Sueco

Traducciones detalladas de sätta fram för visning de sueco a español

sätta fram för visning:

sätta fram för visning verbo (sätter fram för visning, satte fram för visning, satt fram för visning)

 1. sätta fram för visning (visa)

Conjugaciones de sätta fram för visning:

presens
 1. sätter fram för visning
 2. sätter fram för visning
 3. sätter fram för visning
 4. sätter fram för visning
 5. sätter fram för visning
 6. sätter fram för visning
imperfekt
 1. satte fram för visning
 2. satte fram för visning
 3. satte fram för visning
 4. satte fram för visning
 5. satte fram för visning
 6. satte fram för visning
framtid 1
 1. kommer att sätta fram för visning
 2. kommer att sätta fram för visning
 3. kommer att sätta fram för visning
 4. kommer att sätta fram för visning
 5. kommer att sätta fram för visning
 6. kommer att sätta fram för visning
framtid 2
 1. skall sätta fram för visning
 2. skall sätta fram för visning
 3. skall sätta fram för visning
 4. skall sätta fram för visning
 5. skall sätta fram för visning
 6. skall sätta fram för visning
conditional
 1. skulle sätta fram för visning
 2. skulle sätta fram för visning
 3. skulle sätta fram för visning
 4. skulle sätta fram för visning
 5. skulle sätta fram för visning
 6. skulle sätta fram för visning
perfekt particip
 1. har satt fram för visning
 2. har satt fram för visning
 3. har satt fram för visning
 4. har satt fram för visning
 5. har satt fram för visning
 6. har satt fram för visning
imperfekt particip
 1. hade satt fram för visning
 2. hade satt fram för visning
 3. hade satt fram för visning
 4. hade satt fram för visning
 5. hade satt fram för visning
 6. hade satt fram för visning
blandad
 1. sätt fram för visning!
 2. sätt fram för visning!
 3. sättende fram för visning
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for sätta fram för visning:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
aparecer framträda
enseñar lärande
parecer föreställning; idé; inblick; mening; ståndpunkt; syn; vision; åsikt; övertygelse
proyectar projektion
representar avmålning; framställande
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
aparecer sätta fram för visning; visa bli synlig; dyka upp; framträda; hotfullt framträdande; kläcka fram; komma fram; lika som; lysa upp; passa; se ut som; synas; ta upp från botten; vara lämplig; vara riktig; verka vara; visa sig; ägna sig för
demostrar sätta fram för visning; visa belägga; bevisa; demonstrera; frambringa; förevisa; presentera; producera; ta fram; utställa; verifiera; visa; visa vad du menar
enseñar sätta fram för visning; visa frambringa; framträda; förevisa; handleda; härröra; hålla sig underrättad; instruera; lära; lära sig; presentera; producera; stiga upp; studera; ta fram; träna; undervisa; uppkomma; uppstå; utbilda; utställa; visa; öva
exhibir sätta fram för visning; visa avslöja; blotta; blottlägga; dra uppmärksamhet; framlägga; framställa; förevisa; glänsa; presentera; ställa ut; utställa; utsätta någon för; vara uppfallande; visa; visa upp; visa upp sig; ådagalägga
hacer la presentación de sätta fram för visning; visa förevisa; visa
manifestar sätta fram för visning; visa betyga; förevisa; förklara; göra tydligt; klargöra; manifestera; tillkännagiva; uttrycka; visa
mostrar sätta fram för visning; visa betyga; frambringa; framträda; förevisa; förklara; förverkliga; härröra; indikera; peka; peka på; presentera; producera; realisera; stiga upp; ställa ut; ta fram; tillkännagiva; uppkomma; uppstå; utställa; visa; visa fram; visa upp
ofertar sätta fram för visning; visa erbjuda; offerera; räcka; räcka fram; skicka; skriva ut; överräcka
ofrecer sätta fram för visning; visa erbjuda; ge; lova; offerera; offra; räcka; skicka; skriva ut; överlämna; överräcka
parecer sätta fram för visning; visa förefalla; lika som; se ut att; se ut som; synas; synas vara; tyckas; verka; verka vara; verkar; överenskomma med
poner sätta fram för visning; visa anordna; anvisa; använda; använda sig utav; arrangera; bestämma; föra in; förevisa; lägga; lägga bort; lägga i; lägga ner; lägga ner någonting; lägga något åt sidan; nyttja; ordna; organisera; placera; spela ut; ställa; sätta; sätta ner; ta ned; ta ner; tilldela; tillgodogöra sig; tända på; visa
presentar sätta fram för visning; visa anmäla; avisera; avslöja; blotta; blottlägga; demonstrera; erbjuda; framlägga; framställa; föreslå; föreställa; förevisa; förkunna; ge; kungöra; offerera; presentera; rendera; räcka; skicka; skriva ut; tillkännage; utställa; utsätta någon för; visa; viska; viska i någons öra; ådagalägga; återge; överlämna; överräcka
proyectar sätta fram för visning; visa avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; göra sig en föreställning om; markera; projektera; skapa; utstaka
representar sätta fram för visning; visa föreslå; föreställa; företräda; förevisa; rendera; representera; visa; återge
someter a sätta fram för visning; visa blotta; exponera; utsätta

Traducciones relacionadas de sätta fram för visning