Sueco

Traducciones detalladas de placera de sueco a español

placera:

placera verbo (placerar, placerade, placerat)

 1. placera (lägga; sätta)
  poner; colocar
 2. placera (lägga ner)
  poner; meter; colocar; situar; depositar
 3. placera (ställa; sätta; lägga; sätta ner)
 4. placera (lägga bort)
  poner; meter; situar; encajar; engarzar; aplicar; depositar
 5. placera (lägga; sätta; ställa; anlägga)
 6. placera (kolonisera; bosätta sig; slå sig ner)
 7. placera (sätta; lägga; ställa)

Conjugaciones de placera:

presens
 1. placerar
 2. placerar
 3. placerar
 4. placerar
 5. placerar
 6. placerar
imperfekt
 1. placerade
 2. placerade
 3. placerade
 4. placerade
 5. placerade
 6. placerade
framtid 1
 1. kommer att placera
 2. kommer att placera
 3. kommer att placera
 4. kommer att placera
 5. kommer att placera
 6. kommer att placera
framtid 2
 1. skall placera
 2. skall placera
 3. skall placera
 4. skall placera
 5. skall placera
 6. skall placera
conditional
 1. skulle placera
 2. skulle placera
 3. skulle placera
 4. skulle placera
 5. skulle placera
 6. skulle placera
perfekt particip
 1. har placerat
 2. har placerat
 3. har placerat
 4. har placerat
 5. har placerat
 6. har placerat
imperfekt particip
 1. hade placerat
 2. hade placerat
 3. hade placerat
 4. hade placerat
 5. hade placerat
 6. hade placerat
blandad
 1. placera!
 2. placera!
 3. placerad
 4. placerande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for placera:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
aplicar angiva
colocar sätta ner
depositar sätta ner
resonar brus; dunder; dån; klang
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
aplicar lägga bort; placera använda; använda sig av; använda sig utav; applicera; bruka; gnida in; gnugga in; lägga; nyttja; omtugga; ställa; tillgodogöra sig
colocar anlägga; lägga; lägga ner; placera; ställa; sätta; sätta ner anordna; anvisa; arrangera; avgränsa; bedra; begränsa; bestämma; binda fast; definiera; fastbinda; fastknyta; fuska; fästa; fästa vid; förlägga; ge sig in i; hålla fängslad; inlåta sig i; inskränka; installera; lura; lägga; markera; narra; ordna; stationera; ställa; ställa till med; svindla; ta ned; ta ner; tilldela; utstaka
colonizar bosätta sig; kolonisera; placera; slå sig ner
depositar lägga; lägga bort; lägga ner; placera; ställa; sätta; sätta ner avgränsa; avspisa någon; avvisa; begränsa; bestämma; bevara; definiera; deponera; efterskänka; ertappa; fuska; fånga; föra in; hålla fängslad; inskränka; insätta; lagra; lura; lägga; lägga ner; markera; nedlägga; remittera; släppa; ställa; svindla; sätta in; sätta in på konto; sätta ned; sätta ner; utstaka; återvisa; översända
desarrollarse anlägga; lägga; placera; ställa; sätta byta ut; förändra; gräva upp; gräva ut; utveckla; växa i storlek; ändra; öppna sig själv; öppna upp
encajar lägga bort; placera glida in i varann; gripa om; hålla fast; hålla i; insätta; lägga; passa; passa i; passa ihop med; passa in; passa in i; prata in i; stoppa in; ställa; ta ned; ta ner
engarzar lägga bort; placera ta ned; ta ner
establecer bosätta sig; kolonisera; placera; slå sig ner anordna; anvisa; arrangera; bestämma; bygga; etablera; grunda; initiera; inrätta; installera; ordna; organisera; påbörja; starta; ställa till med; sätta igång; tilldela; tillsätta; upprätta
fundar bosätta sig; kolonisera; placera; slå sig ner anordna; arrangera; basera; bygga; etablera; grunda; initiera; jorda; lägga grunden utav; lägga grunderna; ordna; organisera; påbörja; starta; sätta igång
meter lägga bort; lägga ner; placera förlägga; förstöra; lägga; rena; rengöra; rensa; rensa bort; skada; stationera; sticka in; ställa
poner lägga; lägga bort; lägga ner; placera; ställa; sätta; sätta ner anordna; anvisa; använda; använda sig utav; arrangera; bestämma; föra in; förevisa; lägga; lägga i; lägga ner; lägga ner någonting; lägga något åt sidan; nyttja; ordna; organisera; spela ut; ställa; sätta fram för visning; sätta ner; ta ned; ta ner; tilldela; tillgodogöra sig; tända på; visa
resonar lägga; placera; ställa; sätta eka; ge lika gott igen; ge lika mot lika; genljuda; ses igen; skramla; säga efter; upprepa; återskalla
situar anlägga; lägga; lägga bort; lägga ner; placera; ställa; sätta anvisa; bestämma; lägga ner; ritka rätt; sätta ner; ta ned; ta ner; tilldela

Sinónimos de "placera":


Wiktionary: placera


Cross Translation:
FromToVia
placera asentar; introducir; establecerse; asentarse ansiedelntransitiv: etwas irgendetwas anderem zuordnen, zum Beispiel einer Epoche, einer Rangstufe, einem Bereich oder Ähnlichem
placera asentar; introducir; establecerse; asentarse ansiedelntransitiv: jemanden an einem Ort dauerhaft sesshaft machen
placera poner platzieren — jemanden oder etwas an einen bestimmten Platz setzen
placera colocar; poner; situar place — to put in a specific location
placera clasificarse; colocarse place — to earn a given spot in a competition
placera situar place — to remember where and when something or someone was previously encountered
placera clasificarse; colocarse place — passive: to achieve (a certain position)
placera colocar; contratar place — to recruit or match an appropriate person for a job
placera poner; colocar; situar put — to place something somewhere
placera poner; dejar; colocar set — to put something down
placera poner stick — to place, set down quickly

Traducciones relacionadas de placera