Resumen
Alemán a inglés:   más información...
  1. Verfasser:
  2. Wiktionary:


Alemán

Traducciones detalladas de Verfasser de alemán a inglés

Verfasser:

Verfasser [der ~] sustantivo

  1. der Verfasser (Schriftsteller; Autor; Schreiber; )
    the author; the writer
  2. der Verfasser (Hersteller)
    the compiler; the drafter; the composer; the arranger; the anthologist; the framer

Translation Matrix for Verfasser:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
anthologist Hersteller; Verfasser Sammler
arranger Hersteller; Verfasser
author Autor; Autorin; Dichter; Dichterin; Poet; Schreiber; Schriftsteller; Schriftstellerin; Verfasser Autor; Autorin; Dichterin; Entwerfer; Erbauer; Ersteller; Erzeuger; Gestalter; Gott; Hersteller; Komponist; Schriftstellerin; Schöpfer; Urheber
compiler Hersteller; Verfasser Compiler; Kompilierprogramm; Sammler
composer Hersteller; Verfasser Komponist
drafter Hersteller; Verfasser
framer Hersteller; Verfasser
writer Autor; Autorin; Dichter; Dichterin; Poet; Schreiber; Schriftsteller; Schriftstellerin; Verfasser Autorin; Dichterin; Literaturwissenschaftler; Schriftstellerin

Sinónimos de "Verfasser":


Wiktionary: Verfasser

Verfasser
noun
  1. Person, die einen Text verfasst (geschrieben) hat

Cross Translation:
FromToVia
Verfasser author; writer auteur — littérature|fr Personne qui a rédigé un ouvrage de littérature, de science ou d’art.