Sueco

Traducciones detalladas de anslutning de sueco a español

anslutning:

anslutning [-en] sustantivo

  1. anslutning
    el conectar
  2. anslutning
    la conexión
  3. anslutning (telefonanslutning)
  4. anslutning (anslutningsmöjlighet; möjlighet att ansluta)

Translation Matrix for anslutning:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
comunicación telefónica anslutning; telefonanslutning
conectar anslutning kopplande
conexión anslutning anknytning; band; förbindelse; förhållande; kontakt; krets; kretsgång; ljuspunkt; länk; omkrets; omlopp; relation; rond; rutt; samband; sammanhang; sammankoppling; sammanlänkning; varv
conexión telefónica anslutning; telefonanslutning
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
conectar anknyta; ansluta; förbinda; koppla; koppla ihop; koppla in; koppla på; länka; matcha; sammanfoga; slå på; tända på
Not SpecifiedTraducciones relacionadasOther Translations
conectividad anslutning; anslutningsmöjlighet; möjlighet att ansluta anslutningar

Sinónimos de "anslutning":


Wiktionary: anslutning


Cross Translation:
FromToVia
anslutning línea line — telephone or network connection
anslutning anexión AnschlussPolitik: Vereinigung von Gebieten
anslutning conexión AnschlussTechnik: die Verbindung eines Teilnehmers mit einem Versorgungsnetz (zum Beispiel einem Telefon-, Gas-, oder Wassernetz)
anslutning adherencia; adhesión adhésionaction d’adhérer.
anslutning correspondencia; carteo correspondancerelation de conformité.

Traducciones relacionadas de anslutning