Sueco

Traducciones detalladas de klara upp de sueco a español

klara upp:

klara upp verbo (klarar upp, klarade upp, klarat upp)

 1. klara upp (lösa upp; lösa sig)
 2. klara upp (slå sig ner; göra upp; stadga sig)
  saldar
 3. klara upp (göra upp)
  saldar; pagar; arreglar

Conjugaciones de klara upp:

presens
 1. klarar upp
 2. klarar upp
 3. klarar upp
 4. klarar upp
 5. klarar upp
 6. klarar upp
imperfekt
 1. klarade upp
 2. klarade upp
 3. klarade upp
 4. klarade upp
 5. klarade upp
 6. klarade upp
framtid 1
 1. kommer att klara upp
 2. kommer att klara upp
 3. kommer att klara upp
 4. kommer att klara upp
 5. kommer att klara upp
 6. kommer att klara upp
framtid 2
 1. skall klara upp
 2. skall klara upp
 3. skall klara upp
 4. skall klara upp
 5. skall klara upp
 6. skall klara upp
conditional
 1. skulle klara upp
 2. skulle klara upp
 3. skulle klara upp
 4. skulle klara upp
 5. skulle klara upp
 6. skulle klara upp
perfekt particip
 1. har klarat upp
 2. har klarat upp
 3. har klarat upp
 4. har klarat upp
 5. har klarat upp
 6. har klarat upp
imperfekt particip
 1. hade klarat upp
 2. hade klarat upp
 3. hade klarat upp
 4. hade klarat upp
 5. hade klarat upp
 6. hade klarat upp
blandad
 1. klara upp!
 2. klara upp!
 3. klarad upp
 4. klarande upp
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for klara upp:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
arreglar arrangerad; avgörande; fastställande; ordnat
pagar böter
resolver botmedel
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
arreglar göra upp; klara upp anordna; arrangera; bereda; conformera sig; efterbetala; fixa; forma; förbereda; förlika; förnya; försona; godgöra; gottgöra; göra i ordning; göra redo; hitta igen; installera; iståndsätta; koka; laga; modellera; möblera; ordna; organisera; preparera; reglera; renovera; reparera; restaurera; sanera; se till; skapa; ställa till med; ställa till rätta; upprusta; återställa
descifrar klara upp; lösa sig; lösa upp avkoda; avkryptera; dechiffrera; dekryptera; kritisera; lösa; reda upp; reda ut; riva
desembrollar klara upp; lösa sig; lösa upp ge uttryck åt; tolka
desenmarañar klara upp; lösa sig; lösa upp ge uttryck åt; lösgöra; reda ut; tolka
desenredar klara upp; lösa sig; lösa upp lösgöra; reda upp; reda ut
desleír klara upp; lösa sig; lösa upp lösgöra; reda ut
disolver klara upp; lösa sig; lösa upp avskeda; kringsprida; lösgöra; reda ut; skingra; smälta; sparka; splittra; upplösa
disolverse klara upp; lösa sig; lösa upp gå ifrån; smälta; upplösa
pagar göra upp; klara upp avbetala; belöna; betala; betala av; betala för ens fel; betala ut; bära kostnaden för; deponera; efterskänka; erlägga; hälla; insätta; komma fram med; remittera; remittera pengar; spendera; stänka; ta ned; ta ner; tilldela; utbetala; återvisa; översända
resolver klara upp; lösa sig; lösa upp avgöra; besluta; bestämma; jämna; komma till en ände; lösa; omvandla; reda upp; reda ut
saldar göra upp; klara upp; slå sig ner; stadga sig avbetala; betala av; efterbetala; slå sig ner; sälja av; sälja ut
solucionar klara upp; lösa sig; lösa upp avkoda; avslöja; dechiffrera; fixa; göra i ordning; lösa; röja; uppenbara; yppa

Traducciones relacionadas de klara upp