Alemán

Traducciones detalladas de Grobian de alemán a neerlandés

Grobian:

Grobian [der ~] sustantivo

 1. der Grobian (Dreckskerl; Schuft; Halunke; Lump; Schurke)
  de klootzak; de schobbejak; de hond; de schoelje; de lul; de eikel; de smeerlap; de schoft
 2. der Grobian (Dreckskerl; Sack; Schuft)
  de oetlul
  • oetlul [de ~ (m)] sustantivo
 3. der Grobian (Bauerntölpel; ungeschliffener Kerl; Lümmel; ungehobelter Klotz; Flegel)
  de boerenlul; de hork; de lummel
 4. der Grobian (Flegel)
  onbeschofte man; de boer
 5. der Grobian (Flegel)
  brutale kerel
 6. der Grobian (Bauerntölpel; Bauer; Lump; )
  de heikneuter
 7. der Grobian (Flegel; Schuft; Dreckskerl; )
  de proleet; de hork; de lomperd; de vlegel; de kinkel
 8. der Grobian (Lümmel; Schlingel; Rüpel; Flegel)
  de lummel; de pummel; de kinkel; de vlegel
 9. der Grobian (Flegel; Lümmel; Racker; )
  de rekel
  • rekel [de ~ (m)] sustantivo
 10. der Grobian (Schuft; Dreckskerl; Sack; Lump)
  de sodemieter

Translation Matrix for Grobian:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
boer Flegel; Grobian Agrarier; Aufstoßen; Bauer; Heini; Kaffer; Landwirt; Provinzler; Rülps
boerenlul Bauerntölpel; Flegel; Grobian; Lümmel; ungehobelter Klotz; ungeschliffener Kerl
brutale kerel Flegel; Grobian
eikel Dreckskerl; Grobian; Halunke; Lump; Schuft; Schurke Eichel
heikneuter Bauer; Bauerntölpel; Dreckskerl; Flegel; Grobian; Lump; Lümmel; Tölpel; blöder Sack; ungehobelte Klotz; ungeschliffene Kerl
hond Dreckskerl; Grobian; Halunke; Lump; Schuft; Schurke Hund; Hundchen
hork Bauer; Bauerntölpel; Dreckskerl; Ekel; Flegel; Grobian; Lump; Lümmel; Prolet; Rülpser; Schuft; Tölpel; elender Kerl; ungehobelte Klotz; ungehobelter Klotz; ungeschliffene Kerl; ungeschliffener Kerl
kinkel Bauer; Dreckskerl; Ekel; Flegel; Grobian; Lump; Lümmel; Prolet; Rülpser; Rüpel; Schlingel; Schuft; Tölpel; elender Kerl; ungehobelte Klotz; ungeschliffene Kerl
klootzak Dreckskerl; Grobian; Halunke; Lump; Schuft; Schurke Dreckskerl; Fittich; Lump; Lümmel; Miststück; Mistweib; Rüpel; Schuft; Stiesel; Tölpel; Weibsstück; grobePerson; ungehobelte Klotz; ungeschliffene Kerl
lomperd Bauer; Dreckskerl; Ekel; Flegel; Grobian; Lump; Prolet; Rülpser; Schuft; Tölpel; elender Kerl; ungehobelte Klotz; ungeschliffene Kerl
lul Dreckskerl; Grobian; Halunke; Lump; Schuft; Schurke Dumme; Düpierte; Geschädigte; Opfer; Penis; Pimmel; Rute; Schwanz
lummel Bauerntölpel; Flegel; Grobian; Lümmel; Rüpel; Schlingel; ungehobelter Klotz; ungeschliffener Kerl
oetlul Dreckskerl; Grobian; Sack; Schuft
onbeschofte man Flegel; Grobian Heini; Kaffer; Provinzler
proleet Bauer; Dreckskerl; Ekel; Flegel; Grobian; Lump; Prolet; Rülpser; Schuft; Tölpel; elender Kerl; ungehobelte Klotz; ungeschliffene Kerl
pummel Flegel; Grobian; Lümmel; Rüpel; Schlingel
rekel Bengel; Flegel; Frechdachs; Grobian; Halunke; Lausejunge; Lümmel; Racker; Rüpel; Schelm; Schlingel; Schuft; Schurke; Spitzbube; Strolch
schobbejak Dreckskerl; Grobian; Halunke; Lump; Schuft; Schurke Flegel; Frevler; Galgengesicht; Gangster; Gauner; Halunke; Kriminelle; Lausbube; Nichtsnutz; Racker; Schalk; Schelm; Scheusal; Schlingel; Schuft; Schurke; Spitzbube; Strolch; Taugenichts; Verbrecher; Übeltäter
schoelje Dreckskerl; Grobian; Halunke; Lump; Schuft; Schurke Hundsfott; Lumpenkerl
schoft Dreckskerl; Grobian; Halunke; Lump; Schuft; Schurke Aas; Dreckskerl; Ekel; Ferkel; Flegel; Gauner; Giftnudel; Halunke; Hundsfott; Hundsfötter; Iltis; Luder; Lump; Lumpenkerl; Miststück; Mistweib; Rabauke; Schalk; Schelm; Schlange; Schlingel; Schmierfink; Schmutzfink; Schuft; Schulter; Schweinigel; Spitzbube; Stinker; Strick; Taugenichts; Weibsstück; Widerling; elende Kerl; geriebeneKerl
smeerlap Dreckskerl; Grobian; Halunke; Lump; Schuft; Schurke Aas; Drecksau; Dreckschwein; Dreckskerl; Dreckspatz; Ekel; Ferkel; Flegel; Gauner; Giftnudel; Halunke; Hundsfott; Hundsfötter; Iltis; Luder; Lump; Lumpenkerl; Miststück; Mistweib; Rabauke; Sau; Schalk; Schelm; Schlange; Schlingel; Schmierfink; Schmutzfink; Schuft; Schweinigel; Spitzbube; Stinker; Strick; Taugenichts; Weibsstück; Widerling; elende Kerl; geriebeneKerl
sodemieter Dreckskerl; Grobian; Lump; Sack; Schuft
vlegel Bauer; Dreckskerl; Ekel; Flegel; Grobian; Lump; Lümmel; Prolet; Rülpser; Rüpel; Schlingel; Schuft; Tölpel; elender Kerl; ungehobelte Klotz; ungeschliffene Kerl Bengel; Lausbub; Rabauke; Rotznase; Rüpel; Schelm

Sinónimos de "Grobian":