Inglés

Traducciones detalladas de counteract de inglés a neerlandés

counteract:

to counteract verbo (counteracts, counteracted, counteracting)

 1. to counteract (thwart; withstand; resist; oppose)
  tegenwerken; tegengaan; tegenstreven; weerstreven
  • tegenwerken verbo (werk tegen, werkt tegen, werkte tegen, werkten tegen, tegengewerkt)
  • tegengaan verbo (ga tegen, gaat tegen, ging tegen, gingen tegen, tegengegaan)
  • tegenstreven verbo (streef tegen, streeft tegen, streefte tegen, streeften tegen, tegengestreefd)
  • weerstreven verbo (weerstreef, weerstreeft, weerstreefde, weerstreefden, weerstreefd)
 2. to counteract (disillusion; disappoint; frustrate; )
  teleurstellen; frustreren; ontgoochelen; tegenvallen; afvallen; laten zakken; duperen; benadelen
  • teleurstellen verbo (stel teleur, stelt teleur, stelde teleur, stelden teleur, teleurgesteld)
  • frustreren verbo (frustreer, frustreert, frustreerde, frustreerden, gefrustreerd)
  • ontgoochelen verbo (ontgoochel, ontgoochelt, ontgoochelde, ontgoochelden, ontgoocheld)
  • tegenvallen verbo (val tegen, valt tegen, viel tegen, vielen tegen, tegengevallen)
  • afvallen verbo (val af, valt af, viel af, vielen af, afgevallen)
  • laten zakken verbo (laat zakken, liet zakken, lieten zakken, laten zakken)
  • duperen verbo (dupeer, dupeert, dupeerde, dupeerden, gedupeerd)
  • benadelen verbo (benadeel, benadeelt, benadeelde, benadeelden, benadeeld)
 3. to counteract (cause failure; hamper; frustrate; )
  een stokje steken voor; verijdelen; doen mislukken

Conjugaciones de counteract:

present
 1. counteract
 2. counteract
 3. counteracts
 4. counteract
 5. counteract
 6. counteract
simple past
 1. counteracted
 2. counteracted
 3. counteracted
 4. counteracted
 5. counteracted
 6. counteracted
present perfect
 1. have counteracted
 2. have counteracted
 3. has counteracted
 4. have counteracted
 5. have counteracted
 6. have counteracted
past continuous
 1. was counteracting
 2. were counteracting
 3. was counteracting
 4. were counteracting
 5. were counteracting
 6. were counteracting
future
 1. shall counteract
 2. will counteract
 3. will counteract
 4. shall counteract
 5. will counteract
 6. will counteract
continuous present
 1. am counteracting
 2. are counteracting
 3. is counteracting
 4. are counteracting
 5. are counteracting
 6. are counteracting
subjunctive
 1. be counteracted
 2. be counteracted
 3. be counteracted
 4. be counteracted
 5. be counteracted
 6. be counteracted
diverse
 1. counteract!
 2. let's counteract!
 3. counteracted
 4. counteracting
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Translation Matrix for counteract:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
afvallen emaciating; emaciation; loosing weight; lose weight; slimming; weight reduction
laten zakken letting down
tegengaan damming
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
afvallen be contrary; belie; counteract; cross; disappoint; disillusion; frustrate; let down drop out; emaciate; lose weight; pull out; quit; slim down
benadelen be contrary; belie; counteract; cross; disappoint; disillusion; frustrate; let down aggrieve; cause damage; damage; do harm; harm; hurt; injure
doen mislukken cause failure; counteract; frustrate; hamper; hinder; obstruct; sabotage
duperen be contrary; belie; counteract; cross; disappoint; disillusion; frustrate; let down cause damage; damage; do harm; harm; hurt
een stokje steken voor cause failure; counteract; frustrate; hamper; hinder; obstruct; sabotage
frustreren be contrary; belie; counteract; cross; disappoint; disillusion; frustrate; let down
laten zakken be contrary; belie; counteract; cross; disappoint; disillusion; frustrate; let down
ontgoochelen be contrary; belie; counteract; cross; disappoint; disillusion; frustrate; let down
tegengaan counteract; oppose; resist; thwart; withstand
tegenstreven counteract; oppose; resist; thwart; withstand
tegenvallen be contrary; belie; counteract; cross; disappoint; disillusion; frustrate; let down disappoint; fail; fail in something; fall short; work out badly
tegenwerken counteract; oppose; resist; thwart; withstand cross; hinder; make it difficult; make it hard; oppose; prevent; sabotage; stem; stop; thwart; upset
teleurstellen be contrary; belie; counteract; cross; disappoint; disillusion; frustrate; let down betray; confound; disappoint; embarras
verijdelen cause failure; counteract; frustrate; hamper; hinder; obstruct; sabotage abolish; annul; cancel; nullify; thwart; undo
weerstreven counteract; oppose; resist; thwart; withstand
- antagonise; antagonize; counterbalance; countercheck; countermine; countervail; neutralise; neutralize; sabotage; subvert; undermine; weaken

Palabras relacionadas con "counteract":

 • counteracting, counteractive

Sinónimos de "counteract":


Definiciones relacionadas de "counteract":

 1. destroy property or hinder normal operations1
 2. oppose and mitigate the effects of by contrary actions1
  • This will counteract the foolish actions of my colleagues1
 3. act in opposition to1
 4. oppose or check by a counteraction1

Wiktionary: counteract

counteract
verb
 1. to act in opposition to
counteract
verb
 1. tegenwerken, moeilijkheden geven
 2. proberen iets te stoppen of te verhinderen

Cross Translation:
FromToVia
counteract ontstemmen; de voet dwars zetten; tegengaan; tegenwerken contrarier — Empêcher d’agir, d’aboutir