Español

Traducciones detalladas de observar de español a sueco

observar:

observar verbo

 1. observar (mirar; ver; distinguir; )
  se; uppmärksamma; skåda; bli medveten om; notera
  • se verbo (ser, såg, sett)
  • uppmärksamma verbo (uppmärksammar, uppmärksammade, uppmärksammat)
  • skåda verbo
  • bli medveten om verbo (blir medveten om, blev medveten om, blivit medveten om)
  • notera verbo (noterar, noterade, noterat)
 2. observar (notar; ver; estar presente; )
  närvara; observera; bevittna; övervara
  • närvara verbo (närvar, närvarit)
  • observera verbo (observerar, observerade, observerat)
  • bevittna verbo (bevittnar, bevittnade, bevittnat)
  • övervara verbo (övervarar, övervarade, övervarat)
 3. observar (percibir; darse cuenta de; entrever; advertir)
  märka; ana; förstå; känna; uppfatta
  • märka verbo (märker, märkte, märkt)
  • ana verbo (anar, anade, anat)
  • förstå verbo (förstår, förstod, förstått)
  • känna verbo (känner, kännde, kännt)
  • uppfatta verbo (uppfattar, uppfattade, uppfattat)
 4. observar (mirar; ver; percibir; )
  titta på; se; åskåda; observera; betrakta
  • titta på verbo (tittar på, tittade på, tittat på)
  • se verbo (ser, såg, sett)
  • åskåda verbo (åskådar, åskådade, åskådat)
  • observera verbo (observerar, observerade, observerat)
  • betrakta verbo (betraktar, betraktade, betraktat)
 5. observar (acreditar; ratificar; señalar; )
  bekräfta
  • bekräfta verbo (bekräftar, bekräftade, bekräftat)
 6. observar (tener objeciones a; nombrar; reprender; )
  klandra
  • klandra verbo (klandrar, klandrade, klandrat)
 7. observar (inspeccionar; mirar)
  titta; se på; betrakta; inspektera
  • titta verbo (tittar, tittade, tittat)
  • se på verbo (ser på, såg på, sett på)
  • betrakta verbo (betraktar, betraktade, betraktat)
  • inspektera verbo (inspekterar, inspekterade, inspekterat)
 8. observar (mirar a; percibir; dar un vistazo a)
  titta på; stirra på
  • titta på verbo (tittar på, tittade på, tittat på)
  • stirra på verbo (stirrar på, stirrade på, stirrat på)
 9. observar (mirar; guardar; percatarse de; prestar atención)
  bevaka; observera; iaktta; åse
  • bevaka verbo (bevakar, bevakade, bevakat)
  • observera verbo (observerar, observerade, observerat)
  • iaktta verbo (iakttar, iakttade, iakttat)
  • åse verbo (åser, åsåg, åsett)
 10. observar (percibir; constatar; notar; )
  märka; uppmärksamma; lägga märke till; observera
  • märka verbo (märker, märkte, märkt)
  • uppmärksamma verbo (uppmärksammar, uppmärksammade, uppmärksammat)
  • lägga märke till verbo (lägger märke till, lade märke till, lagt märke till)
  • observera verbo (observerar, observerade, observerat)
 11. observar (ver; notar; mirar; )
  observera; betrakta; åse
  • observera verbo (observerar, observerade, observerat)
  • betrakta verbo (betraktar, betraktade, betraktat)
  • åse verbo (åser, åsåg, åsett)
 12. observar (vigilar; contemplar; percatarse de; )
  hålla ett öga på; bevaka; kolla; observera
  • hålla ett öga på verbo (håller ett öga på, höll ett öga på, hållit ett öga på)
  • bevaka verbo (bevakar, bevakade, bevakat)
  • kolla verbo (kollar, kollade, kollat)
  • observera verbo (observerar, observerade, observerat)
 13. observar
  betrakta
  • betrakta verbo (betraktar, betraktade, betraktat)

Conjugaciones de observar:

presente
 1. observo
 2. observas
 3. observa
 4. observamos
 5. observáis
 6. observan
imperfecto
 1. observaba
 2. observabas
 3. observaba
 4. observábamos
 5. observabais
 6. observaban
indefinido
 1. observé
 2. observaste
 3. observó
 4. observamos
 5. observasteis
 6. observaron
fut. de ind.
 1. observaré
 2. observarás
 3. observará
 4. observaremos
 5. observaréis
 6. observarán
condic.
 1. observaría
 2. observarías
 3. observaría
 4. observaríamos
 5. observaríais
 6. observarían
pres. de subj.
 1. que observe
 2. que observes
 3. que observe
 4. que observemos
 5. que observéis
 6. que observen
imp. de subj.
 1. que observara
 2. que observaras
 3. que observara
 4. que observáramos
 5. que observarais
 6. que observaran
miscelánea
 1. ¡observa!
 2. ¡observad!
 3. ¡no observes!
 4. ¡no observéis!
 5. observado
 6. observando
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

Translation Matrix for observar:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
bevittna banquillo de los testigos
inspektera inspección; visita
märka marcar
stirra på mirar clavada
titta på mirar
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
ana advertir; darse cuenta de; entrever; observar; percibir adivinar; afrontar; buscar; esperar; estar a la expectativa de; prever
bekräfta acreditar; observar; pegar un sello; percatarse de; precintar; ratificar; rubricar; sellar; señalar; ver abogar por; afirmar; confirmar; defender; estar a favor de; propugnar
betrakta contemplar; dar un vistazo a; distinguir; estudiar; examinar; hojear; inspeccionar; lorear; mirar; notar; observar; percatarse de; percibir; ver; vigilar
bevaka contemplar; controlar; guardar; mirar; observar; percatarse de; percibir; prestar atención; vigilar defender; preservar; preservar de; proteger; proteger contra; seguir el hilo; viligar
bevittna contemplar; distinguir; estar presente; notar; observar; percibir; ver atestiguar; dar muestras de; testimoniar
bli medveten om abarcar con la vista; atisbar; contemplar; darse cuenta de; desempeñar; destacarse; diferenciar; diferenciarse; discernir; distinguir; distinguirse; divisar; experimentar; hojear; luquear; mirar; notar; observar; percatarse de; percibir; reemplazar; señalar; substituir; suplir; ver; vislumbrar destacarse; discernir; distinguir; distinguirse; mirar; percatarse de; percibir
förstå advertir; darse cuenta de; entrever; observar; percibir calar; captar; comprender; concebir; darse cuenta de; entender; hacer de intérprete; interpretar; oír
hålla ett öga på contemplar; controlar; mirar; observar; percatarse de; percibir; prestar atención; vigilar controlar; guardar; patrullar; tener los ojos puestos en
iaktta guardar; mirar; observar; percatarse de; prestar atención
inspektera inspeccionar; mirar; observar abarcar con la vista; analizar; averiguar; calcular; cheqear; comprobar; contestar; controlar; examinar; grabar; inspeccionar; pasar revista a; prosperar; reconocer; revisar; rodar; tomar; visitar
klandra considerar; nombrar; notar; observar; proponer; reprender; señalar; tener objeciones a achacar; acusar; amanecer; amonestar; arrebatar; atribuir; borrar; censurar; clarear; condenar; criticar; culpar; declarar hereje; echar la culpa; eliminar; enjugar; hacer ver; iluminarse; inculpar; librarse de; notar; reconvenir; reprender; reprobar; sacar; satirizar; vituperar
kolla contemplar; controlar; mirar; observar; percatarse de; percibir; prestar atención; vigilar abarcar con la vista; analizar; aquilatar; averiguar; buscar; calcular; catar; cheqear; comprobar; controlar; corregir; ensayar; examinar; inspeccionar; mirar; pasar revista a; probar; repasar; someter a prueba; testar; verificar
känna advertir; darse cuenta de; entrever; observar; percibir agarrar; comprender; conmocionar; conocer; entender; estar al tanto; estar informado; experimentar; manosear; palpar; pasar por; saber; sentir; tocar
lägga märke till advertir; constatar; darse cuenta de; distinguir; notar; observar; percatarse de; percibir; señalar advertir; cantar; constatar; cumplir; darse cuenta de; defender; descubrir; llamar la atención; tomar nota
märka advertir; constatar; darse cuenta de; distinguir; entrever; notar; observar; percatarse de; percibir; señalar advertir; cantar; constatar; cumplir; darse cuenta de; defender; descubrir; etiquetar; llamar la atención
notera abarcar con la vista; atisbar; contemplar; darse cuenta de; desempeñar; destacarse; diferenciar; diferenciarse; discernir; distinguir; distinguirse; divisar; experimentar; hojear; luquear; mirar; notar; observar; percatarse de; percibir; reemplazar; señalar; substituir; suplir; ver; vislumbrar advertir; anotar; apuntar; cantar; constatar; cumplir; darse cuenta de; defender; descubrir; escribir; fijarse en; indexar; inscribir; llamar la atención; poner en papel; poner por escrito; registrar; tomar nota
närvara contemplar; distinguir; estar presente; notar; observar; percibir; ver asistir; estar; estar presente
observera advertir; constatar; contemplar; controlar; dar un vistazo a; darse cuenta de; distinguir; estar presente; estudiar; examinar; guardar; hojear; inspeccionar; lorear; mirar; notar; observar; percatarse de; percibir; prestar atención; señalar; ver; vigilar
se abarcar con la vista; atisbar; contemplar; dar un vistazo a; darse cuenta de; desempeñar; destacarse; diferenciar; diferenciarse; discernir; distinguir; distinguirse; divisar; experimentar; hojear; luquear; mirar; notar; observar; percatarse de; percibir; reemplazar; señalar; substituir; suplir; ver; vigilar; vislumbrar
se på inspeccionar; mirar; observar mirar a
skåda abarcar con la vista; atisbar; contemplar; darse cuenta de; desempeñar; destacarse; diferenciar; diferenciarse; discernir; distinguir; distinguirse; divisar; experimentar; hojear; luquear; mirar; notar; observar; percatarse de; percibir; reemplazar; señalar; substituir; suplir; ver; vislumbrar
stirra på dar un vistazo a; mirar a; observar; percibir mirar con la boca abierta; mirar fijamente
titta inspeccionar; mirar; observar
titta på contemplar; dar un vistazo a; distinguir; mirar; mirar a; notar; observar; percatarse de; percibir; ver; vigilar controlar; examinar; inspeccionar; ir a ver; mirar a; pasar revista a; repasar; verificar; visitar
uppfatta advertir; darse cuenta de; entrever; observar; percibir
uppmärksamma abarcar con la vista; advertir; atisbar; constatar; contemplar; darse cuenta de; desempeñar; destacarse; diferenciar; diferenciarse; discernir; distinguir; distinguirse; divisar; experimentar; hojear; luquear; mirar; notar; observar; percatarse de; percibir; reemplazar; señalar; substituir; suplir; ver; vislumbrar tomar nota
åse distinguir; estudiar; examinar; guardar; hojear; inspeccionar; lorear; mirar; notar; observar; percatarse de; percibir; prestar atención; ver guardar; vigilar
åskåda contemplar; dar un vistazo a; distinguir; mirar; notar; observar; percatarse de; percibir; ver; vigilar
övervara contemplar; distinguir; estar presente; notar; observar; percibir; ver
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
stirra på mirado fijamente

Sinónimos de "observar":


Wiktionary: observar


Cross Translation:
FromToVia
observar iaktta; observera observe — to notice, to watch
observar stirra; glo stare — To look fixedly
observar observera; betrakta; iaktta watch — to observe
observar granska ansehen — (reflexiv) etwas oder jemanden betrachten, um es oder ihn kennenzulernen
observar iaktta beobachten — genau betrachten, überwachen
observar iaktta beobachtenWissenschaft: wahrnehmen oder messen
observar observera observieren — etwas beobachten
observar märka apercevoir — Remarquer une chose qui avait échappé d’abord.
observar observera observer — Traductions à trier suivant le sens