Sueco

Traducciones detalladas de detsamma de sueco a español

detsamma:


Translation Matrix for detsamma:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
igual samma
lo mismo samma
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
del mismo modo detsamma likaledes
el mismo detsamma; identiskt; likadan; likadant analog; analogt; identisk; lika; likartad; likartat; likformig; likformigt; liknandet; likt; livärdigt; oförändrad; oförändrat
ese mismo densamma; detsamma
idénticamente detsamma; identiskt; likadan; likadant analog; analogt; identisk; lika; likartad; likartat; likformig; likformigt; liknandet; likt; livärdigt; oförändrad; oförändrat
idéntico detsamma; identiskt; likadan; likadant analog; analogt; enhetlig; homogen; homogent; identisk; lik; lika; likadan; likadant; likaledes; likartad; likartat; likformig; likformigt; liknandet; likt; livärdigt; oförändrad; oförändrat; uniform med; uniformt med; unison; unisot
igual detsamma; identiskt; likadan; likadant analog; analogt; dito; enfärgad; enfärgat; enhetlig; enkeltfärgat; homogen; homogent; identisk; jämnt; lent; lik; lika; lika mycket som; likadan; likadant; likaledes; likartad; likartat; likformig; likformigt; liknandet; likt; livärdigt; lugn; lugnt; mild; milt; oförändrad; oförändrat; samma; sin jämlik; sin jämlikt; slät; slätt; såsom
igualmente detsamma likaledes; likaväl som; samtidigt
lo mismo detsamma; identiskt; likadan; likadant analog; analogt; dito; identisk; lika; likaledes; likartad; likartat; likaväl som; likformig; likformigt; liknandet; likt; livärdigt; oförändrad; oförändrat
otro tanto detsamma; identiskt; likadan; likadant analog; analogt; identisk; lika; likaledes; likartad; likartat; likformig; likformigt; liknandet; likt; livärdigt; oförändrad; oförändrat
sin cambiar detsamma; identiskt; likadan; likadant identisk; oförändrad; oförändrat
sin cambios detsamma; identiskt; likadan; likadant identisk; oförändrad; oförändrat
sin modificar detsamma; identiskt; likadan; likadant identisk; oförändrad; oförändrat
ídem detsamma

Sinónimos de "detsamma":


Wiktionary: detsamma


Cross Translation:
FromToVia
detsamma igualmente likewise — the same to you
detsamma igualmente same to you — I wish to you what you have just wished to me

Traducciones relacionadas de detsamma