Inglés

Traducciones detalladas de neglect de inglés a neerlandés

neglect:

to neglect verbo (neglects, neglected, neglecting)

 1. to neglect
  verwaarlozen; versloffen
  • verwaarlozen verbo (verwaarloos, verwaarloost, verwaarloosde, verwaarloosden, verwaarloosd)
  • versloffen verbo (verslof, versloft, verslofte, versloften, versloft)
 2. to neglect
  verzuimen; verzaken
  • verzuimen verbo (verzuim, verzuimt, verzuimde, verzuimden, verzuimd)
  • verzaken verbo (verzaak, verzaakt, verzaakte, verzaakten, verzaakt)
 3. to neglect (disregard; omit; ignore)
  veronachtzamen; nalaten
  • veronachtzamen verbo (veronachtzaam, veronachtzaamt, veronachtzaamde, veronachtzaamden, veronachtzaamd)
  • nalaten verbo (laat na, liet na, lieten na, nagelaten)
 4. to neglect (be slovenly; spoil)
  verloederen; verslonzen
  • verloederen verbo (verloeder, verloedert, verloederde, verloederden, verloederd)
  • verslonzen verbo (verslons, verslonst, verslonsde, verslonsden, verslonsd)

Conjugaciones de neglect:

present
 1. neglect
 2. neglect
 3. neglects
 4. neglect
 5. neglect
 6. neglect
simple past
 1. neglected
 2. neglected
 3. neglected
 4. neglected
 5. neglected
 6. neglected
present perfect
 1. have neglected
 2. have neglected
 3. has neglected
 4. have neglected
 5. have neglected
 6. have neglected
past continuous
 1. was neglecting
 2. were neglecting
 3. was neglecting
 4. were neglecting
 5. were neglecting
 6. were neglecting
future
 1. shall neglect
 2. will neglect
 3. will neglect
 4. shall neglect
 5. will neglect
 6. will neglect
continuous present
 1. am neglecting
 2. are neglecting
 3. is neglecting
 4. are neglecting
 5. are neglecting
 6. are neglecting
subjunctive
 1. be neglected
 2. be neglected
 3. be neglected
 4. be neglected
 5. be neglected
 6. be neglected
diverse
 1. neglect!
 2. let's neglect!
 3. neglected
 4. neglecting
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

neglect [the ~] sustantivo

 1. the neglect (omission; oversight)
  de nalatigheid; de verzaking; het verzuim
 2. the neglect (dereliction; forsaking; revoke)
  de veronachtzaming; de verwaarlozing
 3. the neglect (omission; elision; declaration; )
  de omissie; de weglating
 4. the neglect (nonchalance; negligence; carelessness)
  de achteloosheid; de nonchalance

Translation Matrix for neglect:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
achteloosheid carelessness; neglect; negligence; nonchalance
nalatigheid neglect; omission; oversight
nonchalance carelessness; neglect; negligence; nonchalance
omissie declaration; deletion; elision; ellipsis; neglect; non-attendance; omission; oversight
veronachtzaming dereliction; forsaking; neglect; revoke
verwaarlozing dereliction; forsaking; neglect; revoke
verzaking neglect; omission; oversight
verzuim neglect; omission; oversight absence
weglating declaration; deletion; elision; ellipsis; neglect; non-attendance; omission; oversight
- carelessness; disregard; disuse; neglectfulness; negligence; nonperformance
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
nalaten disregard; ignore; neglect; omit bequeath; devise; dispose of by will; dump; leave behind
verloederen be slovenly; neglect; spoil
veronachtzamen disregard; ignore; neglect; omit
versloffen neglect
verslonzen be slovenly; neglect; spoil
verwaarlozen neglect ignore
verzaken neglect deny; disavow; renounce; repudiate
verzuimen neglect be absent; be lacking; be missing; lack
- disregard; drop; fail; ignore; leave out; miss; omit; overleap; overlook; pretermit
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
- be careless about; be neglectful of; carelessness; disregard; fail; mismanage; mismanagement; negligence; omit; pay no attention to

Palabras relacionadas con "neglect":


Sinónimos de "neglect":


Antónimos de "neglect":


Definiciones relacionadas de "neglect":

 1. willful lack of care and attention1
 2. failure to act with the prudence that a reasonable person would exercise under the same circumstances1
 3. the trait of neglecting responsibilities and lacking concern1
 4. lack of attention and due care1
 5. the state of something that has been unused and neglected1
  • the house was in a terrible state of neglect1
 6. leave undone or leave out1
 7. fail to attend to1
  • he neglects his children1
 8. give little or no attention to1
 9. fail to do something; leave something undone1

Wiktionary: neglect

neglect
noun
 1. habitual lack of care
 2. state of being neglected
 3. act of neglecting
verb
 1. failure due to carelessness
 2. fail to care for
 3. disregard
neglect
verb
 1. iets niet doen, dat men had zullen of moeten doen
 2. iets niet de benodigde verzorging schenken

Cross Translation:
FromToVia
neglect achteloos voorbijgaan aan; geen aandacht schenken aan; achterstellen; verwaarlozen; verzaken; een hekel hebben aan; minachten; versmaden; inbreuk maken op; verachten dédaignerconsidérer avec dédain.
neglect achteloos voorbijgaan aan; geen aandacht schenken aan; achterstellen; verwaarlozen; verzaken négliger — Ne pas prendre soin d’une chose dont on devoir s’occuper.

Traducciones relacionadas de neglect