Inglés

Traducciones detalladas de injure de inglés a neerlandés

injure:

to injure verbo (injures, injured, injuring)

 1. to injure (wound; hurt; bruise)
  kwetsen; blesseren; verwonden; bezeren; schaden
  • kwetsen verbo (kwets, kwetst, kwetste, kwetsten, gekwetst)
  • blesseren verbo (blesseer, blesseert, blesseerde, blesseerden, gebleseerd)
  • verwonden verbo (verwond, verwondt, verwondde, verwondden, verwond)
  • bezeren verbo (bezeer, bezeert, bezeerde, bezeerden, bezeerd)
  • schaden verbo (schaad, schaadt, schaadde, schaadden, geschaad)
 2. to injure (hurt; maul; offend; insult)
  pijn doen; verwonden; zeer doen; pijn bezorgen
  • pijn doen verbo (doe pijn, doet pijn, deed pijn, deden pijn, pijn gedaan)
  • verwonden verbo (verwond, verwondt, verwondde, verwondden, verwond)
  • zeer doen verbo (doe zeer, doet zeer, deed zeer, deden zeer, zeer gedaan)
 3. to injure (harm; aggrieve; damage)
  benadelen; nadeel berokkenen
  • benadelen verbo (benadeel, benadeelt, benadeelde, benadeelden, benadeeld)
  • nadeel berokkenen verbo (berokken nadeel, berokkent nadeel, berokkende nadeel, berokkenden nadeel, nadeel berokkend)
 4. to injure (hurt; contuse; bruise; ache; wound)
  kwetsen; krenken
  • kwetsen verbo (kwets, kwetst, kwetste, kwetsten, gekwetst)
  • krenken verbo (krenk, krenkt, krenkte, krenkten, gekrenkt)
 5. to injure (hurt)
  pijn doen; zeer doen; knauwen; pijn bezorgen
  • pijn doen verbo (doe pijn, doet pijn, deed pijn, deden pijn, pijn gedaan)
  • zeer doen verbo (doe zeer, doet zeer, deed zeer, deden zeer, zeer gedaan)
  • knauwen verbo (knauw, knauwt, knauwde, knauwden, geknauwd)
 6. to injure (beat up; knock about; damage; maul)
  in elkaar slaan; toetakelen
 7. to injure (damage; hurt)
  beschadigen; schaden
  • beschadigen verbo (beschadig, beschadigt, beschadigde, beschadigden, beschadigd)
  • schaden verbo (schaad, schaadt, schaadde, schaadden, geschaad)
 8. to injure (harm; damage; bruise)
  deren
  • deren verbo (deer, deert, deerde, deerden, gedeerd)
 9. to injure (be disadvantuous; cause disadvantage; cause someone sorrow; )
  schaden; nadelig zijn; kwaad doen
  • schaden verbo (schaad, schaadt, schaadde, schaadden, geschaad)
  • nadelig zijn verbo (ben nadelig, bent nadelig, is nadelig, was nadelig, waren nadelig, nadelig geweest)
  • kwaad doen verbo (doe kwaad, doet kwaad, deed kwaad, deden kwaad, kwaad gedaan)

Conjugaciones de injure:

present
 1. injure
 2. injure
 3. injures
 4. injure
 5. injure
 6. injure
simple past
 1. injured
 2. injured
 3. injured
 4. injured
 5. injured
 6. injured
present perfect
 1. have injured
 2. have injured
 3. has injured
 4. have injured
 5. have injured
 6. have injured
past continuous
 1. was injuring
 2. were injuring
 3. was injuring
 4. were injuring
 5. were injuring
 6. were injuring
future
 1. shall injure
 2. will injure
 3. will injure
 4. shall injure
 5. will injure
 6. will injure
continuous present
 1. am injuring
 2. are injuring
 3. is injuring
 4. are injuring
 5. are injuring
 6. are injuring
subjunctive
 1. be injured
 2. be injured
 3. be injured
 4. be injured
 5. be injured
 6. be injured
diverse
 1. injure!
 2. let's injure!
 3. injured
 4. injuring
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Translation Matrix for injure:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
beschadigen affecting; corrupt; damaging; harming; injuring
kwetsen affecting; damaging; harming; injuring
pijn doen hurting
zeer doen hurting
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
benadelen aggrieve; damage; harm; injure be contrary; belie; cause damage; counteract; cross; damage; disappoint; disillusion; do harm; frustrate; harm; hurt; let down
beschadigen damage; hurt; injure attack; damage; erode; spoil
bezeren bruise; hurt; injure; wound
blesseren bruise; hurt; injure; wound
deren bruise; damage; harm; injure
in elkaar slaan beat up; damage; injure; knock about; maul
knauwen hurt; injure gnaw; munch; nibble; nybble; peck; pick
krenken ache; bruise; contuse; hurt; injure; wound aggrieve; hurt; hurt someone's feelings; offend
kwaad doen be disadvantuous; cause disadvantage; cause injury; cause someone sorrow; damage; do harm; harm; harm somebody; hurt; injure bring evil upon; do wrong; do wrongly; hurt; offend; wreak evil
kwetsen ache; bruise; contuse; hurt; injure; wound aggrieve; hurt; hurt someone's feelings; offend
nadeel berokkenen aggrieve; damage; harm; injure
nadelig zijn be disadvantuous; cause disadvantage; cause injury; cause someone sorrow; damage; do harm; harm; harm somebody; hurt; injure
pijn bezorgen hurt; injure; insult; maul; offend
pijn doen hurt; injure; insult; maul; offend aggrieve; hurt; hurt someone's feelings; offend
schaden be disadvantuous; bruise; cause disadvantage; cause injury; cause someone sorrow; damage; do harm; harm; harm somebody; hurt; injure; wound cause damage; damage; do harm; harm; hurt
toetakelen beat up; damage; injure; knock about; maul beat up; castigate; drub; flog; lash; rack; trounce; whack; whip
verwonden bruise; hurt; injure; insult; maul; offend; wound
zeer doen hurt; injure; insult; maul; offend aggrieve; hurt; hurt someone's feelings; offend
- bruise; hurt; offend; spite; wound
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
- wrong

Palabras relacionadas con "injure":


Sinónimos de "injure":


Definiciones relacionadas de "injure":

 1. cause injuries or bodily harm to1
 2. cause damage or affect negatively1
 3. hurt the feelings of1

Wiktionary: injure

injure
verb
 1. iemand of iets nadeel toebrengen, iemand of iets schade toebrengen
 2. zich pijn doen
 3. (overgankelijk) toetakelen, beschadigen
 4. lichamelijk letsel veroorzaken

Cross Translation:
FromToVia
injure kwetsen; wonden; verwonden blesserfrapper d’un coup qui fait une contusion, une plaie, une fracture.
injure bederven; beschadigen; havenen; schenden; stukmaken; toetakelen détériorermettre en mauvais état.

Traducciones relacionadas de injure