Neerlandés

Traducciones detalladas de eng de neerlandés a alemán

eng:

eng adj.

 1. eng (met weinig ruimte; nauw; krap)
 2. eng (van geringe breedte; nauw; smalletjes; smal)
  schmal; eng; knapp
 3. eng (griezelig; sinister; akelig)
 4. eng (dreigend)
 5. eng (beangstigend)
 6. eng (angstaanjagend; beangstigend)
 7. eng (angstaanjagend; schrikwekkend; griezelig; )

Translation Matrix for eng:

ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
angsteinflößend beangstigend; eng
angsteinjagend angstaanjagend; angstwekkend; beangstigend; eng; griezelig; schrikaanjagend; schrikwekkend; vreesaanjagend; vreeswekkend
angsterregend dreigend; eng
angsterweckend angstaanjagend; angstwekkend; eng; griezelig; schrikaanjagend; schrikwekkend; vreesaanjagend; vreeswekkend
bedrohlich dreigend; eng delicaat; hachelijk; hatelijk; kritiek; lastig; netelig; penibel; precair; stekelig; vijandelijk; vijandig
besorgniserregend angstaanjagend; angstwekkend; eng; griezelig; schrikaanjagend; schrikwekkend; vreesaanjagend; vreeswekkend angstwekkend; onrustbarend; ontstellend; verontrustend; zorgelijk; zorgwekkend
beunruhigend angstaanjagend; angstwekkend; eng; griezelig; schrikaanjagend; schrikwekkend; vreesaanjagend; vreeswekkend angstwekkend; onrustbarend; ontstellend; verontrustend; zorgelijk; zorgwekkend
brenzlig dreigend; eng delicaat; gevaarlijk; gewaagd; hachelijk; kritiek; lastig; netelig; penibel; precair; risicovol; riskant
drohend dreigend; eng delicaat; hachelijk; hatelijk; kritiek; lastig; netelig; penibel; precair; stekelig; vijandelijk; vijandig
eng eng; krap; met weinig ruimte; nauw; smal; smalletjes; van geringe breedte armzalig; bekrompen; benepen; berooid; dichtbij; in de buurt; karig; kleingeestig; kleinzielig; mager; met grote juistheid; nabij; nabijgelegen; nauwgezet; pover; schamel; schraal; vlakbij
feindlich dreigend; eng delicaat; hachelijk; hatelijk; kritiek; lastig; netelig; penibel; precair; stekelig; vijandelijk; vijandig
furchtbar dreigend; eng afgrijselijk; afschuwelijk; afstotelijk; afstotend; barbaars; beestachtig; bijzonder; bliksems; bruut; buitengewoon; delicaat; enorm; ergst; extreem; godgeklaagd; grootst; gruwelijk; hachelijk; hatelijk; hemeltergend; hoogst; ijzingwekkend; inhumaan; kritiek; lastig; maximaal; meest; misselijkmakend; monsterlijk; netelig; onmenselijk; ontiegelijk; ontzettend; penibel; precair; schandalig; schandelijk; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; stekelig; ten hemel schreiend; uiterst; verdraaid; verduiveld; verfoeilijk; verschrikkelijk; vijandig; vreselijk; walgelijk; weerzinwekkend; wreed; zeer ergerlijk
furchterregend dreigend; eng angstwekkend; geducht; vervaarlijk; vreeswekkend
gefährlich dreigend; eng delicaat; gevaarlijk; hachelijk; hatelijk; kritiek; lastig; netelig; penibel; precair; risicovol; riskant; stekelig; vijandelijk; vijandig
geisterhaft dreigend; eng
gespensterhaft angstaanjagend; beangstigend; dreigend; eng dreigend; duister; huiveringwekkend; ijselijk; ijzingwekkend; luguber; onheilspellend; sinister
gespenstig angstaanjagend; beangstigend; dreigend; eng dreigend; duister; huiveringwekkend; ijselijk; ijzingwekkend; luguber; onheilspellend; sinister
gespenstisch angstaanjagend; beangstigend; dreigend; eng donker; dreigend; dubieus; duister; glibberig; huiveringwekkend; ijselijk; ijzingwekkend; luguber; obscuur; onguur; onheilspellend; sinister; verdacht
grauenerregend akelig; eng; griezelig; sinister afgrijselijk; afschuwelijk; afstotelijk; afstotend; afstotend voor zintuigen; barbaars; beestachtig; bitterkoud; bliksems; bruut; godgeklaagd; gruwelijk; hemeltergend; ijskoud; ijzig; ijzingwekkend; inhumaan; lelijk; misselijkmakend; monsterlijk; onmenselijk; ontzettend; schandalig; schandelijk; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; steenkoud; ten hemel schreiend; verdraaid; verduiveld; verfoeilijk; verschrikkelijk; vreselijk; walgelijk; weerzinwekkend; wreed; zeer ergerlijk
gruselig akelig; angstaanjagend; beangstigend; eng; griezelig; sinister donker; dreigend; dubieus; duister; glibberig; huiveringwekkend; ijselijk; ijzingwekkend; luguber; obscuur; onguur; onheilspellend; sinister; verdacht
knapp eng; krap; met weinig ruimte; nauw; smal; smalletjes; van geringe breedte armzalig; bekrompen; benepen; berooid; bondig; dichtbij; droog; in de buurt; karig; klein; kleingeestig; kleinzielig; krap; krap bij kas; mager; nabij; nabijgelegen; nauw; nauwsluitend; niet overvloedig; ondermaats; pover; ragfijn; schamel; schraal; schriel; strak; summier; van geringe afmeting; vlakbij
mit wenig Platz eng; krap; met weinig ruimte; nauw
obskur beangstigend; eng donker; dubieus; duister; glibberig; niet doorzichtig; obscuur; ondoorzichtig; onduidelijk; onguur; onoverzichtelijk; verdacht; wollig
schaudererregend dreigend; eng afgrijselijk; afschuwelijk; atheïstisch; goddeloos; godgeklaagd; godloos; gruwelijk; hemeltergend; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; ten hemel schreiend; verschrikkelijk; vreselijk; zeer ergerlijk
schauderhaft akelig; dreigend; eng; griezelig; sinister afgrijselijk; afschuwelijk; atheïstisch; bitterkoud; bliksems; bloedstelpend; bloedstollend; goddeloos; godgeklaagd; godloos; gruwelijk; hemeltergend; ijskoud; ijzig; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; steenkoud; ten hemel schreiend; verdraaid; verduiveld; verschrikkelijk; vreselijk; zeer ergerlijk
schauervoll dreigend; eng afgrijselijk; afschuwelijk; afstotelijk; afstotend; barbaars; beestachtig; bruut; gruwelijk; inhumaan; misselijkmakend; monsterlijk; onmenselijk; verschrikkelijk; vreselijk; walgelijk; weerzinwekkend; wreed
schaurig dreigend; eng afgrijselijk; afschuwelijk; afstotelijk; afstotend; barbaars; beestachtig; bruut; gruwelijk; inhumaan; misselijkmakend; monsterlijk; onmenselijk; verschrikkelijk; vreselijk; walgelijk; weerzinwekkend; wreed
schmal eng; krap; met weinig ruimte; nauw; smal; smalletjes; van geringe breedte met grote juistheid; nauwgezet
schreckeinjagend angstaanjagend; angstwekkend; eng; griezelig; schrikaanjagend; schrikwekkend; vreesaanjagend; vreeswekkend
schreckenerregend dreigend; eng afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk
sinister angstaanjagend; beangstigend; eng dreigend; duister; huiveringwekkend; luguber; onheilspellend; sinister
unheilverkündend beangstigend; eng dreigend; duister; huiveringwekkend; luguber; onheilspellend; sinister
unheimlich akelig; angstaanjagend; beangstigend; dreigend; eng; griezelig; sinister donker; dreigend; dubieus; duister; glibberig; huiveringwekkend; ijselijk; ijzingwekkend; luguber; obscuur; onguur; onheilspellend; sinister; verdacht

Palabras relacionadas con "eng":

 • engheid, enger, engere, engst, engste, enge

Wiktionary: eng

eng
adjective
 1. angst veroorzakend
 2. met weinig tussenruimte
eng
 1. schmal, nahe anliegend; von relativ geringer Ausdehnung

Cross Translation:
FromToVia
eng eng pokey — cramped
eng schrecklich; furchterregend; beängstigend scary — causing, or able to cause, fright
eng schmal étroit — Traductions à trier suivant le sens