Sueco

Traducciones detalladas de schappa de sueco a español

schappa:

Conjugaciones de schappa:

presens
 1. schappar
 2. schappar
 3. schappar
 4. schappar
 5. schappar
 6. schappar
imperfekt
 1. schappade
 2. schappade
 3. schappade
 4. schappade
 5. schappade
 6. schappade
framtid 1
 1. kommer att schappa
 2. kommer att schappa
 3. kommer att schappa
 4. kommer att schappa
 5. kommer att schappa
 6. kommer att schappa
framtid 2
 1. skall schappa
 2. skall schappa
 3. skall schappa
 4. skall schappa
 5. skall schappa
 6. skall schappa
conditional
 1. skulle schappa
 2. skulle schappa
 3. skulle schappa
 4. skulle schappa
 5. skulle schappa
 6. skulle schappa
perfekt particip
 1. har schappat
 2. har schappat
 3. har schappat
 4. har schappat
 5. har schappat
 6. har schappat
imperfekt particip
 1. hade schappat
 2. hade schappat
 3. hade schappat
 4. hade schappat
 5. hade schappat
 6. hade schappat
blandad
 1. schappa!
 2. schappa!
 3. schappad
 4. schappande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for schappa:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
bajar nergång
descender fara utför; gå nedför; nergång
largarse klippa till
marcharse bryta upp; riva upp
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
apearse försvinna; hastigt dra iväg; schappa bryta sig loss; fly; gå av; kliva ned; klättra ner; komma undan; sluta vid; stiga ner
bajar försvinna; hastigt dra iväg; schappa avta; blekna; bli lägre; bryta sig loss; fly; förgå; förödmjuka; ge upp; gå av; gå ned; gå ner; gå ner sig; gå under; göra ner; hämta ner; häröra från; kasta; kliva av; kliva ned; kliva ur; klättra ner; komma ifrån; komma undan; krympa; lämna in; minska; nerstiga; rasa; sjunka; sjunka i värde; slänga; stiga ner; styra mot; störta; sänka; sänkas; ta ned; ta ned från; ta ner
coger las de Villadiego försvinna; hastigt dra iväg; schappa fly; rymma; smita; springa bort
descender försvinna; hastigt dra iväg; schappa avta; blekna; bryta sig loss; falla ner; fly; förgå; ge upp; gå ner; hänga; häröra från; kasta; kliva av; komma ifrån; komma ner; komma undan; krympa; köra ner; lämna in; minska; nerstiga; sjunka; slänga; svikta; sänkas; sätta lägre; åka ner
desembarcarse försvinna; hastigt dra iväg; schappa bryta sig loss; fly; komma undan
eludir försvinna; hastigt dra iväg; schappa defektera; hålla sig undan ifrån; kasta om; kringgå; svänga undan; undvika
escabullirse försvinna; hastigt dra iväg; schappa bryta sig loss; droppa; drypa; fly; komma undan; sippra; smita bort; springa bort; tillra
escapar försvinna; hastigt dra iväg; schappa befrias från; bli befriad; bryta sig loss; erhålla; fly; fly undan; försäga sig; förtala sig; glida; halka; hålla sig undan ifrån; knycka; komma bort; komma loss; komma undan; mottaga; släppa ut; snatta; sno; stjäla; svänga undan; undvika; vara befriad från
esfumarse försvinna; hastigt dra iväg; schappa
esquivar försvinna; hastigt dra iväg; schappa bana väg för; bryta sig loss; fly; flykta; komma undan; svänga undan; undvika; vika; vika undan
largarse försvinna; hastigt dra iväg; schappa avresa; bege sig iväg; bryta upp; defektera; dra; dra åt helvete; fara åt helvete; fly; försvinna; ge sig iväg; gå bort; hastigt kila iväg; kila i väg; lämna; rymma; smita; springa bort; stick; sticka
levantarse försvinna; hastigt dra iväg; schappa framträda; hotfullt framträdande; härröra; komma på benen; komma upp; komma upp till ytan; resa på sig; stiga upp; uppkomma; uppstå; virvla upp
marcharse försvinna; hastigt dra iväg; schappa avgå ifrån; avresa; bryta upp; fly; ge sig in i; gå bort; gå iväg; hastigt kila iväg; inlåta sig i; lämna; resa iväg; rymma; smita; springa bort; åka iväg
poner pies en polvorosa försvinna; hastigt dra iväg; schappa
tomar las de Villadiego försvinna; hastigt dra iväg; schappa fly; hastigt kila iväg; rymma; smita; springa bort