Francés

Traducciones detalladas de faire une inspection de de francés a neerlandés

faire une inspection de:

faire une inspection de verbo

 1. faire une inspection de (mettre à l'épreuve; tester; examiner; )
  onderzoeken; testen; beproeven; keuren
  • onderzoeken verbo (onderzoek, onderzoekt, onderzocht, onderzochten, onderzocht)
  • testen verbo (test, testte, testten, getest)
  • beproeven verbo (beproef, beproeft, beproefde, beproefden, beproefd)
  • keuren verbo (keur, keurt, keurde, keurden, gekeurd)
 2. faire une inspection de (examiner; parcourir; inspecter)
  controleren; inspecteren; examineren; schouwen; keuren
  • controleren verbo (controleer, controleert, controleerde, controleerden, gecontroleerd)
  • inspecteren verbo (inspecteer, inspecteert, inspecteerde, inspecteerden, geïnspecteerd)
  • examineren verbo (examineer, examineert, examineerde, examineerden, geëxamineerd)
  • schouwen verbo (schouw, schouwt, schouwde, schouwden, geschouwd)
  • keuren verbo (keur, keurt, keurde, keurden, gekeurd)
 3. faire une inspection de (visiter; regarder; examiner; )
  bezichtigen; bekijken; aanschouwen; bezien
  • bezichtigen verbo (bezichtig, bezichtigt, bezichtigde, bezichtigden, bezichtigd)
  • bekijken verbo (bekijk, bekijkt, bekeek, bekeken, bekeken)
  • aanschouwen verbo (aanschouw, aanschouwt, aanschouwde, aanschouwden, aanschouwen)
  • bezien verbo (bezie, beziet, bezag, bezagen, bezien)
 4. faire une inspection de (passer en revue; visiter; regarder; )
  bekijken; inspecteren; bezichtigen
  • bekijken verbo (bekijk, bekijkt, bekeek, bekeken, bekeken)
  • inspecteren verbo (inspecteer, inspecteert, inspecteerde, inspecteerden, geïnspecteerd)
  • bezichtigen verbo (bezichtig, bezichtigt, bezichtigde, bezichtigden, bezichtigd)
 5. faire une inspection de (inspecter)
  overzien; inspecteren
  • overzien verbo (overzie, overziet, overzag, overzagen, overzien)
  • inspecteren verbo (inspecteer, inspecteert, inspecteerde, inspecteerden, geïnspecteerd)

Translation Matrix for faire une inspection de:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
aanschouwen attention; contemplation; observation; perception; regard
bezichtigen examiner; inspection; visite
controleren audit; contrôle
keuren examen médical
overzien fait de parcourir
schouwen cheminées
testen tests; épreuves
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
aanschouwen contempler; dévisager; examiner; faire une inspection de; inspecter; regarder; regarder faire; visiter apercevoir; constater; discerner; distinguer; embrasser du regard; enregistrer; faire observer; faire remarquer; observer; percevoir; regarder; remarquer; voir
bekijken considérer; contempler; contrôler; dévisager; examiner; faire une inspection de; inspecter; observer; passer en revue; regarder; regarder faire; soumettre à une inspection; surveiller; visiter; voir aller se faire foutre; aller se faire voir; apercevoir; considérer; constater; discerner; distinguer; embrasser du regard; enregistrer; examiner; faire observer; faire remarquer; fixer; observer; percevoir; regarder; remarquer; se foutre la paix; se rendre compte de; surveiller; voir
beproeven essayer; examiner; faire passer un examen; faire subir un test; faire une inspection de; inspecter; mettre à l'épreuve; passer en revue; soumettre à un test; soumettre à une inspection; tester; vérifier; éprouver essayer; mettre à l'essai; mettre à l'épreuve; soumettre à un test; tester; éprouver
bezichtigen considérer; contempler; contrôler; dévisager; examiner; faire une inspection de; inspecter; observer; passer en revue; regarder; regarder faire; soumettre à une inspection; surveiller; visiter; voir
bezien contempler; dévisager; examiner; faire une inspection de; inspecter; regarder; regarder faire; visiter
controleren examiner; faire une inspection de; inspecter; parcourir audit; contrôler; corriger; effectuer; enquêter; examiner; faire subir un test; inspecter; mettre à l'épreuve; recalculer; rechercher; refaire le calcul; revoir; réviser; soumettre à un test; tester; vérifier; étudier
examineren examiner; faire une inspection de; inspecter; parcourir contrôler; enquêter; examiner; faire passer un examen; faire subir un test; inspecter; interroger; soumettre à un test; tester
inspecteren considérer; contempler; contrôler; examiner; faire une inspection de; inspecter; observer; parcourir; passer en revue; regarder; soumettre à une inspection; surveiller; visiter; voir
keuren essayer; examiner; faire passer un examen; faire subir un test; faire une inspection de; inspecter; mettre à l'épreuve; parcourir; passer en revue; soumettre à un test; soumettre à une inspection; tester; vérifier; éprouver déguster; examiner; goûter; inspecter
onderzoeken essayer; examiner; faire passer un examen; faire subir un test; faire une inspection de; inspecter; mettre à l'épreuve; passer en revue; soumettre à un test; soumettre à une inspection; tester; vérifier; éprouver chercher; examiner; explorer; faire des recherches; fouiller; inspecter; ouvrir une enquête; prospecter; rechercher; rechercher qc; reconnaître; vérifier; éclairer; étudier
overzien faire une inspection de; inspecter
schouwen examiner; faire une inspection de; inspecter; parcourir contempler; fixer; regarder
testen essayer; examiner; faire passer un examen; faire subir un test; faire une inspection de; inspecter; mettre à l'épreuve; passer en revue; soumettre à un test; soumettre à une inspection; tester; vérifier; éprouver contrôler; enquêter; examiner; expérimenter; faire passer un examen; faire subir un test; inspecter; interroger; mettre à l'essai; mettre à l'épreuve; soumettre à un test; tester

Traducciones relacionadas de faire une inspection de