Resumen
Español a inglés:   más información...
  1. Posición:


Español

Traducciones detalladas de Posición de español a inglés

Posición:

Posición

  1. Posición
    the Position
    – An option that allows the user to specify the location of an element on the screen. 1

Translation Matrix for Posición:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
Position Posición

Traducciones relacionadas de Posición