Neerlandés

Traducciones detalladas de omissie de neerlandés a inglés

omissie:

omissie [de ~ (v)] sustantivo

  1. de omissie (weglating)
    the omission; the neglect; the elision; the declaration; the oversight; the deletion; the ellipsis; the non-attendance

Translation Matrix for omissie:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
declaration omissie; weglating aangeven; aangifte; aangifteformulier; aankondiging; afkondiging; bekendmaking; certificaat; charter; declaratie; definiëring; diploma; kennisgeving; mededeling; melding; meningsuiting; omschrijving; oorkonde; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte; uitlating; verklaring; verkondiging
deletion omissie; weglating doorhaling; schrapping
elision omissie; weglating
ellipsis omissie; weglating beletselteken
neglect omissie; weglating achteloosheid; nalatigheid; nonchalance; veronachtzaming; verwaarlozing; verzaking; verzuim
non-attendance omissie; weglating absentie; afwezigheid; niet aanwezig zijn
omission omissie; weglating nalatigheid; verzaking; verzuim
oversight omissie; weglating abuis; blunder; domheid; dwaling; flater; fout; giller; misgreep; misslag; nalatigheid; vergissing; verzaking; verzuim
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
neglect nalaten; verloederen; veronachtzamen; versloffen; verslonzen; verwaarlozen; verzaken; verzuimen

Palabras relacionadas con "omissie":

  • omissies