Sueco

Traducciones detalladas de förespegling de sueco a español

förespegling:

förespegling [-en] sustantivo

  1. förespegling
    la artificialidad; la mentira; la actuación; la disimulo; el engaño; la estafa; el fraude; la falsedad; la impostura; la falsía
  2. förespegling (förevändning)
    la fachada; el brillo; la apariencia; el pretexto; el resplandor; la farsa; la simulación; el subterfugio

Translation Matrix for förespegling:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
actuación förespegling barnlek; lek; lekande; spel
apariencia förespegling; förevändning anseende; fasad; framträdande; förevändning; förklädnad; illusion; reputation; rykte; sken; täckmantel; utanför; utanverk
artificialidad förespegling mannerism; populäritet; tillgjordhet
brillo förespegling; förevändning blankhet; blinka; fladdring; fläktning; glans; glitter; glittrande; glöd; ljuskraft; lyster; polityr; pompa; prakt; se livets ljus; sken; skimmer; stråle; ståt; svimning; tindra
disimulo förespegling döljande; fördoldhet; förtigande; gömmande; hemlighet; hemlighållande; hemlighållning; oäkta; smygväg; ta isär
engaño förespegling bedragen; bedrageri; bedrägeri; bondfångeri; fusk; förfalskning; lurendrejeri; lögn; oäkta; svek; svindel; svindlande; svindleri
estafa förespegling bedragen; bedrageri; bedrägeri; bondfångeri; fusk; förfalskning; förskingring; försnillning; lurendrejeri; lögn; svek; svindel; svindlande; svindleri; underslev
fachada förespegling; förevändning ansikte; ansikte utåt; fasad; framsida; framsidan av huset; framsidesyta; framsikt; front; förklädnad; sken; stridslinje; täckmantel; utanverk
falsedad förespegling bedrägeri; falskhet; fusk; förrädiskhet; förställning; hyckleri; klipsk; listig; lögn; onaturlig; osannfärdighet; ouppriktighet; oäkta; skenhelighet; svek; svindel
falsía förespegling falskhet; klipsk; listig; osannfärdighet; oäkta
farsa förespegling; förevändning bedrägeri; bluff; bondfångeri; fars; föreställning; förfalskning; hyckleri; rolig historia; sken; svindel; utanverk
fraude förespegling bedrageri; bedrägeri; bondfångeri; fusk; förfalskning; lögn; svek; svindel; svindlande; undanflykt; undvikande
impostura förespegling bedrägeri; lögn; oäkta; svek
mentira förespegling bedrageri; bedrägeri; fusk; ljugande; lögn; svek; svindel
pretexto förespegling; förevändning bortförklaring; fart; fasad; förklädnad; hastighet; skydd; svagt ursäkt; täckmantel; undanflykt; ursäkt; övertäckning
resplandor förespegling; förevändning fladdring; fläktning; förgylld; glans; glitter; glittrande; glöd; gnistrande; ljuskraft; polityr; pompa; prakt; se livets ljus; sken; skimmer; sprudlande; stråle; ståt; svimning
simulación förespegling; förevändning simulering
subterfugio förespegling; förevändning bortförklaring; ren servett; undanflykt; ursäkt
Not SpecifiedTraducciones relacionadasOther Translations
brillo ljusstyrka
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
disimulo hemlig; hemligt

Sinónimos de "förespegling":

  • falskt löfte