Sueco

Traducciones detalladas de begåvat de sueco a francés

begåvat:


Translation Matrix for begåvat:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
malin klipsk; listig; lurifax; skärpa; slug människa; slug person; slug räv; slug varelse; smarthet; smygare
sage filosof; tänkare
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
intelligemment begåvad; begåvat; fyndigt; förståndig; klokt; kvick; kvickt; talangfull; talangfullt intelligent; klipsk; klok; klokt; klyftigt; slug; smart
intelligent begåvad; begåvat; fyndigt; förståndig; klokt; kvick; kvickt; talangfull; talangfullt begåvad; duktig; duktigt; effektiv; effektivt; intelligent; klipsk; klok; klokt; klyftigt; knipslug; knipslugt; kunnig; kunnigt; kvick; kvickt; listig; listigt; sakkunnig; skarpsinnigt; skickligt; slipat; slug; smart
malin begåvad; begåvat; fyndigt; förståndig; klok; klokt; kvick; kvickt; smart; talangfull; talangfullt användbar; användbart; begåvad; beräknad; beräknande; beräknandet; demonisk; demoniskt; diaboliskt; elakt; falsk; falskt; fantastisk; fantastiskt; gemen; genial; genialt; intelligent; intensivt; klokt; knipslug; knipslugt; listig; listigt; otroligt; satanisk; skarp; skarpsinnigt; skarpt; skickligt; slug; slugt; smart; uppriktig; vass; vasst
raisonnable begåvad; begåvat; fyndigt; förståndig; klokt; kvick; kvickt; talangfull; talangfullt berättigad; berättigat; betalbar; betalbart; djup; djupt; förnuftig; förnuftigt; förståndigt; godtagbar; godtagbart; innerligt; klokt; lagligt; legitimt; rimlig; rimligt; rättmätig; rättmätigt; skäligt; tolerabelt; vettig; vettigt; ytterst; övertygande
raisonnablement begåvad; begåvat; fyndigt; förståndig; klokt; kvick; kvickt; talangfull; talangfullt berättigad; berättigat; djup; djupt; förnuftig; förnuftigt; förståndigt; innerligt; klokt; lagligt; legitimt; rättmätig; rättmätigt; vettig; vettigt; ytterst; övertygande
sage begåvad; begåvat; fyndigt; förståndig; klokt; kvick; kvickt; talangfull; talangfullt akademisk; akademiskt; beläst; bra uppfostrad; bra uppfostrat; hederligt; hedersamt; hedervärd; hedervärdt; lärt; universitetsutbildat; ärlig; ärligt; ärofull; ärofullt
sagement begåvad; begåvat; fyndigt; förståndig; klokt; kvick; kvickt; talangfull; talangfullt ärlig; ärligt
sensé begåvad; begåvat; fyndigt; förståndig; klokt; kvick; kvickt; talangfull; talangfullt betydelsefull; betydelsefullt; fantastisk; fantastiskt; genial; genialt; otroligt
sensément begåvad; begåvat; fyndigt; förståndig; klokt; kvick; kvickt; talangfull; talangfullt
éveillé begåvat; klok; klokt; smart; talangfull; talangfullt begåvad; fort; het; hett; intelligent; intensivt; skarp; skarpt; skickligt; smart; upphetsatt; vass; vasst

begåvat forma de begåva:

begåva verbo (begåvar, begåvade, begåvat)

 1. begåva (utrusta; förläna)
  douer; gratifier; doter de; assister
  • douer verbo
  • gratifier verbo (gratifie, gratifies, gratifions, gratifiez, )
  • doter de verbo
  • assister verbo (assiste, assistes, assistons, assistez, )

Conjugaciones de begåva:

presens
 1. begåvar
 2. begåvar
 3. begåvar
 4. begåvar
 5. begåvar
 6. begåvar
imperfekt
 1. begåvade
 2. begåvade
 3. begåvade
 4. begåvade
 5. begåvade
 6. begåvade
framtid 1
 1. kommer att begåva
 2. kommer att begåva
 3. kommer att begåva
 4. kommer att begåva
 5. kommer att begåva
 6. kommer att begåva
framtid 2
 1. skall begåva
 2. skall begåva
 3. skall begåva
 4. skall begåva
 5. skall begåva
 6. skall begåva
conditional
 1. skulle begåva
 2. skulle begåva
 3. skulle begåva
 4. skulle begåva
 5. skulle begåva
 6. skulle begåva
perfekt particip
 1. har begåvat
 2. har begåvat
 3. har begåvat
 4. har begåvat
 5. har begåvat
 6. har begåvat
imperfekt particip
 1. hade begåvat
 2. hade begåvat
 3. hade begåvat
 4. hade begåvat
 5. hade begåvat
 6. hade begåvat
blandad
 1. begåva!
 2. begåva!
 3. begåvad
 4. begåvande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for begåva:

VerbTraducciones relacionadasOther Translations
assister begåva; förläna; utrusta assistera; bistå; ge bistånd; hjälpa; hjälpa vidare; stödja; vara hjälpsam; vara till hjälp
doter de begåva; förläna; utrusta
douer begåva; förläna; utrusta
gratifier begåva; förläna; utrusta donera; ge; gynna; skänka; understödja

Traducciones relacionadas de begåvat