Resumen


Sueco

Traducciones detalladas de ställa till med de sueco a español

ställa till med:

ställa till med verbo (ställer till med, ställde till med, ställt till med)

 1. ställa till med (anordna; ordna; installera; arrangera)

Conjugaciones de ställa till med:

presens
 1. ställer till med
 2. ställer till med
 3. ställer till med
 4. ställer till med
 5. ställer till med
 6. ställer till med
imperfekt
 1. ställde till med
 2. ställde till med
 3. ställde till med
 4. ställde till med
 5. ställde till med
 6. ställde till med
framtid 1
 1. kommer att ställa till med
 2. kommer att ställa till med
 3. kommer att ställa till med
 4. kommer att ställa till med
 5. kommer att ställa till med
 6. kommer att ställa till med
framtid 2
 1. skall ställa till med
 2. skall ställa till med
 3. skall ställa till med
 4. skall ställa till med
 5. skall ställa till med
 6. skall ställa till med
conditional
 1. skulle ställa till med
 2. skulle ställa till med
 3. skulle ställa till med
 4. skulle ställa till med
 5. skulle ställa till med
 6. skulle ställa till med
perfekt particip
 1. har ställt till med
 2. har ställt till med
 3. har ställt till med
 4. har ställt till med
 5. har ställt till med
 6. har ställt till med
imperfekt particip
 1. hade ställt till med
 2. hade ställt till med
 3. hade ställt till med
 4. hade ställt till med
 5. hade ställt till med
 6. hade ställt till med
blandad
 1. ställ till med!
 2. ställ till med!
 3. ställd till med
 4. ställande till med
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for ställa till med:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
arreglar arrangerad; avgörande; fastställande; ordnat
colocar sätta ner
comenzar börja
destinar fristående
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
arreglar anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med anordna; arrangera; bereda; conformera sig; efterbetala; fixa; forma; förbereda; förlika; förnya; försona; godgöra; gottgöra; göra i ordning; göra redo; göra upp; hitta igen; iståndsätta; klara upp; koka; laga; modellera; möblera; ordna; organisera; preparera; reglera; renovera; reparera; restaurera; sanera; se till; skapa; ställa till rätta; upprusta; återställa
colocar anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med anlägga; anvisa; avgränsa; bedra; begränsa; bestämma; binda fast; definiera; fastbinda; fastknyta; fuska; fästa; fästa vid; förlägga; ge sig in i; hålla fängslad; inlåta sig i; inskränka; lura; lägga; lägga ner; markera; narra; placera; stationera; ställa; svindla; sätta; sätta ner; ta ned; ta ner; tilldela; utstaka
colocarse anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med föra in; förlägga; smyga in; snika sig in; stationera; ta ned; ta ner
comenzar anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med anordna; använda sig utav; arrangera; begynna; brinna upp; börja; falla in; ge sig i väg; ge sig in i; inlåta sig i; introducera; komma in; lova att göra; lära; ordna; organisera; presentera; starta; sticka ifrån; studera; sätta i eld; tända en cigarett; åtaga
concebir anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med begripa; designa; fatta; förstå; greppa; gräva upp; gräva ut; göra klart för sig; göra sig en föreställning om; inse; kläcka ut; konstruera; skapa; tolka; uppfinna
constituir anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med etablera; forma; grunda; skapa
construir anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med anordna; arrangera; bebygga; bygga; bygga på; bygga till; bygga upp; bygga ut; lägga till; mejsla; montera; mura; ordna; organisera; sammanställa; sammansätta; sätta ihop; utvidga; vidga
destinar anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med ackomodera; anvisa; bestämma; bjuda någon logi; föra in; förlägga; knäppa upp; lägga ner; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av; stationera; sätta ner; ta ned; ta ner; tilldela
establecer anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med anordna; anvisa; arrangera; bestämma; bosätta sig; bygga; etablera; grunda; initiera; inrätta; installera; kolonisera; ordna; organisera; placera; påbörja; slå sig ner; starta; sätta igång; tilldela; tillsätta; upprätta
estacionar anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med ackomodera; bjuda någon logi; förlägga; lägga ner; parkera; stationera; sätta ner
estructurar anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med anordna; arrangera; ordna; organisera; strukturera
instalar anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med anpassa; förlägga; ge sig in i; initiera; inlåta sig i; installera; insätta i ämbetet; justera; påbörja; starta; stationera; sätta igång; tillsätta
montar anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med anordna; arrangera; bestiga; bygga upp; designa; ertappa; fästa ihop; fästa vid; fånga; ge sig in i; inlåta sig i; klättra; komm in; konstruera; köra; montera; ordna; organisera; samlas; sammanfoga; sammankalla; skapa; uppfinna

Wiktionary: ställa till med


Cross Translation:
FromToVia
ställa till med jugar una mala pasada anstellen — einen Streich spielen, ein Malheur verursachen

Traducciones relacionadas de ställa till med