Palabras neerlandés más recientes:

roef bevragen trolley zalm thans havermeel gehuwd huwen haren DES scheldwoord scheldwoorden knie dalen minder minderen zakken gezakt stand voorzetsel voorzetsels BTW-nummer overtreding speurder speurders hoer gier gieren gade mits comparatie negen nijgen ander tussenvoegsel geven schaven schaaf samen staaf staven slaaf slaven aanraken hebben initialen flinter huppelkutje herhalen Herhalen brievenbus thuisbezorgen oké foppen bezetting uitreikster uitmonsteren uitdeelster uitlaadster uitgever uitlegster uitgeefster wettig wettigen verpleegkundige belasten solliciteren zadelpijn schuur schuren doorstrepen nalatenschap atoom vredelievend vreedzaam hoornig uitwijzen doortocht doortochten door hun Hun en EN graf karnemelk zeep zepen citroen worst bosbes snot kers kaneel aarde aardworm pienter lobvormig uitstellen abdij schoenen schoen lukken verhuizen beloven praten billen bil vest behelzen rekening vermoeden motie rustig inrichten bereikbaar aanraden tutoyeren liefde lieve marihuana cyaan guerrilla oorlogvoering data taal savooienkool slagroom witlof lied lieden leiden volkskrant pinnen pin verworvenheid verwerven ledematen ledemaat struikelen blik blikken begerig toedoen invordering inkomsten krassen kras ledigen ledig beroven overmacht leiding leidingen vak rentenieren rentenier verwijzen stelen stal stallen dom DOM cessie metselaar spannen spant spanten leidekker obligatie na kroelen zuster ooit parket substitutie duurzaam marge kwitantie juffer juf schep schepen gemeenschap gemeen arrestatie alliteratie leggen leg liggen opkikker opkikkertje snel snellen Nederlander schuit schuiten krijger krijgertje scheiden