Inglés

Traducciones detalladas de surpass de inglés a neerlandés

surpass:

to surpass verbo (surpasses, surpassed, surpassing)

 1. to surpass (exceed; transcend; excel)
  overstijgen
  • overstijgen verbo (overstijg, overstijgt, oversteeg, overstegen, overstegen)
 2. to surpass (exceed; outbid; transcend; excel)
  overtreffen
  • overtreffen verbo (overtref, overtreft, overtrof, overtroffen, overtroffen)
 3. to surpass (be superior to; excel)
  boven staan
  • boven staan verbo (sta boven, staat boven, stond boven, stonden boven, boven gestaan)
 4. to surpass (outstrip)
  overvleugelen
  • overvleugelen verbo (overvleugel, overvleugelt, overvleugelde, overvleugelden, overvleugeld)

Conjugaciones de surpass:

present
 1. surpass
 2. surpass
 3. surpasses
 4. surpass
 5. surpass
 6. surpass
simple past
 1. surpassed
 2. surpassed
 3. surpassed
 4. surpassed
 5. surpassed
 6. surpassed
present perfect
 1. have surpassed
 2. have surpassed
 3. has surpassed
 4. have surpassed
 5. have surpassed
 6. have surpassed
past continuous
 1. was surpassing
 2. were surpassing
 3. was surpassing
 4. were surpassing
 5. were surpassing
 6. were surpassing
future
 1. shall surpass
 2. will surpass
 3. will surpass
 4. shall surpass
 5. will surpass
 6. will surpass
continuous present
 1. am surpassing
 2. are surpassing
 3. is surpassing
 4. are surpassing
 5. are surpassing
 6. are surpassing
subjunctive
 1. be surpassed
 2. be surpassed
 3. be surpassed
 4. be surpassed
 5. be surpassed
 6. be surpassed
diverse
 1. surpass!
 2. let's surpass!
 3. surpassed
 4. surpassing
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Translation Matrix for surpass:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
overtreffen exceed; excelling
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
boven staan be superior to; excel; surpass
overstijgen exceed; excel; surpass; transcend
overtreffen exceed; excel; outbid; surpass; transcend exceed; outshine
overvleugelen outstrip; surpass
- exceed; excel; go by; go past; outdo; outgo; outmatch; outperform; outstrip; pass; pass by; stand out; surmount; transcend; travel by
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
- pass

Palabras relacionadas con "surpass":


Sinónimos de "surpass":


Definiciones relacionadas de "surpass":

 1. be or do something to a greater degree1
  • her performance surpasses that of any other student I know1
 2. move past1
  • One line of soldiers surpassed the other1
 3. be greater in scope or size than some standard1
 4. distinguish oneself1

Wiktionary: surpass

surpass
verb
 1. to exceed
surpass
verb
 1. een voorheen behaald niveau te boven gaan
phrase
 1. uitstijgen over iets, groter zijn dan een bepaalde grens

Cross Translation:
FromToVia
surpass domineren; overheersen; uitschitteren; overtreffen; te boven gaan; uitblinken; uitmunten; voorbijstreven dominercommander souverainement, avoir une puissance absolue.
surpass bevangen; overwinnen; verslaan; zegevieren; overgaan; oversteken; te boven gaan; overtreffen; uitblinken; uitmunten; voorbijstreven surmontermonter au-dessus.
surpass overtreffen surpasser — Dépasser les attentes (1):