Inglés

Traducciones detalladas de exceed de inglés a neerlandés

exceed:

to exceed verbo (exceeds, exceeded, exceeding)

 1. to exceed
  overtreffen; voorbijstreven
  • overtreffen verbo (overtref, overtreft, overtrof, overtroffen, overtroffen)
  • voorbijstreven verbo (streef voorbij, streeft voorbij, streefde voorbij, streefden voorbij, voorbij gestreefd)
 2. to exceed (surpass; transcend; excel)
  overstijgen
  • overstijgen verbo (overstijg, overstijgt, oversteeg, overstegen, overstegen)
 3. to exceed (surpass; outbid; transcend; excel)
  overtreffen
  • overtreffen verbo (overtref, overtreft, overtrof, overtroffen, overtroffen)

Conjugaciones de exceed:

present
 1. exceed
 2. exceed
 3. exceeds
 4. exceed
 5. exceed
 6. exceed
simple past
 1. exceeded
 2. exceeded
 3. exceeded
 4. exceeded
 5. exceeded
 6. exceeded
present perfect
 1. have exceeded
 2. have exceeded
 3. has exceeded
 4. have exceeded
 5. have exceeded
 6. have exceeded
past continuous
 1. was exceeding
 2. were exceeding
 3. was exceeding
 4. were exceeding
 5. were exceeding
 6. were exceeding
future
 1. shall exceed
 2. will exceed
 3. will exceed
 4. shall exceed
 5. will exceed
 6. will exceed
continuous present
 1. am exceeding
 2. are exceeding
 3. is exceeding
 4. are exceeding
 5. are exceeding
 6. are exceeding
subjunctive
 1. be exceeded
 2. be exceeded
 3. be exceeded
 4. be exceeded
 5. be exceeded
 6. be exceeded
diverse
 1. exceed!
 2. let's exceed!
 3. exceeded
 4. exceeding
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Translation Matrix for exceed:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
overtreffen exceed; excelling
voorbijstreven outstrip
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
overstijgen exceed; excel; surpass; transcend
overtreffen exceed; excel; outbid; surpass; transcend outshine
voorbijstreven exceed
- go past; outdo; outgo; outmatch; outperform; outstrip; overstep; pass; surmount; surpass; top; transcend

Palabras relacionadas con "exceed":


Sinónimos de "exceed":


Definiciones relacionadas de "exceed":

 1. be or do something to a greater degree1
  • This exceeds all my expectations1
 2. be superior or better than some standard1
  • She exceeded our expectations1
 3. be greater in scope or size than some standard1
  • Their loyalty exceeds their national bonds1

Wiktionary: exceed

exceed
verb
 1. to go beyond the limits of something
 2. to be better than something else or than expected or desirable
 3. to be larger, greater than something else or than expected or desirable
exceed
verb
 1. iets overtreffen, meer of beter worden dan iets
 2. de overzijde van een grens betreden
 3. een voorheen behaald niveau te boven gaan

Cross Translation:
FromToVia
exceed domineren; overheersen; uitschitteren; overtreffen; te boven gaan; uitblinken; uitmunten; voorbijstreven dominercommander souverainement, avoir une puissance absolue.
exceed overstijgen; overschrijden; te boven gaan excéderoutrepasser, aller au-delà de certaines limites.
exceed bevangen; overwinnen; verslaan; zegevieren; overgaan; oversteken; te boven gaan; overtreffen; uitblinken; uitmunten; voorbijstreven surmontermonter au-dessus.