Resumen
Inglés a español:   más información...
  1. irreplaceable:
  2. Wiktionary:


Inglés

Traducciones detalladas de irreplaceable de inglés a español

irreplaceable:

irreplaceable adj.

  1. irreplaceable

Translation Matrix for irreplaceable:

AdjectiveTraducciones relacionadasOther Translations
- unreplaceable
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
insustituible irreplaceable
irreemplazable irreplaceable

Sinónimos de "irreplaceable":

  • unreplaceable; unexpendable

Antónimos de "irreplaceable":


Definiciones relacionadas de "irreplaceable":

  1. impossible to replace1
    • irreplaceable antiques1

Wiktionary: irreplaceable

irreplaceable
adjective
  1. that cannot be replaced

Cross Translation:
FromToVia
irreplaceable insubstiuible; insustituible; irreemplazable onvervangbaar — duidt de onmogelijkheid aan de plaats van iets door iets anders in te laten nemen