Resumen


Sueco

Traducciones detalladas de ankomst de sueco a español

ankomst:

ankomst [-en] sustantivo

 1. ankomst
  la entrada
 2. ankomst
  la llegada
 3. ankomst (tillkomst)
  el adviento
 4. ankomst (entré; insats; inträde)
  la entrada; la llegada
 5. ankomst (framträdande; uppträdande; inträde)
  la aparición; la forma de aparecer
 6. ankomst (framträdande; uppträdande; inträde; anblick)
  la comparación

Translation Matrix for ankomst:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
adviento ankomst; tillkomst
aparición ankomst; framträdande; inträde; uppträdande antal deltagare; bild; deklaration; figur; form; framträda; gestalt; kungörande; offentliggörande; proklamering; publicering; publikation; skapnad; skugga; spöke; spöklik uppenbarelse; statyr; syn; tillkännagivande; uppkomst; utanför; vision
comparación anblick; ankomst; framträdande; inträde; uppträdande jämförelse
entrada ankomst; entré; insats; inträde antagning; deponera; dörr; farstudörr; hall; huvudingång; ingång; inmatning; intagning; inträde; intåg; invasion; lemma; polisinfall; post; registration; reservation; räd; teaterbiljett; tillträde; tryckning av en historia; vestibul
forma de aparecer ankomst; framträdande; inträde; uppträdande
llegada ankomst; entré; insats; inträde ankommande; ingång; inträde; intåg; slutreplik

Wiktionary: ankomst


Cross Translation:
FromToVia
ankomst aparición appearance — The act of appearing or coming into sight
ankomst arribo; venida; llegada arrival — act of arriving or something that has arrived
ankomst entrada entry — act of entering
ankomst arribada; llegada Ankunft — das eintreffen an einem bestimmten Ziel; das ankommen
ankomst llegada arrivageabord, arrivée des navires dans un port.
ankomst llegada arrivéeaction d’arriver.