Sueco

Traducciones detalladas de släppa de sueco a español

släppa:

släppa verbo (släpper, släppte, släppt)

 1. släppa
  soltar; liberar
 2. släppa (släppa ned)
 3. släppa (befria)
  quitar
 4. släppa (kasta av; kasta)
 5. släppa (lämna; överge)
  ceder
 6. släppa (koppla från; koppla av; koppla lös)
 7. släppa (lösa; befria; frisläppa; släppa ut)
 8. släppa (lancera)
  lanzar
 9. släppa (avvisa)
 10. släppa (lösa)
 11. släppa (avskeda; sparka; säga upp)
 12. släppa (befria; frigöra; lösge)

Conjugaciones de släppa:

presens
 1. släpper
 2. släpper
 3. släpper
 4. släpper
 5. släpper
 6. släpper
imperfekt
 1. släppte
 2. släppte
 3. släppte
 4. släppte
 5. släppte
 6. släppte
framtid 1
 1. kommer att släppa
 2. kommer att släppa
 3. kommer att släppa
 4. kommer att släppa
 5. kommer att släppa
 6. kommer att släppa
framtid 2
 1. skall släppa
 2. skall släppa
 3. skall släppa
 4. skall släppa
 5. skall släppa
 6. skall släppa
conditional
 1. skulle släppa
 2. skulle släppa
 3. skulle släppa
 4. skulle släppa
 5. skulle släppa
 6. skulle släppa
perfekt particip
 1. har släppt
 2. har släppt
 3. har släppt
 4. har släppt
 5. har släppt
 6. har släppt
imperfekt particip
 1. hade släppt
 2. hade släppt
 3. hade släppt
 4. hade släppt
 5. hade släppt
 6. hade släppt
blandad
 1. släpp!
 2. släpp!
 3. släppt
 4. släppande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

släppa

 1. släppa
  la versión

Translation Matrix for släppa:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
amnistiar frisläppande
arrojar kasta
ceder utstreckande
cerrar blockerande; stängande
depositar sätta ner
desenganchar avhäktad; avkopplande; koppla loss; uppknäppad
despedir slänga ut; uppsägning
hacer bajar besvikelse
hacer descender besvikelse
lanzar kasta; kräkas upp
liberar befrielse
libertar befrielse
poner en libertad befrielse
quitar amputera; avtagande; borttagande
regresar returer; återkomster
soltar släppa loss
tirar kasta bort; tryck; utgåva
versión släppa förklaring; läsning; rapport; syn; synförmåga; version
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
abandonar avvisa; släppa avge; avgå ifrån; avlida; avresa; avskriva; deklarera; ; enrollera; ge upp; gå bort; knäppa upp; lägga av; lämna; lämna i sticket; lösa upp; mänstra på; skriva in; sluta; sno upp; sprätta upp; spänna av; upge; upphöra; värva; överge
amnistiar befria; frigöra; lösge; släppa
arrojar kasta; kasta av; släppa anföra; byta; deponera; dirigera; gunga; hiva; hiva ner; kasta; kasta bort; kasta ner; kasta upp; kasta ut; kräkas; leda; nedlägga; ragla; slunga; slänga; slänga iväg; slänga ner; slänga ut; spy; stappla; svalla; sätta ned; vackla; vagga; vingla; vinka; växla
arrumbar avskeda; släppa; sparka; säga upp
caer avvisa; släppa avlida; bli defekt; bli dödad; bli förstörd; bli trasig; bryta ihop; ; falla; falla ihop; falla omkull; förstöras; gå bort; gå sönder; hiva; kassera; kasta; kollapsa; ramla omkull; slänga; stupa; ta en störtflygning; tumla över ända; utgå som förlorare; vara förstörd
ceder lämna; släppa; överge avstå; avträda; bana väg för; bryta ihop; falla ihop; fly; flykta; ge upp; kollapsa; lasta över på någon annan; leverera; lämna in; lämna åt någon annan; spänna; sträcka; sträcka ut; tilldela; täta; uppge; utlämna; vika; vika undan; överge; överräcka
cerrar avvisa; släppa avgränsa; avskärma; avvända; begränsa; bestämma; bomma igen; definiera; dra till; fastbinda; fylla; hålla fängslad; inskränka; komma överens; låsa; låsa in; markera; plombera; plugga igen; sluta till; släcka; slå; slå igen; slås igen; smälla; smälla igen; spärra in; stoppa igen; stämma; stänga; stänga av; stänga till; stänga till ordentligt; tamponera; utstaka; vara korrekt; vara riktigt; vrida av; vända bort
dar libertad befria; frigöra; lösge; släppa befria; frige; frigöra
dejar abajo släppa; släppa ned
dejar caer avvisa; släppa; släppa ned
dejar descender släppa; släppa ned
dejar ir a una persona befria; frigöra; lösge; släppa låta gå; släppa fri
dejar libre befria; frigöra; lösge; släppa befria; frige; frigöra; hålla fri; hålla ledigt; låta någon dingla
dejar marchar a una persona befria; frigöra; lösge; släppa låta gå; släppa fri
dejar sin ocupar befria; frigöra; lösge; släppa
depositar avvisa; släppa avgränsa; avspisa någon; begränsa; bestämma; bevara; definiera; deponera; efterskänka; ertappa; fuska; fånga; föra in; hålla fängslad; inskränka; insätta; lagra; lura; lägga; lägga bort; lägga ner; markera; nedlägga; placera; remittera; ställa; svindla; sätta; sätta in; sätta in på konto; sätta ned; sätta ner; utstaka; återvisa; översända
derrocar kasta; kasta av; släppa amputera; avgränsa; avskära; begränsa; bestämma; definiera; hålla fängslad; inskränka; knuffa omkull; markera; slå omkull; stöta omkull; tippa; utstaka
desatar befria; frisläppa; lösa; släppa; släppa ut annullera; avkoppla; binda av; binda fast; haka av; haka lös; kedja loss; knäppa upp; lösa upp; ogiltigförklara; plocka av; släppa på; sno upp; sprätta upp; spänna av; ta av; ta loss; upphäva
desechar avskeda; släppa; sparka; säga upp förkasta; kassera; kasta bort; kasta ut; lägga bort; slänga iväg; slänga ut; överge
desenganchar koppla av; koppla från; koppla lös; släppa annullera; avkoppla; haka av; haka lös; knäppa upp; lägga av; lösa upp; ogiltigförklara; plocka av; separera; sluta; sno upp; sprätta upp; spänna av; sära; ta loss; upphäva
despedir avskeda; släppa; sparka; säga upp avböja; avskeda; citera; entlediga; förkasta; kassera; kasta bort; lägga bort; låta gå; neka; refusera; skicka; säga hejdå; sända; ta adjö; tvinga att avgå; upprepa; vinka farväl
despeñar kasta; kasta av; släppa
echar fuera avskeda; släppa; sparka; säga upp
enseñarle la puerta a una avskeda; släppa; sparka; säga upp
excarcelar befria; frigöra; lösge; släppa avsända; befria; frige; frigöra; skicka; sända
hacer bajar släppa; släppa ned avspisa någon; hjälpa ner
hacer descender släppa; släppa ned
lanzar avvisa; kasta; kasta av; lancera; släppa anta; beskjuta; fysiljera; föra på tal; föreslå; förutsätta; hiva; hiva ner; kasta; kasta bort; kasta ner; kasta upp i luften; kasta uppåt; kasta ut; postulera; skjuta; skjuta ned; slänga; slänga ner; slänga upp; slänga upp i luften; slänga ut; ta fram; ta upp; visa; visa fram
liberar befria; frigöra; lösa; lösge; släppa befria; fria; frige; frigöra; frisläppning; göra fri; släppa fri; vara befriad från
libertar lösa; släppa befria; frige; frigöra
librar lösa; släppa befria någom från sin förpliktning; ställa ut
poner en libertad befria; frigöra; lösge; släppa befria; frige; frigöra
precipitar kasta; kasta av; släppa dimpa ner; dunsa ner; plumsa ner
quitar befria; släppa avlägsna; beröva; dra ut; frånta; lyfta ut; plocka bort; plundra; rengöra; råna; röja undan; röja upp; skära bort; stjäla; ta av; ta bort; ta ned från; ta ut; torka av; tömma
reflejarse avvisa; släppa reflektera; spegla; återkasta; återspegla
regresar avvisa; släppa avta; blekna; förgå; komma tillbaka; krympa; köra tillbaka; minska; svänga; vända om; vända sig; återvända
retornar avvisa; släppa komma tillbaka; köra tillbaka; återvända
ser despedido avskeda; släppa; sparka; säga upp
soltar befria; frisläppa; lösa; släppa; släppa ut avsända; babbla; binda av; kasta loss; kliva av; knäppa upp; lägga av; lämna; låta undfalla sig; lösa upp; pladdra; skicka; skvallra; sluta; sno upp; sprätta upp; spänna av; sända; öppna
soltarse befria; frisläppa; lösa; släppa; släppa ut blöta ur; bryta sig fri; bryta ut; kliva av; knäppa upp; komma loss; lägga av; lämna; lösa upp; lösgöra; lösgöra sig; sno upp; sprätta upp; spänna av
suspender avvisa; släppa ajournera; avböja; avslå; avsäga; avvisa; beställa av; flytta fram; förkasta; förneka; försmå; förvägra; ge upp; gå om; gå om en klass; göra uppehåll; kasta; necka; neka; nerrösta; refusera; sluta; slänga; suspendera; säga återbud; upphäva; upphöra; uppsäga; utesluta; överge
tirar kasta; kasta av; släppa beskjuta; dra fram; fysiljera; förkasta; hiva; inkludera; kassera; kasta; kasta bort; kasta in; kasta ner; kasta ut; knuffa omkull; lägga bort; skjuta; skjuta ned; slunga; slänga; slänga iväg; slänga ut; slå omkull; spänna; sträcka; stöta omkull; trycka av; täta
volver avvisa; släppa avvända; komma tillbaka; svänga; vända; vända bort; återvända

Sinónimos de "släppa":


Wiktionary: släppa


Cross Translation:
FromToVia
släppa escapar; soltar ablassen — eine Sache nicht weiter verfolgen
släppa liberar; soltar release — to let go (of)
släppa lanzar release — to make available to the public
släppa soltar lâcherdétendre, desserrer quelque chose.

Traducciones relacionadas de släppa