Resumen


Sueco

Traducciones detalladas de övervaka de sueco a español

övervaka:

Conjugaciones de övervaka:

presens
 1. övervakar
 2. övervakar
 3. övervakar
 4. övervakar
 5. övervakar
 6. övervakar
imperfekt
 1. övervakade
 2. övervakade
 3. övervakade
 4. övervakade
 5. övervakade
 6. övervakade
framtid 1
 1. kommer att övervaka
 2. kommer att övervaka
 3. kommer att övervaka
 4. kommer att övervaka
 5. kommer att övervaka
 6. kommer att övervaka
framtid 2
 1. skall övervaka
 2. skall övervaka
 3. skall övervaka
 4. skall övervaka
 5. skall övervaka
 6. skall övervaka
conditional
 1. skulle övervaka
 2. skulle övervaka
 3. skulle övervaka
 4. skulle övervaka
 5. skulle övervaka
 6. skulle övervaka
perfekt particip
 1. har övervakat
 2. har övervakat
 3. har övervakat
 4. har övervakat
 5. har övervakat
 6. har övervakat
imperfekt particip
 1. hade övervakat
 2. hade övervakat
 3. hade övervakat
 4. hade övervakat
 5. hade övervakat
 6. hade övervakat
blandad
 1. övervaka!
 2. övervaka!
 3. övervakad
 4. övervakande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for övervaka:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
controlar kontrollera
defender försvarande
patrullar gå på en runda; patrullera
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
controlar ge akt på; ha uppsikt över; hålla ett öga på; tillse; övervaka behärska; besiktiga; bevaka; bromsa; förhöra; hålla ett öga på; hålla i schack; hålla tillbaka; höra; inspektera; kolla; kontrolera; kontrollera; lägga band på; observera; pröva; skaffa sig upplysningar om; testa; titta på; tygla; undersöka; utforska
defender bevaka; hålla vakt över; vakta; övervaka bekräfta; beskydda; bestyrka; förklara sig; försvara; ge stöd åt; göra motstånd; lägga märke till; motsätta sig; märka; notera; opponera sig; plädera; skydda; stå för; vakta
guardar beskåda; ge akt på; ha uppsikt över; hålla ett öga på; se till; tillse; åse; övervaka avhålla från; behålla; bevaka; bevaka från; bevara; bomma igen; bärga; förvara; gömma undan; hamstra; hindra; hålla fast; hålla kvar hemma; iaktta; inlägga; inte släppa; lagra; lägga band på; lägga åt sidan; låsa in; observera; rädda; skydda; sluta till; spara; stänga; sära; täcka; underhålla; upprätthålla; vakta; vakta över; åse; återhålla
pasar por alto förbise; ha uppsikt över; titta ut över; överse med; övervaka dölja; förbise; hoppa över; missa; se förbi; slå över; utelämna; utesluta
patrullar ge akt på; ha uppsikt över; hålla ett öga på; tillse; övervaka
preservar bevaka; hålla vakt över; vakta; övervaka bevara; konservera
proteger bevaka; hålla vakt över; vakta; övervaka behandla nedlåtande; beskydda; bevaka från; bevara; checka in; gynna; skydda; täcka; understödja; vakta; vakta över
tener cuidado vara försiktig; övervaka akta sig; akta sig för; höra på; leta för; lyda; lystna noggrannt; lystna uppmerksamt; passa på; se upp; se ut; titta ut; vara försiktig; vara noga; vara vaksam
vigilar beskåda; se till; åse; övervaka betrakta; bevaka; hålla ett öga på; hålla vakt; kolla; observera; patrullera; se; stanna vaken; titta på; vaka; vakta över; åskåda
viligar bevaka; hålla vakt över; vakta; övervaka

Wiktionary: övervaka


Cross Translation:
FromToVia
övervaka controlar monitor — watch over, guard
övervaka vigilar surveillerobserver avec attention ; examiner ; contrôler.