Resumen
Inglés a francés:   más información...
  1. horseracing:


Inglés

Traducciones detalladas de horseracing de inglés a francés

horseracing:

horseracing [the ~] sustantivo

  1. the horseracing
    la courses de chevaux; l'hippisme

Translation Matrix for horseracing:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
courses de chevaux horseracing
hippisme horseracing equestrian sport; horse-riding