Resumen
Neerlandés a inglés:   más información...
 1. onderwijzen:
 2. onderwijs:
 3. Wiktionary:


Neerlandés

Traducciones detalladas de onderwijzen de neerlandés a inglés

onderwijzen:

onderwijzen verbo (onderwijs, onderwijst, onderwees, onderwezen, onderwezen)

 1. onderwijzen (bijbrengen; leren)
  to teach; to learn; to educate
  • teach verbo (teaches, taught, teaching)
  • learn verbo (learns, learnt, learning)
  • educate verbo (educates, educated, educating)
 2. onderwijzen (leren)
  to teach; studying
 3. onderwijzen (leren)
  to learn; to qualify; study
  • learn verbo (learns, learnt, learning)
  • qualify verbo (qualifies, qualified, qualifying)
  • study verbo
 4. onderwijzen (bijbrengen; doceren; onderrichten)
  to teach; to instruct; to prepare
  • teach verbo (teaches, taught, teaching)
  • instruct verbo (instructs, instructed, instructing)
  • prepare verbo (prepares, prepared, preparing)
  to train
  – teach and supervise (someone); act as a trainer or coach (to), as in sports 1
  • train verbo (trains, trained, training)
   • He is training our Olympic team1

Conjugaciones de onderwijzen:

o.t.t.
 1. onderwijs
 2. onderwijst
 3. onderwijst
 4. onderwijzen
 5. onderwijzen
 6. onderwijzen
o.v.t.
 1. onderwees
 2. onderwees
 3. onderwees
 4. onderwezen
 5. onderwezen
 6. onderwezen
v.t.t.
 1. heb onderwezen
 2. hebt onderwezen
 3. heeft onderwezen
 4. hebben onderwezen
 5. hebben onderwezen
 6. hebben onderwezen
v.v.t.
 1. had onderwezen
 2. had onderwezen
 3. had onderwezen
 4. hadden onderwezen
 5. hadden onderwezen
 6. hadden onderwezen
o.t.t.t.
 1. zal onderwijzen
 2. zult onderwijzen
 3. zal onderwijzen
 4. zullen onderwijzen
 5. zullen onderwijzen
 6. zullen onderwijzen
o.v.t.t.
 1. zou onderwijzen
 2. zou onderwijzen
 3. zou onderwijzen
 4. zouden onderwijzen
 5. zouden onderwijzen
 6. zouden onderwijzen
en verder
 1. ben onderwezen
 2. bent onderwezen
 3. is onderwezen
 4. zijn onderwezen
 5. zijn onderwezen
 6. zijn onderwezen
diversen
 1. onderwijs!
 2. onderwijst!
 3. onderwezen
 4. onderwijzend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for onderwijzen:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
study artsenpraktijk; cursus; kursus; leergang; oefenstuk; praktijk; studeerkamer; studeervertrek; studie; werkkamer
studying bekwamen; bestudering; blokken; leren; studeren
train karavaan; sleep; spoortrein; trein; treinstel
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
educate bijbrengen; leren; onderwijzen grootbrengen; opleiden; opvoeden; scholen; vormen
instruct bijbrengen; doceren; onderrichten; onderwijzen gebieden; gelasten; inlichten; instructie geven; instrueren; lesgeven; onderrichten; opdracht geven; opdragen; voorlichten; voorschrijven
learn bijbrengen; leren; onderwijzen aanleren; aantreffen; aanwennen; blokken; eigen maken; eigenmaken; gewend raken; horen; iets leren; inlichten; instuderen; kennis opdoen; leerstof erin stampen; leren; meekrijgen; meepikken; onderrichten; ontdekken; oppikken; opsteken; studeren; te horen krijgen; tegenkomen; vernemen; verwerven; vinden; voorlichten; vossen
prepare bijbrengen; doceren; onderrichten; onderwijzen bereiden; brouwen; gereed maken; gereedmaken; iets toebereiden; in het leven roepen; inlichten; inwerken; klaarmaken; maken; onderrichten; prepareren; scheppen; toebereiden; toerusten; uitrusten; voorbereiden; voorbereiden op; voorbereiding treffen; voorbereidingen treffen; voorbewerken; voorlichten; voorwerken; zich uitrusten
qualify leren; onderwijzen kwalificeren; zich kwalificeren voor; zich plaatsen
study leren; onderwijzen aanleren; bestuderen; blokken; eigen maken; instuderen; leerstof erin stampen; leren; naspeuren; nasporen; navorsen; onderzoeken; oppikken; opsteken; studeren; verwerven; vossen
studying leren; onderwijzen
teach bijbrengen; doceren; leren; onderrichten; onderwijzen bijleren; inlichten; lesgeven; onderrichten; voorlichten
train bijbrengen; doceren; onderrichten; onderwijzen africhten; bekwamen; blokken; coachen; dier africhten; dresseren; harden; inlichten; leren; oefenen; onderrichten; ontwikkelen; opleiden; repeteren; scholen; studeren; trainen; voorlichten

Palabras relacionadas con "onderwijzen":


Wiktionary: onderwijzen

onderwijzen
verb
 1. scholing verzorgen voor iemand
onderwijzen
verb
 1. to pass on knowledge

onderwijzen forma de onderwijs:

onderwijs [het ~] sustantivo

 1. het onderwijs (scholing; educatie)
  the education; the upbringing
 2. het onderwijs (onderricht; cursus; les; onderrichting)
  the course; the education; the lesson; the tuition; the curriculum; the instruction; the teaching
 3. het onderwijs (onderricht; les; instructie; lering; onderrichting)
  the lesson; the tuition; the instruction
 4. het onderwijs
  the teaching

Translation Matrix for onderwijs:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
course cursus; les; onderricht; onderrichting; onderwijs baan; beloop; cursus; cursusprogramma; diner; eten; gerecht; handelwijze; koers; kursus; leergang; leerprogramma; les; lesprogramma; lesuur; maal; maaltijd; manier; methode; onderwijsprogramma; parcours; procedure; richting; route; schotel; studie; trant; wijs; wijze
curriculum cursus; les; onderricht; onderrichting; onderwijs curriculum; cursusprogramma; leerprogramma; lesprogramma; onderwijsprogramma
education cursus; educatie; les; onderricht; onderrichting; onderwijs; scholing bekwaming; geestelijke vorming; kundig maken; onderwijswezen; ontplooiing; ontwikkeling; opleiding; opvoeding; scholing; schoolopleiding; vooruitgang; vorming
instruction cursus; instructie; lering; les; onderricht; onderrichting; onderwijs aanwijzing; bevelschrift; briefing; consigne; dwangbevel; handleiding; instructie; lastbrief; lastgeving; mandaat; opdracht; order; taak; uitleg; voorschrift
lesson cursus; instructie; lering; les; onderricht; onderrichting; onderwijs les; lesuur; schoolvak
teaching cursus; les; onderricht; onderrichting; onderwijs dresseren; dressuur; training
tuition cursus; instructie; lering; les; onderricht; onderrichting; onderwijs schoolgeld
upbringing educatie; onderwijs; scholing opvoeding
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
course voortvloeien uit
AdverbTraducciones relacionadasOther Translations
course verloop
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
teaching onderwijzend

Palabras relacionadas con "onderwijs":


Definiciones relacionadas de "onderwijs":

 1. het anderen kennis bijbrengen, lesgeven2
  • op deze school krijg je onderwijs in technische vakken2

Wiktionary: onderwijs

onderwijs
noun
 1. de voorziening van opleidingen
onderwijs
noun
 1. act of instructing, teaching, or furnishing with knowledge; information
 2. process or art of imparting knowledge, skill and judgment

Cross Translation:
FromToVia
onderwijs instruction; classes; lessons; teaching Unterrichtmeist Singular: regelmäßige und planvolle Weitergabe von Wissen, Information und Fähigkeiten von einem oder mehren Lehrern an einen oder mehr Schüler