Sueco

Traducciones detalladas de tillträde de sueco a español

tillträde:

tillträde [-ett] sustantivo

  1. tillträde
  2. tillträde (antagning; inträde; intagning)
    la admisión; la aprobación; la hospitalización; el paso; el ingreso; la entrada; el acceso; la grabación; la recepción; la inserción; la grabaciones; el precio de entrada

Translation Matrix for tillträde:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
acceso antagning; intagning; inträde; tillträde hall; ingång; trappuppgång; vestibul; åtkomst
admisión antagning; intagning; inträde; tillträde tryckning av en historia
aprobación antagning; intagning; inträde; tillträde acceptation; auktorisation; bemyndigande; bifall; fri lejd; fullmakt; godkännande; godkännandeaktivitet; hämtar upp; lejdbrev; lov; passerbrev; ratifikation; samtycke; stadfästelse; tillfredställd; tillstånd; tillåtelse; vara nöjd med; överenskommande med
entrada antagning; intagning; inträde; tillträde ankomst; deponera; dörr; entré; farstudörr; hall; huvudingång; ingång; inmatning; insats; inträde; intåg; invasion; lemma; polisinfall; post; registration; reservation; räd; teaterbiljett; tryckning av en historia; vestibul
entrada en funciones tillträde
grabaciones antagning; intagning; inträde; tillträde
grabación antagning; intagning; inträde; tillträde gravyr; ingravering; inregistrering; inskrivning; inspelning; inspelning på kassettband; registrering; spela in; tejpa
hospitalización antagning; intagning; inträde; tillträde intagning på sjukhus
ingreso antagning; intagning; inträde; tillträde inbetalning; ingång; intag; intagning; inträde; intäkt; intäkter; intåg; kvitto; mottagningsbevis; påfyllning; tillförsel; tryckning av en historia
inserción antagning; intagning; inträde; tillträde infogning; instickning; intryckning; sticka emellan; tryckning av en historia
paso antagning; intagning; inträde; tillträde bana; bergstig; breddsteg; byväg; dike; dörr; farväg; fjät; fotspår; fotsteg; fribiljett; färd; gallop; genomfart; genomresande; gång; häst löppning; identifikationskort; kanal; landsortsväg; pass; passage; passersedel; steg; stig; sträcka; veranda; väg
precio de entrada antagning; intagning; inträde; tillträde inträdesavgift; inträdeskostnad; inträdespris
recepción antagning; intagning; inträde; tillträde bjudning; disk; fest; inbetalning; informell mottagning; inleverans; kvitto; mottagning; mottagningsbevis; reception
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
ingresado en un hospital psiquiátrico tillträde

Sinónimos de "tillträde":

  • tkomst; access

Wiktionary: tillträde


Cross Translation:
FromToVia
tillträde acceso; entrada entry — permission to enter
tillträde entrada; acceso; acometida; agresión; ataque accès — Action, endroit, ou facilité plus ou moins grande d’accéder dans un lieu, physique ou virtuel.