Francés

Traducciones detalladas de souffler de francés a neerlandés

souffler:

souffler verbo (souffle, souffles, soufflons, soufflez, )

 1. souffler (jouer de la flûte; siffler)
  pijpen; blazen; fluiten
  • pijpen verbo (pijp, pijpt, pijpte, pijpten, gepijpt)
  • blazen verbo (blaas, blaast, blies, bliezen, geblazen)
  • fluiten verbo (fluit, floot, floten, gefloten)
 2. souffler (haleter; soupirer)
  hijgen; blazen; puffen
  • hijgen verbo (hijg, hijgt, hijgde, hijgden, gehijgd)
  • blazen verbo (blaas, blaast, blies, bliezen, geblazen)
  • puffen verbo (puf, puft, pufte, puften, gepuft)
 3. souffler (faire des messages basses; chuchoter; murmurer; susurrer)
  fluisteren; smoezen; smiespelen
  • fluisteren verbo (fluister, fluistert, fluisterde, fluisterden, gefluisterd)
  • smoezen verbo (smoes, smoest, smoesde, smoesden, gesmoesd)
  • smiespelen verbo (smiespel, smiespelt, smiespelde, smiespelden, gesmiespeld)
 4. souffler (expirer)
  uitblazen; uitademen
  • uitblazen verbo (blaas uit, blaast uit, blies uit, bliezen uit, uitgeblazen)
  • uitademen verbo (adem uit, ademt uit, ademde uit, ademden uit, uitgeademd)
 5. souffler (respirer; inhaler)
  ademen; ademhalen; inademen
  • ademen verbo (adem, ademt, ademde, ademden, geademd)
  • ademhalen verbo (haal adem, haalt adem, haalde adem, haalden adem, ademgehaald)
  • inademen verbo (adem in, ademt in, ademde in, ademden in, ingeademd)
 6. souffler
  voorzeggen
  • voorzeggen verbo (zeg voor, zegt voor, zei voor, zeiden voor, voorgezegd)
 7. souffler (couler à l'oreille; prédire)
  ingeven; influisteren; souffleren
  • ingeven verbo (geef in, geeft in, gaf in, gaven in, ingegeven)
  • influisteren verbo (fluister in, fluistert in, fluisterde in, fluisterden in, ingefluisterd)
  • souffleren verbo (souffleer, souffleert, souffleerde, souffleerden, gesouffleerd)
 8. souffler (chuchoter)
  toefluisteren
  • toefluisteren verbo (fluister toe, fluistert toe, fluisterde toe, fluisterden toe, toegefluisterd)
 9. souffler (prendre; piquer; chiper; attraper; barboter)
  grissen; grijpen; jatten; snaaien; pikken; wegkapen; graaien
  • grissen verbo (gris, grist, grisde, grisden, gegrist)
  • grijpen verbo (grijp, grijpt, greep, grepen, gegrepen)
  • jatten verbo (jat, jatte, jatten, gejat)
  • snaaien verbo (snaai, snaait, snaaide, snaaiden, gesnaaid)
  • pikken verbo (pik, pikt, pikte, pikten, gepikt)
  • wegkapen verbo (kaap weg, kaapt weg, kaapte weg, kaapten weg, weggekaapt)
  • graaien verbo (graai, graait, graaide, graaiden, gegraaid)

Conjugaciones de souffler:

Présent
 1. souffle
 2. souffles
 3. souffle
 4. soufflons
 5. soufflez
 6. soufflent
imparfait
 1. soufflais
 2. soufflais
 3. soufflait
 4. soufflions
 5. souffliez
 6. soufflaient
passé simple
 1. soufflai
 2. soufflas
 3. souffla
 4. soufflâmes
 5. soufflâtes
 6. soufflèrent
futur simple
 1. soufflerai
 2. souffleras
 3. soufflera
 4. soufflerons
 5. soufflerez
 6. souffleront
subjonctif présent
 1. que je souffle
 2. que tu souffles
 3. qu'il souffle
 4. que nous soufflions
 5. que vous souffliez
 6. qu'ils soufflent
conditionnel présent
 1. soufflerais
 2. soufflerais
 3. soufflerait
 4. soufflerions
 5. souffleriez
 6. souffleraient
passé composé
 1. ai soufflé
 2. as soufflé
 3. a soufflé
 4. avons soufflé
 5. avez soufflé
 6. ont soufflé
divers
 1. souffle!
 2. soufflez!
 3. soufflons!
 4. soufflé
 5. soufflant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Translation Matrix for souffler:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
grijpen arrestation
smoezen prétextes; subterfuges
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
ademen inhaler; respirer; souffler
ademhalen inhaler; respirer; souffler
blazen haleter; jouer de la flûte; siffler; souffler; soupirer
fluisteren chuchoter; faire des messages basses; murmurer; souffler; susurrer chuchoter; gazouiller; murmurer; susurrer; zozoter; zézayer
fluiten jouer de la flûte; siffler; souffler
graaien attraper; barboter; chiper; piquer; prendre; souffler farfouiller; fouiller; fouiner; fureter; tâtonner
grijpen attraper; barboter; chiper; piquer; prendre; souffler attaquer; attraper; clouer; coller à; empoigner; entendre; pincer; prendre; prendre au piège; s'accrocher à; s'emparer de; saisir; se cramponner à; se servir
grissen attraper; barboter; chiper; piquer; prendre; souffler chiper; faucher; piller; piquer; rafler; subtiliser
hijgen haleter; souffler; soupirer haleter; soupirer
inademen inhaler; respirer; souffler inhaler; respirer
influisteren couler à l'oreille; prédire; souffler
ingeven couler à l'oreille; prédire; souffler administrer; animer; appliquer; apprécier; conjecturer; conseiller; deviner; dicter; donner un médicament; déterminer; enthousiasmer; estimer; faire avaler; faire consommer; faire prendre; faire une expertise; fixer; indiquer; insinuer; inspirer; priser; recommander; stimuler; suggérer; taxer; verser; vivifier; évaluer
jatten attraper; barboter; chiper; piquer; prendre; souffler barboter; chiper; choper; dérober; enlever; faucher; marauder; piller; piquer; prendre; rafler; retirer; s'emparer; subtiliser; voler; ôter
pijpen jouer de la flûte; siffler; souffler sucer; téter
pikken attraper; barboter; chiper; piquer; prendre; souffler barboter; chiper; choper; dérober; enlever; faucher; marauder; piller; piquer; prendre; rafler; retirer; s'emparer; subtiliser; voler; ôter
puffen haleter; souffler; soupirer
smiespelen chuchoter; faire des messages basses; murmurer; souffler; susurrer
smoezen chuchoter; faire des messages basses; murmurer; souffler; susurrer
snaaien attraper; barboter; chiper; piquer; prendre; souffler arracher; barboter; chiper; choper; dérober; enlever; faucher; marauder; piller; piquer; prendre; rafler; retirer; s'emparer; subtiliser; voler; ôter
souffleren couler à l'oreille; prédire; souffler
toefluisteren chuchoter; souffler
uitademen expirer; souffler
uitblazen expirer; souffler
voorzeggen souffler
wegkapen attraper; barboter; chiper; piquer; prendre; souffler barboter; chiper; choper; dérober; enlever; faucher; marauder; piller; piquer; prendre; rafler; retirer; s'emparer; subtiliser; voler; ôter

Sinónimos de "souffler":


Wiktionary: souffler

souffler
verb
 1. à classer
souffler
verb
 1. een luchtstroom veroorzaken
 2. zwaar ademhalen ten gevolge van een lichamelijke inspanning
 3. zijn rol zachtjes voorzeggen
 4. plaatsvinden van een sterke luchtstroming

Cross Translation:
FromToVia
souffler waaien; blazen blow — to produce an air current
souffler blazen wind — blow air through (a wind instrument)
souffler blazen pustenumgangssprachlich: durch plötzliches heftiges Ausatmen einen starken Luftstrom erzeugen

Traducciones relacionadas de souffler