Neerlandés

Traducciones detalladas de bidden de neerlandés a inglés

bidden:

bidden verbo (bid, bidt, bad, baden, gebeden)

 1. bidden (in gebed zijn)
  to pray; to say grace
  • pray verbo (prays, prayed, praying)
  • say grace verbo (says grace, said grace, saying grace)
 2. bidden (smeken; verzoeken; vragen)
  to beg; to plead; to request; to appeal; to implore; to beseech; to pray; to query; to ask
  • beg verbo (begs, begged, begging)
  • plead verbo (pleads, pleaded, pleading)
  • request verbo (requests, requested, requesting)
  • appeal verbo (appeals, appealed, appealing)
  • implore verbo (implores, implored, imploring)
  • beseech verbo (beseeches, beseeched, beseeching)
  • pray verbo (prays, prayed, praying)
  • query verbo (queries, queried, querying)
  • ask verbo (asks, asked, asking)
 3. bidden
  to hover
  – hang in the air; fly or be suspended above 1
  • hover verbo (hovers, hovered, hovering)

Conjugaciones de bidden:

o.t.t.
 1. bid
 2. bidt
 3. bidt
 4. bidden
 5. bidden
 6. bidden
o.v.t.
 1. bad
 2. bad
 3. bad
 4. baden
 5. baden
 6. baden
v.t.t.
 1. heb gebeden
 2. hebt gebeden
 3. heeft gebeden
 4. hebben gebeden
 5. hebben gebeden
 6. hebben gebeden
v.v.t.
 1. had gebeden
 2. had gebeden
 3. had gebeden
 4. hadden gebeden
 5. hadden gebeden
 6. hadden gebeden
o.t.t.t.
 1. zal bidden
 2. zult bidden
 3. zal bidden
 4. zullen bidden
 5. zullen bidden
 6. zullen bidden
o.v.t.t.
 1. zou bidden
 2. zou bidden
 3. zou bidden
 4. zouden bidden
 5. zouden bidden
 6. zouden bidden
diversen
 1. bid!
 2. bidt!
 3. gebeden
 4. biddende
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

bidden [znw.] sustantivo

 1. bidden (gebed)
  the prayer; the devotions; the grace

Translation Matrix for bidden:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
appeal aanlokkelijkheid; aantrekkelijkheid; aanvraag; appèl; attractiviteit; bede; bekoorlijkheid; bekoring; betovering; bezwaarschrift; fascinatie; petitie; rechtsmiddel; rekest; rekwest; smeekbede; smeekgebed; verzoek; verzoekschrift
devotions bidden; gebed
grace bidden; gebed dienst; genade; goedgunstigheid; gratie; gunst; pardon; vergeving; vergiffenis; verschoning; welwillendheid
prayer bidden; gebed bede; smeekbede; smeekgebed; verzoek
query eis; query; vordering; vraag
request aanvraag; bede; bod; eis; interpellatie; motie; opvragen; opvraging; propositie; smeekbede; smeekgebed; verzoek; voorstel; voorstel doen; vordering; vraag
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
appeal bidden; smeken; verzoeken; vragen aantekenen; aanvragen; aanzoeken; appelleren; appèl aantekenen; beroepen; uitnodigen; verzet aantekenen; verzoeken; vragen
ask bidden; smeken; verzoeken; vragen aanvragen; aanzoeken; navragen; uitnodigen; verzoeken; vraag stellen; vragen
beg bidden; smeken; verzoeken; vragen aanvragen; aanzoeken; bedelen; schooien; soebatten; uitnodigen; verzoeken; vragen
beseech bidden; smeken; verzoeken; vragen
grace opluisteren
hover bidden aanwijzen; hangen; zweven
implore bidden; smeken; verzoeken; vragen
plead bidden; smeken; verzoeken; vragen bepleiten; pleiten; soebatten
pray bidden; in gebed zijn; smeken; verzoeken; vragen
query bidden; smeken; verzoeken; vragen aanvragen; aanzoeken; rekwestreren; uitnodigen; verzoeken; vraag stellen; vragen
request bidden; smeken; verzoeken; vragen aanvragen; aanzoeken; rekwestreren; uitnodigen; verzoeken; vragen
say grace bidden; in gebed zijn

Definiciones relacionadas de "bidden":

 1. iets dingend vragen2
  • ze bidden om vrede2
 2. praten met God2
  • voor het eten wordt altijd gebeden2

Wiktionary: bidden

bidden
verb
 1. in gebed zijn, een godheid iets vragen
 2. dringend iets vragen, smeken
  • biddenbeg
bidden
verb
 1. to utter a greeting or salutation
 2. to beg
 3. to petition a higher being
 4. to talk to God
noun
 1. the act of praying

Cross Translation:
FromToVia
bidden implore implorerdemander humblement et avec instance, secours, faveur, ou grâce.
bidden pray; ask; ask for; beg; bid; request; apply; seek; apply for prieradorer la divinité en lui demander une grâce, en la remercier d’une grâce.
bidden solicit; beg; implore; plead; appeal; beseech; attract; draw; allure solliciterinciter ou exciter à faire quelque chose.

Traducciones relacionadas de biddenInglés

Traducciones detalladas de bidden de inglés a neerlandés

bidden forma de bid:

bid [the ~] sustantivo

 1. the bid (offer; proposal)
  de offerte; het aanbod; de aanbieding
 2. the bid (offer)
  het bod
  • bod [het ~] sustantivo
 3. the bid (proposal; request; motion; offer; bill)
  het voorstel; de motie; de propositie; voorstel doen; het bod
 4. the bid (bargain; offer; proposal)
  de aanbieding; het koopje
 5. the bid (special offer; bargain)
  speciale aanbieding; het koopje

to bid verbo (bids, bidding)

 1. to bid (raise the bid)
  opbieden
  • opbieden verbo (bied op, biedt op, bood op, boden op, opgeboden)
 2. to bid (dictate; instruct; direct; order)
  gebieden; voorschrijven; gelasten
  • gebieden verbo (gebied, gebiedt, gebood, geboden, geboden)
  • voorschrijven verbo (schrijf voor, schrijft voor, schreef voor, schreven voor, voorgeschreven)
  • gelasten verbo (gelast, gelastte, gelastten, gelast)

Conjugaciones de bid:

present
 1. bid
 2. bid
 3. bids
 4. bid
 5. bid
 6. bid
present perfect
 1. have bidden
 2. have bidden
 3. has bidden
 4. have bidden
 5. have bidden
 6. have bidden
past continuous
 1. was bidding
 2. were bidding
 3. was bidding
 4. were bidding
 5. were bidding
 6. were bidding
future
 1. shall bid
 2. will bid
 3. will bid
 4. shall bid
 5. will bid
 6. will bid
continuous present
 1. am bidding
 2. are bidding
 3. is bidding
 4. are bidding
 5. are bidding
 6. are bidding
subjunctive
 1. be bidden
 2. be bidden
 3. be bidden
 4. be bidden
 5. be bidden
 6. be bidden
diverse
 1. bid!
 2. let's bid!
 3. bidden
 4. bidding
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Translation Matrix for bid:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
aanbieding bargain; bid; offer; proposal delivery; introduction; offer; presentation
aanbod bid; offer; proposal
bod bid; bill; motion; offer; proposal; request
koopje bargain; bid; offer; proposal; special offer
motie bid; bill; motion; offer; proposal; request bill; fore-carriage; motion; proposal; proposition; suggestion
offerte bid; offer; proposal estimate; offer; price quote; quotation; quote
propositie bid; bill; motion; offer; proposal; request bill; fore-carriage; motion; proposal; proposition; suggestion
speciale aanbieding bargain; bid; special offer special offer
voorschrijven declaring; decreeing; determine; dictating; ordering; prescribe; requiring
voorstel bid; bill; motion; offer; proposal; request bill; fore-carriage; motion; project proposal; proposal; proposition; request; suggestion
voorstel doen bid; bill; motion; offer; proposal; request bill; fore-carriage; motion; proposal; proposition; suggestion
- bidding; command; dictation; play; tender
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
gebieden bid; dictate; direct; instruct; order charge; command; commission; decree; dedicate; devote; dictate; exert power; force; ordain; order; rule
gelasten bid; dictate; direct; instruct; order charge; command; commission; decree; dedicate; devote; dictate; exert power; force; ordain; order; rule
opbieden bid; raise the bid
voorschrijven bid; dictate; direct; instruct; order charge; ordain; order
- adjure; beseech; call; conjure; entreat; invite; offer; press; tender; wish

Palabras relacionadas con "bid":

 • biding, bids

Sinónimos de "bid":


Definiciones relacionadas de "bid":

 1. an attempt to get something1
  • he made a bid to gain attention1
 2. (bridge) the number of tricks a bridge player is willing to contract to make1
 3. a formal proposal to buy at a specified price1
 4. an authoritative direction or instruction to do something1
 5. ask for or request earnestly1
  • The prophet bid all people to become good persons1
 6. ask someone in a friendly way to do something1
 7. invoke upon1
  • bid farewell1
 8. make a serious effort to attain something1
  • His campaign bid for the attention of the poor population1
 9. propose a payment1
 10. make a demand, as for a card or a suit or a show of hands1
 11. The price at which a buyer has offered to purchase an item.3

Wiktionary: bid

bid
noun
 1. offer at an auction
verb
 1. transitive: to offer as a price
 2. to issue a command
 3. to invite
 4. to utter a greeting or salutation
 5. intransitive: to make an offer

Cross Translation:
FromToVia
bid bod GebotKaufangebot bei einer Auktion
bid aanbieding; bod; aanbod; voorslag; voorstel; presentatie; uitvoering; voorstelling; optreden; offerte offreaction d’offrir.
bid indienen; presenteren; vertonen; voorstellen; aanbieden; spelen; te koop aanbieden; offeren; opofferen; cadeau geven; schenken offrirprésenter quelque chose à quelqu’un, souhaiter qu’il l’accepter.
bid bidden; inroepen; verzoeken; vragen; aanvragen prieradorer la divinité en lui demander une grâce, en la remercier d’une grâce.