Resumen
Inglés a español:   más información...
  1. as far:


Inglés

Traducciones detalladas de as far de inglés a español

as far:

as far adj.

  1. as far (that far)
    hasta

Translation Matrix for as far:

OtherTraducciones relacionadasOther Translations
hasta as far as; at; till; till at; to; towards; until
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
hasta as far; that far even; so far

Traducciones relacionadas de as far