Resumen
Sueco a español:   más información...
  1. överläggning:
  2. Wiktionary:


Sueco

Traducciones detalladas de överläggning de sueco a español

överläggning:

överläggning [-en] sustantivo

  1. överläggning (konferens; rådplägning; sammankomst; möte)
    la deliberación; la conferencia; el debate
  2. överläggning (övervägande; åtanke)
    la deliberación; la reflexión

Translation Matrix for överläggning:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
conferencia konferens; möte; rådplägning; sammankomst; överläggning deklamation; fördrag; föredrag; hålla ett fördrag; konferens; kongress; möte; prolog; recitation; samling; solistuppförande; solistuppträdande; symposium; tal; talarkonst; träff; uppläsning
debate konferens; möte; rådplägning; sammankomst; överläggning argument; debatt; diskussion; dispyt; förening; gräl; idéväxling; kontrovers; meningsutbyte; ordstrid; skiljaktlighet; sällskap; åsiktsförändring
deliberación konferens; möte; rådplägning; sammankomst; åtanke; överläggning; övervägande diskutera; reaktion; tala om
reflexión åtanke; överläggning; övervägande avvägning; dagdrömmande; eftertanke; fundering; genomtänkande; genomtänkt åsikt; kontemplation; reflektering; reflektion; reflexion; spegelbild; tanke; tänkande; ånger; återkastning; återsken; återspegling; övervägning

Wiktionary: överläggning


Cross Translation:
FromToVia
överläggning seminario Besprechung — ausführliches Gespräch über eine bestimmte Sache oder Angelegenheit

Traducciones relacionadas de överläggning