Resumen
Neerlandés a inglés:   más información...
  1. hartgrondig:


Neerlandés

Traducciones detalladas de hartgrondig de neerlandés a inglés

hartgrondig:

hartgrondig adj.

  1. hartgrondig

Translation Matrix for hartgrondig:

AdjectiveTraducciones relacionadasOther Translations
heartfelt hartgrondig diepgevoeld; goedbedoeld; innig; ongeveinsd; oprecht; welgemeend
hearty hartgrondig hartelijk; minnelijk; vriendelijk
sincere hartgrondig braaf; eerlijk; ernstig; gemeend; heel erg; onbewimpeld; ongeveinsd; onomwonden; onverholen; open; openhartig; oprecht; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig; ronduit; serieus; vol ernst; vrij; vrijelijk; vrijuit; werkelijk menend
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
whole-hearted hartgrondig

Palabras relacionadas con "hartgrondig":

  • hartgrondigst, hartgrondigste, hartgrondige