Sueco

Traducciones detalladas de inträde de sueco a español

inträde:

inträde [-ett] sustantivo

 1. inträde
  la entrada; el ingresos
 2. inträde
  el ingresos; el comienzos; la tomas de posesión
 3. inträde (entré; insats; ankomst)
  la entrada; la llegada
 4. inträde (framträdande; uppträdande; anblick; ankomst)
  la comparación
 5. inträde (ingång; intåg)
  la entrada; la recaudación; el ingreso; la llegada
 6. inträde (ingång; intåg)
  la entrada; la entrada de un barco
 7. inträde (tillträde; antagning; intagning)
  la admisión; la aprobación; la hospitalización; el paso; el ingreso; la entrada; el acceso; la grabación; la recepción; la inserción; la grabaciones; el precio de entrada
 8. inträde (framträdande; uppträdande; ankomst)
  la aparición; la forma de aparecer

Translation Matrix for inträde:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
acceso antagning; intagning; inträde; tillträde hall; ingång; trappuppgång; vestibul; åtkomst
admisión antagning; intagning; inträde; tillträde tryckning av en historia
aparición ankomst; framträdande; inträde; uppträdande antal deltagare; bild; deklaration; figur; form; framträda; gestalt; kungörande; offentliggörande; proklamering; publicering; publikation; skapnad; skugga; spöke; spöklik uppenbarelse; statyr; syn; tillkännagivande; uppkomst; utanför; vision
aprobación antagning; intagning; inträde; tillträde acceptation; auktorisation; bemyndigande; bifall; fri lejd; fullmakt; godkännande; godkännandeaktivitet; hämtar upp; lejdbrev; lov; passerbrev; ratifikation; samtycke; stadfästelse; tillfredställd; tillstånd; tillåtelse; vara nöjd med; överenskommande med
comienzos inträde
comparación anblick; ankomst; framträdande; inträde; uppträdande jämförelse
entrada ankomst; antagning; entré; ingång; insats; intagning; inträde; intåg; tillträde ankomst; deponera; dörr; farstudörr; hall; huvudingång; ingång; inmatning; intåg; invasion; lemma; polisinfall; post; registration; reservation; räd; teaterbiljett; tryckning av en historia; vestibul
entrada de un barco ingång; inträde; intåg
forma de aparecer ankomst; framträdande; inträde; uppträdande
grabaciones antagning; intagning; inträde; tillträde
grabación antagning; intagning; inträde; tillträde gravyr; ingravering; inregistrering; inskrivning; inspelning; inspelning på kassettband; registrering; spela in; tejpa
hospitalización antagning; intagning; inträde; tillträde intagning på sjukhus
ingreso antagning; ingång; intagning; inträde; intåg; tillträde inbetalning; ingång; intag; intagning; intäkt; intäkter; kvitto; mottagningsbevis; påfyllning; tillförsel; tryckning av en historia
ingresos inträde avlöning; betalning; inkomst; intäkt; intäkter; lön; statsinkomster
inserción antagning; intagning; inträde; tillträde infogning; instickning; intryckning; sticka emellan; tryckning av en historia
llegada ankomst; entré; ingång; insats; inträde; intåg ankommande; ankomst; slutreplik
paso antagning; intagning; inträde; tillträde bana; bergstig; breddsteg; byväg; dike; dörr; farväg; fjät; fotspår; fotsteg; fribiljett; färd; gallop; genomfart; genomresande; gång; häst löppning; identifikationskort; kanal; landsortsväg; pass; passage; passersedel; steg; stig; sträcka; veranda; väg
precio de entrada antagning; intagning; inträde; tillträde inträdesavgift; inträdeskostnad; inträdespris
recaudación ingång; inträde; intåg arvode; avgift; biljettkontorsintäkter; inbetalning; inkassera; insamling; kollekt; kvitto; mottagningsbevis; samling; skatt; skatter; taxering
recepción antagning; intagning; inträde; tillträde bjudning; disk; fest; inbetalning; informell mottagning; inleverans; kvitto; mottagning; mottagningsbevis; reception
tomas de posesión inträde tillåtelse

Sinónimos de "inträde":


Wiktionary: inträde


Cross Translation:
FromToVia
inträde entrada entry — act of entering
inträde entrada entréeendroit par où l’on entrer dans un lieu.