Resumen


Sueco

Traducciones detalladas de uttappa de sueco a español

uttappa:

uttappa verbo (uttappar, uttappade, uttappat)

 1. uttappa (låta avrinna; tömma; avleda)

Conjugaciones de uttappa:

presens
 1. uttappar
 2. uttappar
 3. uttappar
 4. uttappar
 5. uttappar
 6. uttappar
imperfekt
 1. uttappade
 2. uttappade
 3. uttappade
 4. uttappade
 5. uttappade
 6. uttappade
framtid 1
 1. kommer att uttappa
 2. kommer att uttappa
 3. kommer att uttappa
 4. kommer att uttappa
 5. kommer att uttappa
 6. kommer att uttappa
framtid 2
 1. skall uttappa
 2. skall uttappa
 3. skall uttappa
 4. skall uttappa
 5. skall uttappa
 6. skall uttappa
conditional
 1. skulle uttappa
 2. skulle uttappa
 3. skulle uttappa
 4. skulle uttappa
 5. skulle uttappa
 6. skulle uttappa
perfekt particip
 1. har uttappat
 2. har uttappat
 3. har uttappat
 4. har uttappat
 5. har uttappat
 6. har uttappat
imperfekt particip
 1. hade uttappat
 2. hade uttappat
 3. hade uttappat
 4. hade uttappat
 5. hade uttappat
 6. hade uttappat
blandad
 1. uttappa!
 2. uttappa!
 3. uttappad
 4. uttappande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for uttappa:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
echar kasta bort
verter hällande i; tömmande
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
desembarazarse de avleda; låta avrinna; tömma; uttappa
deshacerse de avleda; låta avrinna; tömma; uttappa disponera; fritt förfoga över; förkasta; kassera; kasta; knuffa av; rena; rengöra; rensa; rensa bort; slänga; sälja; trycka bort; tömma ur; undanskaffa; överge; överlåta
echar avleda; låta avrinna; tömma; uttappa anföra; avskeda; avsända; byta bostad; dirigera; donera; flytta; förbanna; förkasta; ge; hiva; hälla; hälla på mera; hälla upp; kassera; kasta; kasta bort; kasta ut; leda; lägga bort; skicka; skänka; slänga; slänga iväg; slänga ut; slå i; slå upp; sparka; stänka; sända; tillåta; utdriva; utesluta; utstöta
emitir avleda; låta avrinna; tömma; uttappa avsända; emittera; förkunna; proklamera; skicka; stråla ut; sända; sända ut; ta fram; utleverera; utsända; visa; visa fram
verter avleda; låta avrinna; tömma; uttappa deponera; donera; droppa; drypa; ge; ge ifrån sig; gjuta; hälla ned; hälla upp; nedlägga; rinna; röja undan; röja upp; skänka; slå i; slå upp; spilla; strömma; sätta ned; tillåta; tömma; utgjuta; ösa; ösa ned
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
emitir komma; strömma ut