Neerlandés

Traducciones detalladas de opheffen de neerlandés a alemán

opheffen:

opheffen verbo (hef op, heft op, hief op, hieven op, opgeheven)

 1. opheffen (opdoeken)
  aufheben; auflösen; aufdecken; abschaffen
  • aufheben verbo (hebe auf, hiebst auf, hieb auf, hob auf, hobt auf, aufgehoben)
  • auflösen verbo (löse auf, löst auf, löste auf, löstet auf, aufgelöst)
  • aufdecken verbo (decke auf, deckst auf, deckt auf, deckte auf, decktet auf, aufgedeckt)
  • abschaffen verbo (schaffe ab, schaffst ab, schafft ab, schaffte ab, schafftet ab, abgeschafft)
 2. opheffen (teniet doen; verijdelen; nullificeren; vernietigen; ondervangen)
  annullieren; aufheben; widerrufen
  • annullieren verbo
  • aufheben verbo (hebe auf, hiebst auf, hieb auf, hob auf, hobt auf, aufgehoben)
  • widerrufen verbo (widerrufe, widerrufst, widerruft, widerrief, widerrieft, widerrufen)
 3. opheffen (optillen; heffen; tillen; )
  – omhoog tillen 1
  aufheben; hochziehen; erheben; ausheben; hinaufbringen; heben; anheben; emporheben; hochheben; hochnehmen
  • aufheben verbo (hebe auf, hiebst auf, hieb auf, hob auf, hobt auf, aufgehoben)
  • hochziehen verbo (ziehe hoch, ziehst hoch, zieht hoch, zog hoch, zogt hoch, hochgezogen)
  • erheben verbo (erhebe, erhebst, erhebt, erhob, erhobt, erhoben)
  • ausheben verbo (hebe aus, hebst aus, hebt aus, hob aus, hobt aus, ausgehoben)
  • hinaufbringen verbo (bringe hinauf, bringst hinauf, bringt hinauf, brachte hinauf, brachtet hinauf, hinaufgebracht)
  • heben verbo (hebe, hebst, hebt, hob, hobt, gehoben)
  • anheben verbo (hebe an, hebst an, hebt an, hob an, hobt an, angehoben)
  • emporheben verbo (hebe empor, hiebst empor, hiebt empor, hob empor, hobt empor, emporgehoben)
  • hochheben verbo (hebe hoch, hebst hoch, hebt hoch, hob hoch, hobt hoch, hochgehoben)
  • hochnehmen verbo (nehme hoch, nimmst hoch, nimmt hoch, nahm hoch, nahmt hoch, hochgenommen)
 4. opheffen (omhoog heffen; heffen; hijsen)
  aufholen; hochheben; hochziehen; aufziehen; aufbringen; emporheben
  • aufholen verbo (hole auf, holst auf, holt auf, holte auf, holtet auf, aufgeholt)
  • hochheben verbo (hebe hoch, hebst hoch, hebt hoch, hob hoch, hobt hoch, hochgehoben)
  • hochziehen verbo (ziehe hoch, ziehst hoch, zieht hoch, zog hoch, zogt hoch, hochgezogen)
  • aufziehen verbo (ziehe auf, ziehst auf, zieht auf, zog auf, zogt auf, aufgezogen)
  • aufbringen verbo (bringe auf, bringst auf, bringt auf, bracht auf, brachtet auf, aufgebracht)
  • emporheben verbo (hebe empor, hiebst empor, hiebt empor, hob empor, hobt empor, emporgehoben)
 5. opheffen (teniet doen; terugdraaien; nullificeren; vernietigen; ondervangen)
  annullieren; aufheben; wider'rufen
 6. opheffen (uiteen doen gaan; ontbinden)
  aufheben; auflösen
  • aufheben verbo (hebe auf, hiebst auf, hieb auf, hob auf, hobt auf, aufgehoben)
  • auflösen verbo (löse auf, löst auf, löste auf, löstet auf, aufgelöst)
 7. opheffen (verbreken; beëindigen; afbreken; )
  abbrechen; entbinden; beenden; brechen; auflösen; anbrechen; unterbrechen; lösen; zerbrechen; abreißen; zerreißen; trennen; scheiden; entwirren; aufknöpfen; zerlegen; aufmachen; entfesseln; ausfransen; freilassen; enträtseln; entkoppeln; ausfädeln; ausfasern; entknoten; auseinanderfasern; aufknoten; aufdröseln
  • abbrechen verbo (breche ab, brechst ab, brecht ab, brechte ab, brechtet ab, abgebrecht)
  • entbinden verbo (entbinde, entbindest, entband, entbandet, entbunden)
  • beenden verbo (beende, beendest, beendet, beendete, beendetet, beendet)
  • brechen verbo (breche, brichst, bricht, brach, bracht, gebrochen)
  • auflösen verbo (löse auf, löst auf, löste auf, löstet auf, aufgelöst)
  • anbrechen verbo (breche an, brichst an, bricht an, brach an, bracht an, angebrochen)
  • unterbrechen verbo (unterbreche, unterbrichst, unterbricht, unterbrach, unterbracht, unterbrochen)
  • lösen verbo (löse, löst, lösest, löste, löstet, gelöst)
  • zerbrechen verbo (zerbreche, zerbrichst, zerbricht, zerbrach, zerbracht, zerbrochen)
  • abreißen verbo (reiße ab, reißt ab, rißt ab, risset ab, abgerissen)
  • zerreißen verbo (zerreiße, zerreißt, zerriß, zerrißt, zerrissen)
  • trennen verbo (trenne, trennst, trennt, trennte, trenntet, getrennt)
  • scheiden verbo (scheide, scheidest, scheidet, schiedt, schiedet, geschieden)
  • entwirren verbo (entwirre, entwirrst, entwirrt, entwirrte, entwirrtet, entwirrt)
  • aufknöpfen verbo (knöpfe auf, knöpfst auf, knöpft auf, knöpfte auf, knöpftet auf, aufgeknöpft)
  • zerlegen verbo (zerlege, zerlegst, zerlegt, zerlegte, zerlegtet, zerlegt)
  • aufmachen verbo (mache auf, machst auf, macht auf, machte auf, machtet auf, aufgemacht)
  • entfesseln verbo (entfessele, entfesselst, entfesselt, entfesselte, entfesseltet, entfesselt)
  • ausfransen verbo (franse aus, franst aus, franste aus, franstet aus, ausgefranst)
  • freilassen verbo (lasse frei, läßt frei, läßt fei, ließ frei, ließt frei, freigelassen)
  • enträtseln verbo (enträtsele, enträtselst, enträtselt, enträtselte, enträtseltet, enträtselt)
  • entkoppeln verbo (entkoppele, entkoppelst, entkoppelt, entkoppelte, entkoppeltet, entkoppelt)
  • ausfädeln verbo (fädele aus, fädelst aus, fädelt aus, fädelte aus, fädeltet aus, ausgefädelt)
  • ausfasern verbo (fasere aus, faserst aus, fasert aus, faserte aus, fasertet aus, ausgefasert)
  • entknoten verbo (entknote, entknotest, entknotet, entknotete, entknotetet, entknotet)
  • auseinanderfasern verbo (fasere auseinander, faserst auseinander, fasert auseinander, faserte auseinander, fasertet auseinander, auseinandergefasert)
  • aufknoten verbo (knote auf, knotest auf, knotet auf, knotete auf, knotetet auf, aufgeknotet)
  • aufdröseln verbo (drösele auf, dröselst auf, dröselt auf, dröselte auf, dröseltet auf, aufgedröselt)

Conjugaciones de opheffen:

o.t.t.
 1. hef op
 2. heft op
 3. heft op
 4. heffen op
 5. heffen op
 6. heffen op
o.v.t.
 1. hief op
 2. hief op
 3. hief op
 4. hieven op
 5. hieven op
 6. hieven op
v.t.t.
 1. heb opgeheven
 2. hebt opgeheven
 3. heeft opgeheven
 4. hebben opgeheven
 5. hebben opgeheven
 6. hebben opgeheven
v.v.t.
 1. had opgeheven
 2. had opgeheven
 3. had opgeheven
 4. hadden opgeheven
 5. hadden opgeheven
 6. hadden opgeheven
o.t.t.t.
 1. zal opheffen
 2. zult opheffen
 3. zal opheffen
 4. zullen opheffen
 5. zullen opheffen
 6. zullen opheffen
o.v.t.t.
 1. zou opheffen
 2. zou opheffen
 3. zou opheffen
 4. zouden opheffen
 5. zouden opheffen
 6. zouden opheffen
en verder
 1. ben opgeheven
 2. bent opgeheven
 3. is opgeheven
 4. zijn opgeheven
 5. zijn opgeheven
 6. zijn opgeheven
diversen
 1. hef op!
 2. heft op!
 3. opgeheven
 4. opheffend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

opheffen [znw.] sustantivo

 1. opheffen (herroepen; terugnemen; intrekken)
  Aufheben; Widerrufen
 2. opheffen (beëindigen; opheffing)
  Beendigen; Beenden

Translation Matrix for opheffen:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
Aufheben herroepen; intrekken; opheffen; terugnemen afschaffing; annuleren; annulering; bergen; bewaren; het omhoogheffen; nietigverklaring; ongeldig verklaren; opheffing; oprapen; rapen; tenietdoening
Beenden beëindigen; opheffen; opheffing afkrijgen
Beendigen beëindigen; opheffen; opheffing
Widerrufen herroepen; intrekken; opheffen; terugnemen
aufheben deining; ophef
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
Beenden Stoppen
abbrechen afbreken; beëindigen; forceren; ontbinden; opheffen; stukmaken; verbreken; verbrijzelen abnormaal beëindigen; afbreken; afknappen; afsluiten; annuleren; beëindigen; een einde maken aan; eindigen; er vanaf breken; iets afbreken; kraken; losbreken; losrukken; losscheuren; lostrekken; openbreken; ophouden; ruineren; slopen; stoppen; vernielen; vernietigen; verwoesten; wegbreken
abreißen afbreken; beëindigen; forceren; ontbinden; opheffen; stukmaken; verbreken; verbrijzelen afbreken; afrukken; afscheuren; ergens uitscheuren; iets afbreken; losrukken; losscheuren; lostrekken; ruineren; scheiden; slopen; splitsen; uit elkaar halen; uiteenhalen; vernielen; vernietigen; verwoesten
abschaffen opdoeken; opheffen afschaffen; op non-actief stellen; uitrangeren; uitschakelen
anbrechen afbreken; beëindigen; forceren; ontbinden; opheffen; stukmaken; verbreken; verbrijzelen
anheben heffen; lichten; omhoog brengen; omhoogheffen; opheffen; optillen; tillen aanvangen; beginnen; heffen; intreden; inzetten; naar boven tillen; omhoog doen; omhoogheffen; op gang komen; starten; van start gaan
annullieren nullificeren; ondervangen; opheffen; teniet doen; terugdraaien; verijdelen; vernietigen
aufbringen heffen; hijsen; omhoog heffen; opheffen erop vooruit gaan; kraken; losbreken; openbreken; openrukken; vooruitkomen; vorderen
aufdecken opdoeken; opheffen bloot leggen; blootleggen; ontbloten
aufdröseln afbreken; beëindigen; forceren; ontbinden; opheffen; stukmaken; verbreken; verbrijzelen losknopen; lospeuteren; losplukken; ontknopen; ontraadselen; ontrafelen; ontwarren; rafels loslaten; uitpluizen; uitrafelen; uitvezelen; uitzoeken
aufheben heffen; lichten; nullificeren; omhoog brengen; omhoogheffen; ondervangen; ontbinden; opdoeken; opheffen; optillen; teniet doen; terugdraaien; tillen; uiteen doen gaan; verijdelen; vernietigen afbestellen; afbetalen; afgelasten; afrekenen; afzeggen; annuleren; archiveren; behoeden; behouden; bergen; beschermen; bewaren; conserveren; deponeren; intrekken; leggen; naar boven tillen; neerleggen; nietig verklaren; omhoogheffen; opbergen; oppakken; oppikken; oprapen; oprichten; opruimen; opslaan; opsnappen; optrekken; overeindzetten; plaatsen; vereffenen; verrekenen; wegleggen
aufholen heffen; hijsen; omhoog heffen; opheffen afhalen; afnemen; hijsen; iets ophalen; meenemen; omhooghalen; ophalen; ophijsen; weghalen; wegnemen
aufknoten afbreken; beëindigen; forceren; ontbinden; opheffen; stukmaken; verbreken; verbrijzelen detacheren; loshaken; losknopen; loskrijgen; losmaken; lostornen; loswerken; ontknopen; ontraadselen; ontrafelen; ontwarren; opbinden; oplossen; rafels loslaten; scheiden; tornen; uit de war halen; uit elkaar halen; uithalen; uitpluizen; uitrafelen; uittrekken; uitvezelen; uitzoeken
aufknöpfen afbreken; beëindigen; forceren; ontbinden; opheffen; stukmaken; verbreken; verbrijzelen detacheren; loshaken; loskrijgen; losmaken; loswerken; ontknopen; ontraadselen; ontrafelen; ontwarren; ophangen; opknopen; oplossen; rafels loslaten; scheiden; uitpluizen; uitrafelen; uitvezelen; uitzoeken
auflösen afbreken; beëindigen; forceren; ontbinden; opdoeken; opheffen; stukmaken; uiteen doen gaan; verbreken; verbrijzelen afbetalen; afrekenen; desintegreren; detacheren; exploderen; in een vloeistof opgaan; kraken; losbreken; loskrijgen; losmaken; lostornen; loswerken; omzetten; ontcijferen; ontdekken; ontknopen; ontraadselen; ontrafelen; ontwaren; ontwarren; openbreken; oplossen; opsporen; scheiden; tornen; tot een oplossing brengen; uit elkaar gaan; uit elkaar vallen; uiteengaan; uiteenvallen; uithalen; uitpluizen; uitrafelen; uittrekken; uitvezelen; uitzoeken; van elkaar gaan; vereffenen; verrekenen
aufmachen afbreken; beëindigen; forceren; ontbinden; opheffen; stukmaken; verbreken; verbrijzelen aanstalten maken; afwerken; consumeren; detacheren; garneren; gebruiken; losknopen; loskrijgen; losmaken; lostornen; loswerken; ontgrendelen; ontknopen; ontsluiten; opendoen; opendraaien; openen; openmaken; opmaken; opschikken; opsieren; opsmukken; optuigen; scheiden; schotels garneren; tooien; tornen; uithalen; uittrekken; verbruiken; verfraaien; verluchten; versieren; zich mooi maken
aufziehen heffen; hijsen; omhoog heffen; opheffen aankweken; aanplanten; bouwen; construeren; een snuif nemen; fokken; foppen; genereren; hieuwen; hieven; in de maling nemen; insnuiven; krammen; kweken; met een kram vastmaken; met een spil omhoogwerken; omhoogkomen; omhoogtrekken; opentrekken; opkweken; opsnuiven; opspannen; opstijgen; opvliegen; planten; procreëren; snuiven; spannen; te pakken nemen; telen; verbouwen; voor de gek houden; voortbrengen
auseinanderfasern afbreken; beëindigen; forceren; ontbinden; opheffen; stukmaken; verbreken; verbrijzelen losknopen; ontknopen; ontraadselen; ontrafelen; ontwarren; uitpluizen; uitrafelen; uitvezelen; uitzoeken
ausfasern afbreken; beëindigen; forceren; ontbinden; opheffen; stukmaken; verbreken; verbrijzelen ontraadselen; ontrafelen; ontwarren; rafels loslaten; uitpluizen; uitrafelen; uitvezelen; uitzoeken
ausfransen afbreken; beëindigen; forceren; ontbinden; opheffen; stukmaken; verbreken; verbrijzelen losknopen; ontknopen; ontraadselen; ontrafelen; ontwarren; rafels loslaten; uitpluizen; uitrafelen; uitvezelen; uitzoeken
ausfädeln afbreken; beëindigen; forceren; ontbinden; opheffen; stukmaken; verbreken; verbrijzelen lenen; losknopen; loskrijgen; losmaken; lostornen; ontknopen; ontlenen; ontraadselen; ontrafelen; ontwarren; rafels loslaten; tornen; uithalen; uitpluizen; uitrafelen; uitspoken; uittrekken; uitvezelen; uitzoeken
ausheben heffen; lichten; omhoog brengen; omhoogheffen; opheffen; optillen; tillen delven; graven; ledigen; leeghalen; leegmaken; legen; loshalen; naar buiten halen; uithalen
beenden afbreken; beëindigen; forceren; ontbinden; opheffen; stukmaken; verbreken; verbrijzelen aankomen; afmaken; afsluiten; beslissen; besluiten; beëindigen; completeren; een einde maken aan; eindigen; fiksen; finishen; halthouden; klaarspelen; naar einde toewerken; ophouden; perfectioneren; stoppen; vervolledigen; vervolmaken; volledig maken; voltooien; voor elkaar krijgen
brechen afbreken; beëindigen; forceren; ontbinden; opheffen; stukmaken; verbreken; verbrijzelen aan stukken breken; aan stukken slaan; afknappen; breken; er vanaf breken; inslaan; kapot gaan; kapotmaken; kapotslaan; knakken; moeren; mollen; sneuvelen; spugen; spuwen; stuk gaan; stukbreken; stukslaan; verbrijzelen
emporheben heffen; hijsen; lichten; omhoog brengen; omhoog heffen; omhoogheffen; opheffen; optillen; tillen in de hoogte steken; naar boven tillen; omhoogheffen; omhoogsteken; omhoogtillen; verhelpen
entbinden afbreken; beëindigen; forceren; ontbinden; opheffen; stukmaken; verbreken; verbrijzelen banen; baren; bevallen; bevrijden; bevrijden van belegeraars; emanciperen; laten; laten gaan; laten lopen; niet vasthouden; ontheffen; ontlasten; ontslaan van een verplichting; ontzetten; permitteren; ter wereld brengen; toelaten; verlossen; voortbrengen; vrijaf geven; vrijgeven; vrijmaken; vrijstellen; vrijvechten
entfesseln afbreken; beëindigen; forceren; ontbinden; opheffen; stukmaken; verbreken; verbrijzelen detacheren; kraken; losbreken; loskrijgen; losmaken; loswerken; ontboeien; ontketenen; openbreken; scheiden; van de boeien ontdoen
entknoten afbreken; beëindigen; forceren; ontbinden; opheffen; stukmaken; verbreken; verbrijzelen detacheren; loshaken; losknopen; loskrijgen; losmaken; loswerken; ontknopen; ontraadselen; ontrafelen; ontwarren; oplossen; rafels loslaten; scheiden; uit de war halen; uit elkaar halen; uitpluizen; uitrafelen; uitvezelen; uitzoeken
entkoppeln afbreken; beëindigen; forceren; ontbinden; opheffen; stukmaken; verbreken; verbrijzelen afhaken; afkoppelen; afvallen; afzeggen; afzien van; debrayeren; detacheren; eruitstappen; loskrijgen; losmaken; loswerken; ontkoppelen; opgeven; ophouden; scheiden; splitsen; stoppen; uit elkaar halen; uiteenhalen
enträtseln afbreken; beëindigen; forceren; ontbinden; opheffen; stukmaken; verbreken; verbrijzelen dechiffreren; decoderen; detacheren; loskrijgen; losmaken; loswerken; ontcijferen; ontknopen; ontraadselen; ontrafelen; ontwarren; oplossen; scheiden; tot een oplossing brengen; uit de war halen; uit elkaar halen; uitpluizen; uitrafelen; uitvezelen; uitzoeken
entwirren afbreken; beëindigen; forceren; ontbinden; opheffen; stukmaken; verbreken; verbrijzelen dechiffreren; decoderen; detacheren; losknopen; loskrijgen; losmaken; loswerken; ontcijferen; ontknopen; ontraadselen; ontrafelen; ontwarren; oplossen; rafels loslaten; scheiden; tot een oplossing brengen; uit de war halen; uit elkaar halen; uitpluizen; uitrafelen; uitvezelen; uitzoeken
erheben heffen; lichten; omhoog brengen; omhoogheffen; opheffen; optillen; tillen eisen; heffen; hoger maken; in opstand komen; inmanen; invorderen; omhoog doen; omhoogkomen; oprichten; opstijgen; optrekken; opvliegen; overeindzetten; rebelleren; vereisen; vergen; verhogen; verlangen; vorderen
freilassen afbreken; beëindigen; forceren; ontbinden; opheffen; stukmaken; verbreken; verbrijzelen amnestie verlenen; banen; bevrijden; emanciperen; in vrijheid stellen; invrijheidstellen; laten; laten gaan; laten lopen; loskomen; loslaten; losmaken; niet vasthouden; ontsnappen; openlaten; permitteren; toelaten; uitsparen; van de boeien ontdoen; verlossen; vrijaf geven; vrijgeven; vrijkomen; vrijlaten; vrijmaken; vrijvechten; zich bevrijden
heben heffen; lichten; omhoog brengen; omhoogheffen; opheffen; optillen; tillen heffen; naar boven tillen; omhoog doen; omhooghalen; omhoogheffen; omhoogkomen; omhoogtrekken; ophogen; opstijgen; opvliegen; verhelpen; verhogen
hinaufbringen heffen; lichten; omhoog brengen; omhoogheffen; opheffen; optillen; tillen erop vooruit gaan; naar boven brengen; naar boven leiden; naar boven voeren; omhoogbrengen; omhoogleiden; rechtop zetten; vooruitkomen; vorderen
hochheben heffen; hijsen; lichten; omhoog brengen; omhoog heffen; omhoogheffen; opheffen; optillen; tillen heffen; naar boven tillen; omhoog doen; omhoogheffen
hochnehmen heffen; lichten; omhoog brengen; omhoogheffen; opheffen; optillen; tillen naar boven tillen; omhoogheffen; verhelpen
hochziehen heffen; hijsen; lichten; omhoog brengen; omhoog heffen; omhoogheffen; opheffen; optillen; tillen een snuif nemen; hieuwen; hieven; hijsen; iets ophalen; insnuiven; met een spil omhoogwerken; met een takel ophijsen; naar boven tillen; omhooghalen; omhoogheffen; omhoogkomen; omhoogtrekken; ophijsen; opsnuiven; opstijgen; opvliegen; snuiven; takelen
lösen afbreken; beëindigen; forceren; ontbinden; opheffen; stukmaken; verbreken; verbrijzelen afschieten; afvuren; desintegreren; detacheren; in een vloeistof opgaan; loshaken; loskrijgen; losmaken; lostornen; loswerken; ontknopen; ontraadselen; ontrafelen; ontwarren; oplossen; scheiden; schieten; schoten lossen; te niet doen; tornen; uit de war halen; uit elkaar halen; uit elkaar vallen; uiteenvallen; uithalen; uittrekken; vuren
scheiden afbreken; beëindigen; forceren; ontbinden; opheffen; stukmaken; verbreken; verbrijzelen afscheiden; afsplitsen; afzonderen; delen; loskoppelen; ontrafelen; ontwarren; opdelen; opsplitsen; scheiden; separeren; splitsen; uit de war halen; uit elkaar gaan; uit elkaar halen; uiteengaan; uiteenhalen; uitsplitsen; van elkaar gaan
trennen afbreken; beëindigen; forceren; ontbinden; opheffen; stukmaken; verbreken; verbrijzelen afscheiden; afsplitsen; afzonderen; delen; desintegreren; detacheren; isoleren; loskoppelen; loskrijgen; losmaken; loswerken; ontkoppelen; ontraadselen; ontrafelen; ontwarren; opdelen; opsplitsen; scheiden; separeren; splitsen; uit de war halen; uit elkaar gaan; uit elkaar halen; uit elkaar vallen; uiteengaan; uiteenhalen; uiteenvallen; uitpluizen; uitrafelen; uitsplitsen; uitvezelen; uitzoeken; van elkaar gaan; verbinding verbreken; verwijderen
unterbrechen afbreken; beëindigen; forceren; ontbinden; opheffen; stukmaken; verbreken

Palabras relacionadas con "opheffen":


Sinónimos de "opheffen":


Antónimos de "opheffen":


Definiciones relacionadas de "opheffen":

 1. er een einde aan maken1
  • wij heffen dit bedrijf op1
 2. omhoog tillen1
  • hij hief de beker op1

Wiktionary: opheffen


Cross Translation:
FromToVia
opheffen anheben; heben lift — to raise
opheffen heben raise — to cause to rise
opheffen liquidieren; abwickeln liquider — Régler définitivement une affaire en cours
opheffen ein Ende machen; beenden; Einhalt gebieten; einstellen; beschließen; enden; endigen; beendigen; erledigen terminerborner, limiter.

opheffen forma de ophef:

ophef [de ~ (m)] sustantivo

 1. de ophef (deining)
  die Aufregung; aufheben
 2. de ophef (kouwe drukte; drukte; rumoer)
  der Betrieb; Getreibe; der Trubel; Gewirr; der Tumult

Translation Matrix for ophef:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
Aufregung deining; ophef beroering; onrust; onrustigheid; opschudding; opstootje; opzien; ordeverstoring; rel; rep; roerigheid; sensatie; verwarring
Betrieb drukte; kouwe drukte; ophef; rumoer bedrijf; coöperatie; drukte; fabriek; firma; gedrang; handelsbedrijf; handelshuis; herrie; kabaal; lawaai; leven; maatschap; maatschappij; onderneming; rumoer; spektakel; toeloop; toevloed; vennootschap; zaak
Getreibe drukte; kouwe drukte; ophef; rumoer beroering; drom; drukte; gedoe; gedrang; geraas; gewoel; gewroet; grote menigte; heibel; heksenketel; lawaai; leven; massa; menigte; mensenmassa; omhaal; opschudding; pandemonium; rumoer; toeloop; toevloed; troep; tumult; veel mensen
Gewirr drukte; kouwe drukte; ophef; rumoer beroering; chaos; drukte; gedoe; geraas; grote menigte; heibel; heksenketel; keet; kouwe drukte; lawaai; leven; omhaal; opschudding; pandemonium; puinhoop; regelloosheid; rumoer; toeloop; tumult; veel mensen; wanorde; wanordelijkheid; wirwar; zootje
Trubel drukte; kouwe drukte; ophef; rumoer beroering; drukte; gedruis; geraas; heibel; heksenketel; herrie; kabaal; kouwe drukte; lawaai; leven; opschudding; pandemonium; rumoer; spektakel; tumult
Tumult drukte; kouwe drukte; ophef; rumoer deining; gedruis; herrie; kabaal; lawaai; leven; oproer; opstand; opstootje; rel; rumoer; schommeling; spektakel; tumult; volksoproer; vuistgevecht; wiegeling; zeegang
aufheben deining; ophef
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
aufheben afbestellen; afbetalen; afgelasten; afrekenen; afzeggen; annuleren; archiveren; behoeden; behouden; bergen; beschermen; bewaren; conserveren; deponeren; heffen; intrekken; leggen; lichten; naar boven tillen; neerleggen; nietig verklaren; nullificeren; omhoog brengen; omhoogheffen; ondervangen; ontbinden; opbergen; opdoeken; opheffen; oppakken; oppikken; oprapen; oprichten; opruimen; opslaan; opsnappen; optillen; optrekken; overeindzetten; plaatsen; teniet doen; terugdraaien; tillen; uiteen doen gaan; vereffenen; verijdelen; vernietigen; verrekenen; wegleggen

Palabras relacionadas con "ophef":


Wiktionary: ophef

ophef
noun
 1. het zwaar aan de weg timmeren