Neerlandés

Traducciones detalladas de goedkeuren de neerlandés a inglés

goedkeuren:

goedkeuren verbo (keur goed, keurt goed, keurde goed, keurden goed, goedgekeurd)

 1. goedkeuren (billijken)
  to approve; to acknowledge; to accept
  • approve verbo (approves, approved, approving)
  • acknowledge verbo (acknowledges, acknowledged, acknowledging)
  • accept verbo (accepts, accepted, accepting)
 2. goedkeuren (bekrachtigen; bevestigen; homologeren; bezegelen)
  to confirm; to validate; to ratify; to support; to uphold; to bear out; to seal
  • confirm verbo (confirms, confirmed, confirming)
  • validate verbo (validates, validated, validating)
  • ratify verbo (ratifies, ratified, ratifying)
  • support verbo (supports, supported, supporting)
  • uphold verbo (upholds, upheld, upholding)
  • bear out verbo (bears out, bearing out)
  • seal verbo (seals, sealed, sealing)
 3. goedkeuren (autoriseren; toestaan; permitteren; fiatteren; goedvinden)
  authorise; to authorize
  • authorise verbo, británico
  • authorize verbo, americano (authorizes, authorized, authorizing)
 4. goedkeuren (toestaan; laten; permitteren; )
  to concede; to grant; to allow; to permit; to submit to; to admit; to tolerate; to authorize; to authorise; to give one's fiat to
  • concede verbo (concedes, conceded, conceding)
  • grant verbo (grants, granted, granting)
  • allow verbo (allows, allowed, allowing)
  • permit verbo (permits, permitted, permitting)
  • submit to verbo (submits to, submitted to, submitting to)
  • admit verbo (admits, admited, admiting)
  • tolerate verbo (tolerates, tolerated, tolerating)
  • authorize verbo, americano (authorizes, authorized, authorizing)
  • authorise verbo, británico
  • give one's fiat to verbo (gives one's fiat to, gave one's fiat to, giving one's fiat to)
 5. goedkeuren (fiatteren; goedvinden; toestemming verlenen; autoriseren)
  to authorize; to validate; to confirm; to allow; to permit; to admit; to sanction; to authorise; to give one's fiat to
  • authorize verbo, americano (authorizes, authorized, authorizing)
  • validate verbo (validates, validated, validating)
  • confirm verbo (confirms, confirmed, confirming)
  • allow verbo (allows, allowed, allowing)
  • permit verbo (permits, permitted, permitting)
  • admit verbo (admits, admited, admiting)
  • sanction verbo (sanctions, sanctioned, sanctioning)
  • authorise verbo, británico
  • give one's fiat to verbo (gives one's fiat to, gave one's fiat to, giving one's fiat to)

Conjugaciones de goedkeuren:

o.t.t.
 1. keur goed
 2. keurt goed
 3. keurt goed
 4. keuren goed
 5. keuren goed
 6. keuren goed
o.v.t.
 1. keurde goed
 2. keurde goed
 3. keurde goed
 4. keurden goed
 5. keurden goed
 6. keurden goed
v.t.t.
 1. heb goedgekeurd
 2. hebt goedgekeurd
 3. heeft goedgekeurd
 4. hebben goedgekeurd
 5. hebben goedgekeurd
 6. hebben goedgekeurd
v.v.t.
 1. had goedgekeurd
 2. had goedgekeurd
 3. had goedgekeurd
 4. hadden goedgekeurd
 5. hadden goedgekeurd
 6. hadden goedgekeurd
o.t.t.t.
 1. zal goedkeuren
 2. zult goedkeuren
 3. zal goedkeuren
 4. zullen goedkeuren
 5. zullen goedkeuren
 6. zullen goedkeuren
o.v.t.t.
 1. zou goedkeuren
 2. zou goedkeuren
 3. zou goedkeuren
 4. zouden goedkeuren
 5. zouden goedkeuren
 6. zouden goedkeuren
en verder
 1. ben goedgekeurd
 2. bent goedgekeurd
 3. is goedgekeurd
 4. zijn goedgekeurd
 5. zijn goedgekeurd
 6. zijn goedgekeurd
diversen
 1. keur goed!
 2. keurt goed!
 3. goedgekeurd
 4. goedkeurend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

goedkeuren

 1. goedkeuren
  to authorize
  – To grant a person, computer process, or device access to certain information, services or functionality. 1
  • authorize verbo (authorizes, authorized, authorizing)

Translation Matrix for goedkeuren:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
accept accepteren
grant beurs; stipendium; studiebeurs; studietoelage
permit entreebiljet; geleidebiljet; geleidebrief; kaart; kaartje; licentie; pas; pasje; paspoort; plaatsbewijs; ticket; toegangsbewijs; vergunning; vrijbrief; vrijgeleide
sanction sanctie; strafmaatregel
seal ijk; ijkmerk; inktstempel; keur; plakzegel; rob; stempel; verzegeling; waarborg; zeehond; zeerob; zegel
support aanhangen; aanmoedigen; aanmoediging; aansporen; aansporing; aanvuren; assistentie; bijstand; dienst; dienstbetoon; driepoot; gunst; houvast; hulpbetoon; kost; medewerking; onderbouwing; onderhoud; onderhoudsgeld; onderstel; ondersteuning; opwekking; poot; rugsteun; schoorbalk; schraagpijler; schuinse steunbalk; sokkel; staander; steun; steunbalk; stimulans; stimuleren; stut; stutbalk; support; toejuichen; voedsel; voet; voetstuk; zuilvoet
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
accept billijken; goedkeuren aannemen; aanvaarden; accepteren; cadeau aannemen; goed vinden; in ontvangst nemen; ontvangen; toestaan; toestemmen; voor lief nemen; zich laten gevallen
acknowledge billijken; goedkeuren
admit autoriseren; dulden; duren; fiatteren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; toestemming verlenen; vergunnen als waar erkennen; biechten; binnen laten; bloot leggen; erkennen; iemand toelaten; inlaten; opbiechten; openbaren; opnemen; opvangen; reveleren; toegang verschaffen; toegeven; toelaten; zich uiten
allow autoriseren; dulden; duren; fiatteren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; toestemming verlenen; vergunnen akkoord gaan; autoriseren; goed vinden; gunnen; gunst verlenen; instemmen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen; veroorloven
approve billijken; goedkeuren bijvallen; gelijk geven; instemmen; rugsteunen; steunen
authorise autoriseren; dulden; duren; fiatteren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; toestemming verlenen; vergunnen autoriseren; machtigen; toekennen; vergunnen; verlenen; volmacht geven; volmachtigen
authorize autoriseren; dulden; duren; fiatteren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; toestemming verlenen; vergunnen autoriseren; machtigen; toekennen; vergunnen; verlenen; volmacht geven; volmachtigen
bear out bekrachtigen; bevestigen; bezegelen; goedkeuren; homologeren
concede dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen akkoord gaan; instemmen
confirm autoriseren; bekrachtigen; bevestigen; bezegelen; fiatteren; goedkeuren; goedvinden; homologeren; toestemming verlenen aan elkaar bevestigen; beamen; bekrachtigen; bestempelen; bevestigen; certificeren; conformeren; merken; onderschrijven; staven; vastmaken; waarmerken
give one's fiat to autoriseren; dulden; duren; fiatteren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; toestemming verlenen; vergunnen
grant dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen akkoord gaan; cadeau doen; cadeau geven; instemmen; inwilligen; ondervragen; overhoren; schenken; toekennen; toestaan; uithoren; uitvragen; vergunnen; verhoren; verlenen
permit autoriseren; dulden; duren; fiatteren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; toestemming verlenen; vergunnen akkoord gaan; autoriseren; goed vinden; in staat stellen; instemmen; mogelijk maken; permitteren; toekennen; toestaan; toestemmen; vergunnen; verlenen; veroorloven
ratify bekrachtigen; bevestigen; bezegelen; goedkeuren; homologeren bekrachtigen; bestempelen; certificeren; merken; ratificeren; waarmerken
sanction autoriseren; fiatteren; goedkeuren; goedvinden; toestemming verlenen ratificeren
seal bekrachtigen; bevestigen; bezegelen; goedkeuren; homologeren afdichten; bezegelen; dichten; dichtmaken; dichtstoppen; stempel zetten; stempelen; stoppen; van zegel voorzien; verzegelen
submit to dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen aanleunen; aanvaarden; accepteren; voor lief nemen; welgevallen; zich laten gevallen; zich laten welgevallen
support bekrachtigen; bevestigen; bezegelen; goedkeuren; homologeren aanmoedigen; activeren; behouden; bezielen; bijspringen; bijvallen; dragen; financieel steunen; financieren; in stand houden; instemmen; meehelpen; met palen stutten; onderhouden; ondersteunen; oppeppen; opwekken; rugsteunen; schoren; schragen; steunen; stimuleren; stutten; van mening zijn; voorstaan
tolerate dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen autoriseren; doorstaan; dragen; dulden; gedogen; harden; tolereren; uithouden; uitzingen; verdragen; verduren; vergunnen; volhouden
uphold bekrachtigen; bevestigen; bezegelen; goedkeuren; homologeren bekrachtigen; bestempelen; certificeren; handhaven; merken; stand houden; waarmerken
validate autoriseren; bekrachtigen; bevestigen; bezegelen; fiatteren; goedkeuren; goedvinden; homologeren; toestemming verlenen ratificeren; valideren

Definiciones relacionadas de "goedkeuren":

 1. ermee instemmen, erin toestemmen2
  • ik kan het niet goedkeuren dat je zo laat thuiskomt2

Wiktionary: goedkeuren

goedkeuren
verb
 1. toestemming verlenen
goedkeuren
verb
 1. support
 2. To regard as good; to commend; to be pleased with; to think well of
 3. To sanction officially; to ratify; to confirm; as, to approve the decision of a court-martial
 4. To make proof of; to demonstrate; to prove or show practically

Cross Translation:
FromToVia
goedkeuren agree; assent; uphold; endorse; concur; confirm; approve billigen — (transitiv) etwas befürworten, begrüßen, gutheißen
goedkeuren approve; confirm billigen — (transitiv) etwas genehmigen
goedkeuren amenity; acclaim; approval; endorsement; approbation; authorization; pleasantness; congeniality; niceness agrémentaction d’agréer.
goedkeuren approve; countenance; endorse; sanction; authorize approuvertenir pour acceptable.