; upptagen; upptaget
compulsory förpliktat; ofrivilligt; tvungen; tvunget; tvångsmässig; tvångsmässigt
forced förpliktat; ofrivilligt; tvungen; tvunget; tvångsmässig; tvångsmässigt ansträngd; ansträngt; artificiell; artificiellt; forceratd; framtvingad; framtvingat; onaturligt
forcible förpliktat; ofrivilligt; tvungen; tvunget; tvångsmässig; tvångsmässigt
indebted förpliktat; ofrivilligt; tvungen; tvunget; tvångsmässig; tvångsmässigt skuldsatt; skyldig; skyldigt
involuntary förpliktat; ofrivilligt; tvungen; tvunget; tvångsmässig; tvångsmässigt
obligatory förpliktat; obligatoriskt; ofrivilligt; tvungen; tvunget; tvångsmässig; tvångsmässigt fastställt; obligatorisk; obligatoriskt
obliged förpliktat; obligatoriskt; ofrivilligt; tvungen; tvunget; tvångsmässig; tvångsmässigt
tied förpliktat; ofrivilligt; tvungen; tvunget; tvångsmässig; tvångsmässigt bunden; bundet; ofri; ofritt; tvunget; upptagen; upptaget
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
bound inbunden; pliktig
compulsory nödtvungen; nödtvunget; obligatorium
forced hårdragen; nödd; nött; tillkämpad
obliged pliktig
tied knuten

Sinónimos de "tvungen":


Traducciones relacionadas de tvungen