Neerlandés

Traducciones detalladas de wisselend de neerlandés a alemán

wisselend:


Translation Matrix for wisselend:

ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
schwankend variërend; wisselend; wisselvallig aarzelend; fluctuerend; geestelijk onstabiel; halfslachtig; heen en weer bewegend; labiel; los; onstandvastig; onvast; rank; schommelend; schoorvoetend; twijfelmoedig; waggelend; wankel; wankelbaar; wankelend; wankelmoedig; weifelend
unbeständig variërend; wisselend; wisselvallig aarzelend; buiig; geestelijk onstabiel; grillig; halfslachtig; inconsistent; labiel; los; nukkig; onberekenbaar; onbestendig; ongedurig; onstabiel; onstandvastig; onvast; onvoorspelbaar; rank; schoorvoetend; twijfelmoedig; veranderlijk; wankel; wankelbaar; wankelend; wankelmoedig; weifelend; wispelturig; wisselvallig
variierend variërend; wisselend; wisselvallig variabel; variërend
wandelbar variërend; wisselend; wisselvallig grillig; los; nukkig; onberekenbaar; onbestendig; onvast; onvoorspelbaar; rank; variabele; veranderlijk; wankel; wankelbaar; wankelend; wispelturig; wisselvallig
wechselhaft variërend; wisselend; wisselvallig buiig; inconsistent; los; onvast; rank; veranderlijk; wankel; wankelbaar; wankelend
wechselnd variërend; wisselend; wisselvallig

Wiktionary: wisselend


Cross Translation:
FromToVia
wisselend variabel variable — likely to vary

wisselend forma de wisselen:

wisselen verbo (wissel, wisselt, wisselde, wisselden, gewisseld)

 1. wisselen (omruilen; ruilen; omwisselen; verwisselen)
  umtauschen; tauschen; einwechseln; eintauschen
  • umtauschen verbo (tausche um, tauscht um, tauschte um, tauschtet um, umgetauscht)
  • tauschen verbo (tausche, tauschst, tauscht, tauschte, tauschtet, getauscht)
  • einwechseln verbo (wechsele ein, wechselst ein, wechselt ein, wechselte ein, wechseltet ein, eingewechselt)
  • eintauschen verbo (tausche ein, tauscht ein, tauschte ein, tauschtet ein, eingetauscht)
 2. wisselen (inwisselen; ruilen; omwisselen; )
  wechseln; umtauschen; umwechseln; vertauschen; verändern; umändern; verwechseln; einwechseln; umwandeln
  • wechseln verbo (wechsele, wechselst, wechselt, wechselte, wechseltet, gewechselt)
  • umtauschen verbo (tausche um, tauscht um, tauschte um, tauschtet um, umgetauscht)
  • umwechseln verbo (wechsele um, wechselst um, wechselt um, wechselte um, wechseltet um, umgewechselt)
  • vertauschen verbo (vertausche, vertauschst, vertauscht, vertauschte, vertauschtet, vertauscht)
  • verändern verbo (verändere, veränderst, verändert, veränderte, verändertet, verändert)
  • umändern verbo
  • verwechseln verbo (verwechsele, verwechselst, verwechselt, verwechselte, verwechseltet, verwechselt)
  • einwechseln verbo (wechsele ein, wechselst ein, wechselt ein, wechselte ein, wechseltet ein, eingewechselt)
  • umwandeln verbo (wandele um, wandelst um, wandelt um, wandelte um, wandeltet um, umgewandelt)
 3. wisselen (omwisselen)
  wechseln
  • wechseln verbo (wechsele, wechselst, wechselt, wechselte, wechseltet, gewechselt)
 4. wisselen (uiteenlopen; variëren; veranderen; verschillen; afwisselen)
  variieren; ändern; abwechseln; wechseln
  • variieren verbo (variiere, variierst, variiert, variierte, variiertet, variiert)
  • ändern verbo (ändere, änderst, ändert, änderte, ändertet, geändert)
  • abwechseln verbo (wechsele ab, wechselst ab, wechselt ab, wechselte ab, wechseltet ab, abgewechselt)
  • wechseln verbo (wechsele, wechselst, wechselt, wechselte, wechseltet, gewechselt)

Conjugaciones de wisselen:

o.t.t.
 1. wissel
 2. wisselt
 3. wisselt
 4. wisselen
 5. wisselen
 6. wisselen
o.v.t.
 1. wisselde
 2. wisselde
 3. wisselde
 4. wisselden
 5. wisselden
 6. wisselden
v.t.t.
 1. heb gewisseld
 2. hebt gewisseld
 3. heeft gewisseld
 4. hebben gewisseld
 5. hebben gewisseld
 6. hebben gewisseld
v.v.t.
 1. had gewisseld
 2. had gewisseld
 3. had gewisseld
 4. hadden gewisseld
 5. hadden gewisseld
 6. hadden gewisseld
o.t.t.t.
 1. zal wisselen
 2. zult wisselen
 3. zal wisselen
 4. zullen wisselen
 5. zullen wisselen
 6. zullen wisselen
o.v.t.t.
 1. zou wisselen
 2. zou wisselen
 3. zou wisselen
 4. zouden wisselen
 5. zouden wisselen
 6. zouden wisselen
diversen
 1. wissel!
 2. wisselt!
 3. gewisseld
 4. wisselend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for wisselen:

VerbTraducciones relacionadasOther Translations
abwechseln afwisselen; uiteenlopen; variëren; veranderen; verschillen; wisselen afwisselen; herzien; ruilen; uitwisselen; veranderen; verruilen; verwisselen; wijzigen
eintauschen omruilen; omwisselen; ruilen; verwisselen; wisselen afwisselen; herzien; inruilen; ruilen; uitwisselen; veranderen; verruilen; verwisselen; wijzigen
einwechseln inwisselen; omruilen; omwisselen; ruilen; verruilen; verwisselen; wisselen inruilen; ruilen; uitwisselen; verruilen
tauschen omruilen; omwisselen; ruilen; verwisselen; wisselen afwisselen; herzien; ruilen; uitwisselen; veranderen; verruilen; verwisselen; wijzigen
umtauschen inwisselen; omruilen; omwisselen; ruilen; verruilen; verwisselen; wisselen ruilen; uitwisselen; verruilen
umwandeln inwisselen; omruilen; omwisselen; ruilen; verruilen; verwisselen; wisselen aankweken; aanplanten; fokken; genereren; iets omdraaien; kweken; omkeren; opkweken; planten; procreëren; telen; transformeren; verbouwen; voortbrengen
umwechseln inwisselen; omruilen; omwisselen; ruilen; verruilen; verwisselen; wisselen
umändern inwisselen; omruilen; omwisselen; ruilen; verruilen; verwisselen; wisselen omgaan met; verkeren; wijzigen
variieren afwisselen; uiteenlopen; variëren; veranderen; verschillen; wisselen afwisselen; herzien; omgaan met; veranderen; verkeren; verwisselen; wijzigen
vertauschen inwisselen; omruilen; omwisselen; ruilen; verruilen; verwisselen; wisselen ruilen; uitwisselen; verruilen
verwechseln inwisselen; omruilen; omwisselen; ruilen; verruilen; verwisselen; wisselen met elkaar verwarren; verwisselen
verändern inwisselen; omruilen; omwisselen; ruilen; verruilen; verwisselen; wisselen afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen
wechseln afwisselen; inwisselen; omruilen; omwisselen; ruilen; uiteenlopen; variëren; veranderen; verruilen; verschillen; verwisselen; wisselen afwisselen; converteren; herzien; omzetten; ruilen; uitwisselen; veranderen; verruilen; verversen; verwisselen; wijzigen
ändern afwisselen; uiteenlopen; variëren; veranderen; verschillen; wisselen afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen

Palabras relacionadas con "wisselen":


Sinónimos de "wisselen":


Definiciones relacionadas de "wisselen":

 1. het een geven voor het ander1
  • bij de grens moesten we geld wisselen1
 2. telkens anders zijn1
  • de stemming wisselt1

Wiktionary: wisselen

wisselen
verb
 1. sich wechselseitig Gleichartiges geben

Cross Translation:
FromToVia
wisselen umtauschen exchange — To replace with a similar item
wisselen anders werden; sich ändern; ändern; tauschen; umändern; umtauschen; wechseln; umwechseln; anders machen; abändern; umgestalten; umwandeln changer — à trier
wisselen ändern; tauschen; umändern; umtauschen; wechseln; umwechseln; anders machen; abändern; umgestalten; umwandeln transformermétamorphoser, donner à une personne ou à une chose une autre forme que celle qui lui est propre ou qu’elle avait précédemment.
wisselen austauschen; auswechseln; umtauschen; vertauschen; verwechseln échangerdonner une chose contre une autre.