Neerlandés

Traducciones detalladas de opvliegen de neerlandés a alemán

opvliegen:

opvliegen verbo (vlieg op, vliegt op, vloog op, vlogen op, opgevlogen)

 1. opvliegen (opstijgen; omhoogkomen)
  aufsteigen; aufführen; steigen; ersteigen; abheben; aufziehen; hinaufsteigen; aufwehen; erheben; steigern; verkehren; aufrücken; heben; anziehen; errichten; wallen; starten; angehen; aufbrechen; anlaufen; ansteigen; hissen; sprudeln; hochziehen; hinaufgehen; aufwerfen; hochkrempeln; verwirken; einläuten; davontragen; herausquellen; aufwallen; aufwirbeln; heraufkommen; emporsteigen; aufstauben; hochsteigen; einschnupfen; hinaufkommen; einschnauben; heraufsteigen; akzelerieren; sichheben
  • aufsteigen verbo (steige auf, steigst auf, stiegt auf, stieg auf, aufgestiegen)
  • aufführen verbo (führe auf, führst auf, führt auf, führte auf, führtet auf, aufgeführt)
  • steigen verbo (steige, steigst, steigt, stieg, stiegt, gestiegen)
  • ersteigen verbo
  • abheben verbo (hebe ab, hebst ab, hebt ab, hob ab, hobt ab, abgehoben)
  • aufziehen verbo (ziehe auf, ziehst auf, zieht auf, zog auf, zogt auf, aufgezogen)
  • hinaufsteigen verbo (steige hinauf, steigst hinauf, steigt hinauf, stieg hinauf, stiegt hinauf, hinaufgestiegen)
  • aufwehen verbo (wehe auf, wehst auf, weht auf, wehte auf, wehtet auf, aufgeweht)
  • erheben verbo (erhebe, erhebst, erhebt, erhob, erhobt, erhoben)
  • steigern verbo (steigere, steigerst, steigert, steigerte, steigertet, gesteigert)
  • verkehren verbo (verkehre, verkehrst, verkehrt, verkehrte, verkehrtet, verkehrt)
  • aufrücken verbo (rücke auf, rückst auf, rückt auf, rückte auf, rücktet auf, aufgerückt)
  • heben verbo (hebe, hebst, hebt, hob, hobt, gehoben)
  • anziehen verbo (ziehe an, ziehst an, zieht an, zog an, zogt an, angezogen)
  • errichten verbo (errichte, errichtest, errichtet, errichtete, errichtetet, errichtet)
  • wallen verbo (walle, wallst, wallt, wallte, walltet, gewallt)
  • starten verbo (starte, startest, startet, startete, startetet, gestart)
  • angehen verbo (gehe an, gehst an, geht an, gang an, ganget an, angegangen)
  • aufbrechen verbo (breche auf, brichst auf, bricht auf, brach auf, bracht auf, aufgebrochen)
  • anlaufen verbo (laufe an, läufst an, läuft an, lief an, liefet an, angelaufen)
  • ansteigen verbo (steige an, steigst an, steigt an, stieg an, stiegt an, angestiegen)
  • hissen verbo (hisse, hisst, hisste, hisstet, gehisst)
  • sprudeln verbo (sprudele, sprudelst, sprudelt, sprudelte, sprudeltet, gesprudelt)
  • hochziehen verbo (ziehe hoch, ziehst hoch, zieht hoch, zog hoch, zogt hoch, hochgezogen)
  • hinaufgehen verbo (gehe hinauf, gehst hinauf, geht hinauf, ging hinauf, gingt hinauf, hinaufgegangen)
  • aufwerfen verbo (werfe auf, wirfst auf, wirft auf, warf auf, warft auf, aufgeworfen)
  • hochkrempeln verbo (kremple, krempelst, krempelt, krempelte, krempeltet, hochgekrempelt)
  • verwirken verbo (verwirke, verwirkst, verwirkt, verwirkte, verwirktet, verwirkt)
  • einläuten verbo (läute ein, läutest ein, läutet ein, läutete ein, läutetet ein, eingeläutet)
  • davontragen verbo (trage davon, trägst davon, trägt davon, trug davon, trugt davon, davongetragen)
  • herausquellen verbo (quelle heraus, quellst heraus, quellt heraus, quellte heraus, quelltet heraus, herausgequellt)
  • aufwallen verbo (walle auf, wallst auf, wallt auf, wallte auf, walltet auf, aufgewallt)
  • aufwirbeln verbo (wirbele auf, wirbelst auf, wirbelt auf, wirbelte auf, wirbeltet auf, aufgewirbelt)
  • heraufkommen verbo (komme herauf, kommst herauf, kommt herauf, kam herauf, kamt herauf, heraufgekommen)
  • emporsteigen verbo (steige empor, steigst empor, steigt empor, stieg empor, stiegt empor, emporgestiegen)
  • aufstauben verbo
  • hochsteigen verbo (steige hoch, steigst hoch, steigt hoch, stieg hoch, stiegt hoch, hochgestiegen)
  • einschnupfen verbo (schnupfe ein, schnupfst ein, schnupft ein, schnupfte ein, schnupftet ein, eingeschnupft)
  • hinaufkommen verbo (komme hinauf, kommst hinauf, kommt hinauf, kam hinauf, kamt hinauf, hinaufgekommen)
  • einschnauben verbo (schnaube ein, schnaubst ein, schnaubt ein, schnaubte ein, schnaubtet ein, eingeschaubt)
  • heraufsteigen verbo (steige herauf, steigst herauf, steigt herauf, stieg herauf, stiegt herauf, wird heraufsteigen)
  • akzelerieren verbo (akzeleriere, akzelerierst, akzeleriert, akzelerierte, akzeleriertet, akzeleriert)
  • sichheben verbo
 2. opvliegen (opstuiven)
  aufwirbeln; aufwehen
  • aufwirbeln verbo (wirbele auf, wirbelst auf, wirbelt auf, wirbelte auf, wirbeltet auf, aufgewirbelt)
  • aufwehen verbo (wehe auf, wehst auf, weht auf, wehte auf, wehtet auf, aufgeweht)
 3. opvliegen (opwaarts vliegen)
  auffliegen; hinauffliegen

Conjugaciones de opvliegen:

o.t.t.
 1. vlieg op
 2. vliegt op
 3. vliegt op
 4. vliegen op
 5. vliegen op
 6. vliegen op
o.v.t.
 1. vloog op
 2. vloog op
 3. vloog op
 4. vlogen op
 5. vlogen op
 6. vlogen op
v.t.t.
 1. ben opgevlogen
 2. bent opgevlogen
 3. is opgevlogen
 4. zijn opgevlogen
 5. zijn opgevlogen
 6. zijn opgevlogen
v.v.t.
 1. was opgevlogen
 2. was opgevlogen
 3. was opgevlogen
 4. waren opgevlogen
 5. waren opgevlogen
 6. waren opgevlogen
o.t.t.t.
 1. zal opvliegen
 2. zult opvliegen
 3. zal opvliegen
 4. zullen opvliegen
 5. zullen opvliegen
 6. zullen opvliegen
o.v.t.t.
 1. zou opvliegen
 2. zou opvliegen
 3. zou opvliegen
 4. zouden opvliegen
 5. zouden opvliegen
 6. zouden opvliegen
diversen
 1. vlieg op!
 2. vliegt op!
 3. opgevlogen
 4. opvliegend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

opvliegen [znw.] sustantivo

 1. opvliegen (driftig zijn; opstuiven)
  Aufbrausen; Auffahren

Translation Matrix for opvliegen:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
Aufbrausen driftig zijn; opstuiven; opvliegen
Auffahren driftig zijn; opstuiven; opvliegen oprijden; opschrikken; opvaren
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
abheben omhoogkomen; opstijgen; opvliegen beginnen; de hoogte ingaan; in de lucht omhoogstijgen; intreden; inzetten; lenen; ontlenen; op gang komen; opstijgen; stijgen
akzelerieren omhoogkomen; opstijgen; opvliegen
angehen omhoogkomen; opstijgen; opvliegen aangaan; belang inboezemen; betreffen; contract aangaan; slaan op; zorg inboezemen
anlaufen omhoogkomen; opstijgen; opvliegen aanlopen; aflopen; koers zetten naar; komen aanlopen; vervoegen; zich begeven naar
ansteigen omhoogkomen; opstijgen; opvliegen aangroeien; aanwassen; aanwinnen; aanzwellen; de hoogte ingaan; gedijen; groeien; groter worden; omhooggaan; omhoogrijzen; oprijzen; opzetten; rijzen; stijgen; toenemen; vermeerderen
anziehen omhoogkomen; opstijgen; opvliegen aandoen; aandraaien; aankleden; aannemen; aanschroeven; aantrekken; door draaien vastmaken; in dienst nemen; inhuren; omhoogtrekken; vastschroeven
aufbrechen omhoogkomen; opstijgen; opvliegen afreizen; gaan; heengaan; huizen kraken; kapotmaken; knakken; kraken; losbarsten; losbreken; losscheuren; moeren; mollen; opbreken; openbreken; openrijten; openrukken; openscheuren; opensperren; opstappen; rijten; smeren; vertrekken; verwijderen; weggaan; wegreizen; wegtrekken
auffliegen opvliegen; opwaarts vliegen afgaan; falen; floppen; in de puree lopen; misgaan; mislopen; mislukken; openvliegen; stranden; verkeerd lopen
aufführen omhoogkomen; opstijgen; opvliegen bouwen; construeren; figureren; opnoemen; opsommen; opvoeren; vergroten
aufrücken omhoogkomen; opstijgen; opvliegen bevorderd worden; bouwen; construeren; hogerop komen; opschuiven; plaats maken; verplaatsen; verzetten; zich opwerken
aufstauben omhoogkomen; opstijgen; opvliegen
aufsteigen omhoogkomen; opstijgen; opvliegen afvliegen; omhoogrijzen; opdagen; opduiken; opgaan; opkomen; oprijzen; opstijgen; promotie maken; rijzen; verschijnen; wegvliegen
aufwallen omhoogkomen; opstijgen; opvliegen opkoken; opnieuw doen koken
aufwehen omhoogkomen; opstijgen; opstuiven; opvliegen openwaaien; opwaaien
aufwerfen omhoogkomen; opstijgen; opvliegen aankaarten; aanknopen; aansnijden; aanvoeren; entameren; gesprek aanknopen; omhoogwerpen; openen; opengooien; openwerpen; opperen; opwerpen; poneren; starten; te berde brengen; ter sprake brengen; voorleiden
aufwirbeln omhoogkomen; opstijgen; opstuiven; opvliegen jachten; opdrijven; opdwarrelen; ophitsen; opjagen; opwaaien; voortjagen
aufziehen omhoogkomen; opstijgen; opvliegen aankweken; aanplanten; bouwen; construeren; een snuif nemen; fokken; foppen; genereren; heffen; hieuwen; hieven; hijsen; in de maling nemen; insnuiven; krammen; kweken; met een kram vastmaken; met een spil omhoogwerken; omhoog heffen; omhoogtrekken; opentrekken; opheffen; opkweken; opsnuiven; opspannen; planten; procreëren; snuiven; spannen; te pakken nemen; telen; verbouwen; voor de gek houden; voortbrengen
davontragen omhoogkomen; opstijgen; opvliegen afvoeren; behalen; bereiken; doordringen; meedragen; onverlangd krijgen; opdoen; oplopen; penetreren in; verkrijgen; wegdragen; wegsjouwen; wegslepen; wegvoeren; winnen
einläuten omhoogkomen; opstijgen; opvliegen beginnen; inluiden; starten
einschnauben omhoogkomen; opstijgen; opvliegen een snuif nemen; insnuiven; opsnuiven; snuiven
einschnupfen omhoogkomen; opstijgen; opvliegen een snuif nemen; insnuiven; opsnuffelen; opsnuiven; snuiven; uitvissen
emporsteigen omhoogkomen; opstijgen; opvliegen aanwassen; de hoogte ingaan; in de lucht omhoogstijgen; klimmen; omhoog gaan; omhoog komen; omhoog rijzen; omhoogklimmen; omhoogrijzen; omhoogstijgen; opklauteren; opklimmen; oprijzen; opstijgen; rijzen; stijgen
erheben omhoogkomen; opstijgen; opvliegen eisen; heffen; hoger maken; in opstand komen; inmanen; invorderen; lichten; omhoog brengen; omhoog doen; omhoogheffen; opheffen; oprichten; optillen; optrekken; overeindzetten; rebelleren; tillen; vereisen; vergen; verhogen; verlangen; vorderen
errichten omhoogkomen; opstijgen; opvliegen aanbouwen; arrangeren; bijbouwen; bouwen; construeren; funderen; gronden; grondvesten; iets op touw zetten; inrichten; installeren; instellen; invoeren; opbouwen; oprichten; regelen; stichten; uitbouwen
ersteigen omhoogkomen; opstijgen; opvliegen beklimmen; omhoogrijzen; oprijzen; rijzen
heben omhoogkomen; opstijgen; opvliegen heffen; lichten; naar boven tillen; omhoog brengen; omhoog doen; omhooghalen; omhoogheffen; omhoogtrekken; opheffen; ophogen; optillen; tillen; verhelpen; verhogen
heraufkommen omhoogkomen; opstijgen; opvliegen aan het licht komen; bovenkomen; hoger worden; omhoogkomen; omhoogrijzen; oprijzen; rijzen; verschijnen; voor de dag komen; voordoen
heraufsteigen omhoogkomen; opstijgen; opvliegen klimmen; omhoog gaan; omhoogklimmen; omhoogrijzen; omhoogstijgen; opklauteren; opklimmen; oprijzen; rijzen; stijgen
herausquellen omhoogkomen; opstijgen; opvliegen in het hoofd opkomen; opwellen; puilen; uitpuilen
hinauffliegen opvliegen; opwaarts vliegen
hinaufgehen omhoogkomen; opstijgen; opvliegen heffen; naar boven gaan; naar boven stappen; omhoog doen; omhooggaan; omhooglopen; omhoogstappen; opgaan
hinaufkommen omhoogkomen; opstijgen; opvliegen bovenkomen; omhoogkomen
hinaufsteigen omhoogkomen; opstijgen; opvliegen de hoogte ingaan; in de lucht omhoogstijgen; klimmen; omhoog gaan; omhoogklimmen; omhooglopen; omhoogstijgen; opklauteren; opklimmen; opstijgen; stijgen
hissen omhoogkomen; opstijgen; opvliegen bouwen; construeren; hieuwen; hieven; iets ophalen; met een spil omhoogwerken; omhooghalen; omhoogtrekken
hochkrempeln omhoogkomen; opstijgen; opvliegen omhoogtrekken; oprollen; opstropen; verhelpen
hochsteigen omhoogkomen; opstijgen; opvliegen klimmen; omhoog gaan; omhoogklimmen; omhoogrijzen; omhoogstijgen; opklauteren; opklimmen; oprijzen; rijzen; stijgen
hochziehen omhoogkomen; opstijgen; opvliegen een snuif nemen; heffen; hieuwen; hieven; hijsen; iets ophalen; insnuiven; lichten; met een spil omhoogwerken; met een takel ophijsen; naar boven tillen; omhoog brengen; omhoog heffen; omhooghalen; omhoogheffen; omhoogtrekken; opheffen; ophijsen; opsnuiven; optillen; snuiven; takelen; tillen
sichheben omhoogkomen; opstijgen; opvliegen
sprudeln omhoogkomen; opstijgen; opvliegen borrelen; in het hoofd opkomen; opwellen; wellen
starten omhoogkomen; opstijgen; opvliegen aanbinden; aangaan; aanknopen; aannemen; aanvaarden; aanvangen; accepteren; afstemmen; beginnen; bouwen; construeren; in ontvangst nemen; instellen; intreden; inzetten; ondernemen; ontvangen; op gang komen; opstarten; starten; van start gaan
steigen omhoogkomen; opstijgen; opvliegen aanwassen; afstappen; bouwen; construeren; de hort op gaan; klauteren; klimmen; omhoog komen; omhoog rijzen; omhoogklimmen; omhoogrijzen; omhoogstijgen; omlaagstappen; opdagen; opduiken; opgaan; opkomen; oprijzen; opzitten; rijzen; stappen; stijgen; uitgaan; verschijnen
steigern omhoogkomen; opstijgen; opvliegen aangroeien; aanwassen; aanwinnen; aanzwellen; de hoogte ingaan; doen stijgen; gedijen; groeien; groter worden; hoger bieden; hoger maken; omhooggaan; opbieden; opzetten; stijgen; talrijker maken; toenemen; trappen van vergelijking vormen; uitbreiden; vergroten; verhogen; vermeerderen
verkehren omhoogkomen; opstijgen; opvliegen ergens zijn; iets omdraaien; kopie trekken; kopiëren; omgaan; omgaan met; omgang hebben met; omkeren; optrekken; verkeren; zich ophouden
verwirken omhoogkomen; opstijgen; opvliegen een spier verrekken; opvreten; uitgeven voor een maaltijd; verbeuren; verorberen; verslinden; verteren
wallen omhoogkomen; opstijgen; opvliegen bouwen; construeren; deinen; golven
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
anlaufen beslaan

Definiciones relacionadas de "opvliegen":

 1. driftig of boos worden1
  • je moet niet zo gauw opvliegen1
 2. omhoog vliegen1
  • de vogel is plotseling opgevlogen1