Sueco

Traducciones detalladas de hålla de sueco a español

hallå:

hallå adj.

 1. hallå (hejsan)
  hola

Translation Matrix for hallå:

OtherTraducciones relacionadasOther Translations
hola hallo; hej
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
hola hallå; hejsan

Sinónimos de "hallå":


Wiktionary: hallå


Cross Translation:
FromToVia
hallå buenos días; hola; qué tal hello — greeting
hallå aló; bueno; dígame; diga; hola; oigo hello — when answering the telephone
hallå aló hello — is anyone there?
hallå eh; hey; oye hey — exclamation to get attention
hallå hola hi — friendly, informal greeting
hallå ostentación; estrépito Getöse — Aufsehen, Wirbel um eine Sache, die großartig angekündigt oder beworben wird
hallå oiga halloals Interjektion: ein Anruf, mit dem man andere, auch Fremde, auf sich aufmerksam machen will
hallå dígame; diga hallo — Grußwort am Telefon
hallå hola hallo — als Grußwort mit unverbindlichem Charakter
hallå buenos días; buenas tardes; hola bonjour — Formule pour saluer
hallå hola salut — Bonjour

hålla:

hålla verbo (håller, höll, hållit)

 1. hålla
 2. hålla (behålla)

Conjugaciones de hålla:

presens
 1. håller
 2. håller
 3. håller
 4. håller
 5. håller
 6. håller
imperfekt
 1. höll
 2. höll
 3. höll
 4. höll
 5. höll
 6. höll
framtid 1
 1. kommer att hålla
 2. kommer att hålla
 3. kommer att hålla
 4. kommer att hålla
 5. kommer att hålla
 6. kommer att hålla
framtid 2
 1. skall hålla
 2. skall hålla
 3. skall hålla
 4. skall hålla
 5. skall hålla
 6. skall hålla
conditional
 1. skulle hålla
 2. skulle hålla
 3. skulle hålla
 4. skulle hålla
 5. skulle hålla
 6. skulle hålla
perfekt particip
 1. har hållit
 2. har hållit
 3. har hållit
 4. har hållit
 5. har hållit
 6. har hållit
imperfekt particip
 1. hade hållit
 2. hade hållit
 3. hade hållit
 4. hade hållit
 5. hade hållit
 6. hade hållit
blandad
 1. håll!
 2. håll!
 3. hållande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for hålla:

VerbTraducciones relacionadasOther Translations
sujetar hålla besanna; binda; binda fast; binda högt; binda ihop; binda upp; fastbinda; fastknyta; fastsurra; fästa; häfta ihop; intyga; knyta; knyta igen; knyta till; motivera; piska; proppa; prygla; påskynda; skjuta på; spänna fast; stötta; surra; sätta fast; uppmuntra
tener al lado behålla; hålla

Sinónimos de "hålla":


Wiktionary: hålla


Cross Translation:
FromToVia
hålla adherir; cumplir adhere — To be consistent or coherent; to be in accordance; to agree
hålla aguantar; sujetar; agarrar; sostener; tener; tomar hold — to grasp
hålla quedar; guardar keep — to maintain possession of
hålla tomar take — to grab with the hands
hålla soportar take — to support or carry without failing or breaking
hålla tomar nemen — iets vastpakken met de handen
hålla tener haltenphysisch: etwas durch Ausüben einer Gegenkraft an der Bewegung hindern
hålla sostener haltenim übertragenen Sinne: einen Status quo bewahren
hålla cumplir; llevar a cabo; ejecutar accomplirachever entièrement.
hålla tener; sujetar; llevar; aguantar tenir — Avoir en main, entre les bras, de manière à ne pas laisser aller.

hälla:

hälla verbo (häller, hällde, hällt)

 1. hälla (stänka)

Conjugaciones de hälla:

presens
 1. häller
 2. häller
 3. häller
 4. häller
 5. häller
 6. häller
imperfekt
 1. hällde
 2. hällde
 3. hällde
 4. hällde
 5. hällde
 6. hällde
framtid 1
 1. kommer att hälla
 2. kommer att hälla
 3. kommer att hälla
 4. kommer att hälla
 5. kommer att hälla
 6. kommer att hälla
framtid 2
 1. skall hälla
 2. skall hälla
 3. skall hälla
 4. skall hälla
 5. skall hälla
 6. skall hälla
conditional
 1. skulle hälla
 2. skulle hälla
 3. skulle hälla
 4. skulle hälla
 5. skulle hälla
 6. skulle hälla
perfekt particip
 1. har hällt
 2. har hällt
 3. har hällt
 4. har hällt
 5. har hällt
 6. har hällt
imperfekt particip
 1. hade hällt
 2. hade hällt
 3. hade hällt
 4. hade hällt
 5. hade hällt
 6. hade hällt
blandad
 1. häll!
 2. häll!
 3. hälld
 4. hällande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for hälla:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
echar kasta bort
pagar böter
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
abalanzarse hälla; stänka kasta sig
echar hälla; stänka anföra; avleda; avskeda; avsända; byta bostad; dirigera; donera; flytta; förbanna; förkasta; ge; hiva; hälla på mera; hälla upp; kassera; kasta; kasta bort; kasta ut; leda; lägga bort; låta avrinna; skicka; skänka; slänga; slänga iväg; slänga ut; slå i; slå upp; sparka; sända; tillåta; tömma; utdriva; utesluta; utstöta; uttappa
escanchar hälla; stänka hälla på mera
fundir hälla; stänka
ingresar hälla; stänka deponera; insätta; lägga i
pagar hälla; stänka avbetala; belöna; betala; betala av; betala för ens fel; betala ut; bära kostnaden för; deponera; efterskänka; erlägga; göra upp; insätta; klara upp; komma fram med; remittera; remittera pengar; spendera; ta ned; ta ner; tilldela; utbetala; återvisa; översända
regar hälla; stänka bespruta; bevattna; blöta; irrigera; spruta; spruta vatten på; stänka; vattna

Sinónimos de "hälla":


Wiktionary: hälla


Cross Translation:
FromToVia
hälla verter gießen — (transitiv) eine Flüssigkeit aus einem Gefäß ausleeren und in oder über etwas fließen lassen
hälla verter pour — to cause to flow in a stream
hälla echar; verter; derramar verser — Traductions à trier suivant le sens

hallåa:

hallåa [-en] sustantivo

 1. hallåa (programannonsörer; hallåman)
  el locutores

Translation Matrix for hallåa:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
locutores hallåa; hallåman; programannonsörer

Traducciones relacionadas de hållaEspañol

Traducciones detalladas de hålla de español a sueco

hallar:

hallar verbo

 1. hallar (encontrar; encontrarse; tropezarse con)
  upptäcka; hitta; möta
  • upptäcka verbo (upptäcker, upptäckte, upptäckt)
  • hitta verbo (hittar, hittade, hittat)
  • möta verbo (möter, mötte, mött)

Conjugaciones de hallar:

presente
 1. hallo
 2. hallas
 3. halla
 4. hallamos
 5. halláis
 6. hallan
imperfecto
 1. hallaba
 2. hallabas
 3. hallaba
 4. hallábamos
 5. hallabais
 6. hallaban
indefinido
 1. hallé
 2. hallaste
 3. halló
 4. hallamos
 5. hallasteis
 6. hallaron
fut. de ind.
 1. hallaré
 2. hallarás
 3. hallará
 4. hallaremos
 5. hallaréis
 6. hallarán
condic.
 1. hallaría
 2. hallarías
 3. hallaría
 4. hallaríamos
 5. hallaríais
 6. hallarían
pres. de subj.
 1. que halle
 2. que halles
 3. que halle
 4. que hallemos
 5. que halléis
 6. que hallen
imp. de subj.
 1. que hallara
 2. que hallaras
 3. que hallara
 4. que halláramos
 5. que hallarais
 6. que hallaran
miscelánea
 1. ¡halla!
 2. ¡hallad!
 3. ¡no halles!
 4. ¡no halléis!
 5. hallado
 6. hallando
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

Translation Matrix for hallar:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
upptäcka experiencia; vivencia
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
hitta encontrar; encontrarse; hallar; tropezarse con buscar; destacarse; discernir; distinguir; distinguirse; mirar; percatarse de; percibir
möta encontrar; encontrarse; hallar; tropezarse con confrontar; conocerse; dar con; encontrarse; encontrarse con; tropezarse con
upptäcka encontrar; encontrarse; hallar; tropezarse con dar con; descrubir; encontrar; encontrarse; examinar; explorar; investigar
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
möta encontrado

Sinónimos de "hallar":


Wiktionary: hallar


Cross Translation:
FromToVia
hallar finna; hitta; upptäcka; uppdaga; utröna find — encounter, locate, discover
hallar finna; hitta; upphitta trouverrencontrer ce que l’on chercher.

hålla forma de hall:

hall [el ~] sustantivo

 1. el hall (vestíbulo; zaguán; portal; )
  hall; vestibul
 2. el hall (pórtico; portal; zaguán; )
  veranda
 3. el hall (vestíbulo; pórtico; soportal; )
  balkong; veranda

Translation Matrix for hall:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
balkong galería; hall; portal; pórtico; sala; soportal; vestíbulo balaustrada; balcón; baranda; barandilla; barra; pretil
hall acceso; entrada; hall; portal; vestíbulo; vestíbulo delantero; zaguán cuarto; habitación de delante; portal; recibidor; sala; salón; vestíbulo; vestíbulo delantero; zaguán
veranda galería; hall; paso; portal; pórtico; sala; sobradillo; soportal; vestíbulo; zaguán galería delantera
vestibul acceso; entrada; hall; portal; vestíbulo; vestíbulo delantero; zaguán

Palabras relacionadas con "hall":

 • halles, halla, hallas

Sinónimos de "hall":


hålla forma de hallarse:

hallarse verbo

 1. hallarse (encontrarse; estar)
  bo; uppehålla sig; vistas; vara bosatt; befinna sig
  • bo verbo (bor, bodde, bott)
  • uppehålla sig verbo (uppehåller sig, uppehöll sig, uppehållit sig)
  • vistas verbo (vistar, vistade, vistat)
  • vara bosatt verbo (är bosatt, var bosatt, varit bosatt)
  • befinna sig verbo (befinner sig, befann sig, befunnit sig)
 2. hallarse (encontrarse)
  vara någonstans
 3. hallarse (tener su sede; residir; haberse establecido; tener su domicilio social)
  vara etablerad
  • vara etablerad verbo (är etablerad, var etablerad, varit etablerad)

Conjugaciones de hallarse:

presente
 1. me hallo
 2. te hallas
 3. se halla
 4. nos hallamos
 5. os halláis
 6. se hallan
imperfecto
 1. me hallaba
 2. te hallabas
 3. se hallaba
 4. nos hallábamos
 5. os hallabais
 6. se hallaban
indefinido
 1. me hallé
 2. te hallaste
 3. se halló
 4. nos hallamos
 5. os hallasteis
 6. se hallaron
fut. de ind.
 1. me hallaré
 2. te hallarás
 3. se hallará
 4. nos hallaremos
 5. os hallaréis
 6. se hallarán
condic.
 1. me hallaría
 2. te hallarías
 3. se hallaría
 4. nos hallaríamos
 5. os hallaríais
 6. se hallarían
pres. de subj.
 1. que me halle
 2. que te halles
 3. que se halle
 4. que nos hallemos
 5. que os halléis
 6. que se hallen
imp. de subj.
 1. que me hallara
 2. que te hallaras
 3. que se hallara
 4. que nos halláramos
 5. que os hallarais
 6. que se hallaran
miscelánea
 1. ¡hállate!
 2. ¡hallaos!
 3. ¡no te halles!
 4. ¡no os halléis!
 5. hallado
 6. hallándose
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

Translation Matrix for hallarse:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
bo nidada; nido
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
befinna sig encontrarse; estar; hallarse detenerse; estar; estar parado; parar
bo encontrarse; estar; hallarse alojar; alojarse; estar domiciliado; habitar; residir; tener su sede; vivir; vivir en
uppehålla sig encontrarse; estar; hallarse
vara bosatt encontrarse; estar; hallarse
vara etablerad haberse establecido; hallarse; residir; tener su domicilio social; tener su sede
vara någonstans encontrarse; hallarse
vistas encontrarse; estar; hallarse

Sinónimos de "hallarse":


Traducciones relacionadas de hålla