Resumen
Inglés a neerlandés:   más información...
  1. increase in number:


Inglés

Traducciones detalladas de increase in number de inglés a neerlandés

increase in number:

increase in number verbo

  1. increase in number (increase; expand; extend; enlarge)
    vergroten; uitbreiden; vermeerderen; talrijker maken
    • vergroten verbo (vergroot, vergrootte, vergrootten, vergroot)
    • uitbreiden verbo (breid uit, breidt uit, breidde uit, breidden uit, uitgebreid)
    • vermeerderen verbo (vermeerder, vermeerdert, vermeerderde, vermeerderden, vermeerd)

Translation Matrix for increase in number:

VerbTraducciones relacionadasOther Translations
talrijker maken enlarge; expand; extend; increase; increase in number
uitbreiden enlarge; expand; extend; increase; increase in number add; add on to; build out; expand; extend; swell; widen
vergroten enlarge; expand; extend; increase; increase in number soup up; tune
vermeerderen enlarge; expand; extend; increase; increase in number add; add on to; add to; arise; ascent; build out; expand; extend; grow; increase; rise; swell; widen

Traducciones relacionadas de increase in number