Palabras neerlandés más recientes:

beschrijven beschrijvend rock steekpartij ongestraft focus occasion jeremiëren beweren schoffel schoffelen beoordeling uitbreiden uitgebreid bedrijf bedrijven Bedrijf beheren beheer Beheer hommel Webadres afschrikken beleefd beleefdheid gunnen vitten tater negeren prefereren beschikken bezoeken bezoek ontmoeten guitig regelen regel zegening eng houder doos springbak hemelvaartsdag Hemelvaartsdag weggooien vaatdoek afwijken uitspreken uitspraken zonnen zonde labiel aangifte gereformeerde hervormen dominee Pasen match schroef spade spreekbeurt rekwest product elk geven pervers interpreteren klok klokken risico rundvlees klantgericht winst humeur onkunde breien weegschaal bezetting welterusten voorbestemmen vereeuwigen progressief verbloemen jazz Jazz literatuur debiteur debiteuren vriend crediteur crediteuren boekhouding werking landaard personeel geloven geloof personeelszaken ook aanhalen vermijden comfortabel realm op pet pets denkwijze laurier stof stoffen correct uitdenken ongewis zogenaamd zogenaamde plezant shirt balustrade proost proosten grammatica tonen ton show contactsleutel kengetal talen ondertussen ontzettend ontzetten sterrenbeeld vlekken gevlekt aantonen ieder zwoel hoogte blij afhankelijk aanbieding duurzaam duurzaamheid aanbeveling aanbevelingen riem chocolade reep inflatie beschikbaar periode controverse buste lompenhandelaar gourmet SA refugié ingaan nodig afvalstoffen afvalstof tegenovergesteld tegenovergestelde onherbergzaam nauwkeurig pit pitten deinen luiaard armoede boekstaven aanvangen kind rein houden gastvrij annuleren Annuleren geregeld ondersteunen afdwingen lepel lepelen beschikbaarheid vergunning vork gast opvolging besluiten besluit inhalen inhoudsopgave kraken opmerken coupé coup onzin aanvullen versterking vol uitgangspunt

Palabras inglés más recientes:

important philanthropist playful playfulness unusual exempt focus occasion approximately substance marvelous amazing amaze compel compelling speak croak hollow canteen receptionist sad available URL candy courteous feature somber hoard hoarding hustle bassoon oust masterpiece corny parced taint journey crimson ugly jerkin empire hoe dozen disappear disappearing distort weave woven bakery Village MAL clang clanging travesty mature wallow match verve tune tuning screw pessimistic tight bargain swell swelling base based gastronomy stipulate entangle entangled spade stare shrink valor bolt inculcate resolve treasurer recognize custom customs purity land Åland Land represent subpoena product signal possession give nice coastal pace setup establish phoney mockery tropical mastery mental mixture presume abort loose notify Notify necessary pet petting aboriginal Aboriginal honour multicultural verily unquestionable conjunct group jazz Jazz batter battered intent crowd crowded insertion friend staff faculty comfort comfortable realm push society c.e.o. correct directness disconnect disconnecting silver-plate fine shirt capture show abyss potter remoting ash skyrocket groin disable therefore let rent rend cobbler always influence pending oar output purpose decline gourmand gain laugh recommend snare pit funny summon landslide environment dude trustworthy erratic challenge kind rein jaded often fussy each stingy submissive rusty offensive sacrifice immaculate impeccable attract attractive decision appeal appealing dread coup amplify